Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082aktualności

07.11.17 23:52

Krakowski GISday 2017

Szczególnie polecam warsztaty

Warsztat SILPweb: "Przegląd aplikacji geomatycznych w Lasach Państwowych (SILP web, Galigeo, mLAS)" - (Dariusz Szmigiel - RDLP Kraków; Daniel Kusper - Nadleśnictwo Nowy Targ, Karol Szlachta - RDLP Kraków) - sala warsztatowa V EDU (Parter)

Piotr Wężyk

20.10.17 16:57

Studia Niestacjonarne II rok - Wykład - Podstawy Geomatyki w Leśnictwie

Szanowni Studenci

zapraszam dziś na godzinę 18.30 do Sali Wykłądowej nr 1 na wykład 1 z 5 jakie w tym semestrze będę wygłaszać dla Państwa.
Obecnośc jest obowiązkowa.


Z wyrazami szacunku


Kierownik kursu


dr hab. inż. Piotr Wężyk

Piotr Wężyk

05.10.17 10:19

GL II - Wykłady

Kolejny wykład nr 2 odbędzie się w dniu 23.10.2017 roku o godz. 15.00-16.30
Dzisiejszy wykład nr 1 został zaktualizowany i jest gotowy do pobrania w postaci PDF na stronie www
http://geo.ur.krakow.pl/download/pobierz.php?file=WL/PGwL_SI/wyklady1/01_G_Wprowadzenie_geomatyki_2017_2018.pdf

Piotr Wężyk

05.10.17 10:17

Krakowski GISday 2017

Już odliczamy dni do kolejnej edycji Krakowskiego Dnia GIS 2017 jaki odbędzie się na naszej Uczelni w dniu 15 listopada 2017 roku.

Koniecznie odwiedzaj https://www.facebook.com/KrakowskiGisDay/ i bądź na bieżaco !

Piotr Wężyk

20.08.17 14:16

Studia Doktoranckie III stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Witajcie w przestrzenii 3-D ekosystemów leśnych !!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mgr i mgr inż. na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie (III Stopnia) na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - a szczególnie kandydatów zainteresowanych wykorzystaniem w swych dysertacjach - technologii geoinformatycznych w zarządzaniu i monitorowaniu środowiska leśnego.

Kontakt dla kandydatów zainteresowanych geoinformatyką: dr hab. inż. Piotr Wężyk (p.wezyk@ur.krakow.pl)
http://www.geo.ur.krakow.pl/index.php?show=tematy_dr

Proponowane tematy prac doktorskich:

1. Monitorowanie trwałości zasobów leśnych w oparciu o analizy serii codziennych zobrazowań z poziomu nanosatelitów.
2. Ocena zniszczeń drzewostanów Borów Tucholskich przez huraganowe wiatry w oparciu o zobrazowania satelitarne PlanetScope.
3. Modelowanie biomasy pozrębowej przeznaczonej na cele energetyczne z wykorzystaniem chmur punktów 3D ALS LiDAR.
4. Obrazy teledetekcyjne SENTINEL-2 (ESA) w monitorowaniu zasobów leśnych świata / Polski.
5. Określenie kondycji zdrowotnej drzew i drzewostanów na podstawie danych wielo- i hiperspektralnych pozyskiwanych z platform UAV (BSP).
6. Wykorzystanie technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz fotogrametrii cyfrowej (stereo-matching) w procesie inwentaryzacji i monitoringu zasobów leśnych.
7. Opracowanie metody automatycznego wyznaczenia górnej granicy lasu w oparciu o analizy chmur punktów ALS oraz VHRS.
8. Opracowanie automatycznego procesu aktualizacji baz danych LMN oraz ortofotomapy lotniczej metodami GEOBIA z użyciem geodanych teledetekcyjnych i GIS.
9. Opracowanie kombinowanej metody określania biomasy drzewostanów przy wykorzystaniu technologii LiDAR (ALS, TLS, MLS), zobrazowań radarowych, optycznych, wielo i hiperspektralnych.
10. Wykorzystanie autonomicznych robotów w pracach związanych z inwentaryzacją i monitorowaiem drzew i drzewostanów.
11. Modelowanie 3D drzew i drzewostanów na podstawie przetwarzania chmur punktów TLS oraz z dopasowania zdjęć.
12. Aplikacyjność zobrazowań satelitarnych oraz danych 3D dla potrzeb audytów krajobrazowych.
13. Przemiany krajobrazów Polski w aspekcie zmieniającej się lesistości w tym procesów wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych i rozpadu drzewostanów.
14. Modelowanie jakości życia w mieście z uwzględnieniem dynamiki przemian 3D zieleni miejskiej.


Nabór na Studia Doktoranckie odbywa się raz w roku w pierwszej połowie września.
Szczegóły: http://ur.krakow.pl/index/site/13
Piotr Wężyk
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >>

sitemap