Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082aktualności

31.01.21 19:30

Kosmiczna książka - Dane satelitarne...

Drodzy studenci,
szczególnie Ci zainteresowani Geoinformatyką i nie tylko. Mamy dla Was świetną wiadomość! Polska Agencja Kosmiczna (PAK) opublikowała dość unikatowy i długo wyczekiwany w świecie akademickim - podręcznik, pt. "Dane satelitarne dla administracji publicznej".
Niech was jego nazwa nie zwiedzie! Jest też i dla Was!!! Jest już dostępny dla Was wszystkich do pobrania całkowicie bezpłatnie!
Publikacja jest swoistym kompendium wiedzy teledetekcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus.
Można powiedzieć, że książka na niemal 500 stronach prezentuje bardzo dużą część wiedzy teledetekcyjnej i przybliża Czytelnikowi najnowsze technologie łącznie ze Starlink Elona Musk oraz HAPS (co to takiego? no właśnie ;)).
Książka napisana przystępnym językiem i na pewno Was zaciekawi nawet w trudnym okresie przed sesją egzaminacyjną.
Wyzwanie stworzenia tego podręcznika w ramach projektu Sat4Envi podjęło 2 redaktorów, tj.: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (Wydział Leśny UR Kraków Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) wraz z ze współautorami tej obszernej publikacji (również z naszego Wydziału Leśnego).
Przeczytajcie koniecznie wszystkie rozdziały! Pozycja obowiązkowa dla studentów naszej specjalności Geoinformatyka w leśnictwie!

Podręcznik w formie cyfrowej dostępny jest do pobrania na stronie: https://polsa.gov.pl/podrecznik/Podrecznik.pdf

Piotr Wężyk

31.01.21 19:13

Geoinformatyka w leśnictwie

STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE LEŚNYM W KRAKOWIE
Specjalność / moduł: Geoinformatyka w leśnictwie

"By sprostać współczesnym wyzwaniom środowiskowym naszej Planety - potrzebujesz narzędzi geoinformatycznych, aby je zrozumieć".

Efektywne zarządzanie ekosystemami leśnymi, zajmującymi ok. 30% powierzchni Polski, wymaga szerokiego dostępu do informacji przestrzennej. Wiąże się to z potrzebą pozyskiwania, przetwarzania, analizy i udostępniania rosnącej ilości danych (Big Data). W związku z tym dla funkcjonowania współczesnego leśnictwa niezbędne są wdrożenia innowacyjnych technologii geoinformatycznych.

PGL Lasy Państwowe, Parki Narodowe, instytucje badawcze, agencje rządowe czy firmy prywatne korzystają w coraz większym stopniu z danych przestrzennych o ekosystemach leśnych zgromadzonych w systemach informacji przestrzennej (np. BDL) oraz pozyskiwanych w coraz większym stopniu z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych (lotniczych i satelitarnych), dronów (Bezzałogowe Statki Powietrze; BSP), Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS) czy systemów lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS) skanowania laserowego (LiDAR) .

W aspekcie zmieniających się warunków klimatycznych, siedliskowych oraz społeczno-gospodarczych, to właśnie technologie geoinformatyczne stają się kluczowymi narzędziami systemów podejmowania decyzji (ang. Decision Support Systems), które służą optymalizacji zarządzania lasami mającej na celu zapewnienie ich trwałości oraz wielofunkcyjnej roli wspierając jednocześnie kompleksowe rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z gospodarką leśną.

Powszechne wdrażanie technologii geoinformatycznych skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu: systemów GIS, GNSS, kartografii cyfrowej, baz danych przestrzennych (LMN i SILP), teledetekcji, skanowania laserowego, fotogrametrii cyfrowej i modelowania opartego na zaawansowanych metodach statystycznych.

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rosnącemu zapotrzebowaniu na tego typu specjalistów, na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie powołano moduł pod nazwą "Geoinformatyka w leśnictwie" przeznaczony zarówno dla osób, które pragną realizować swoje pasje zawodowe na stanowiskach ekspertów ds. geoinformatyki w instytucjach naukowo-badawczych, w PGL Lasy Państwowe, Parkach Narodowych, RDOŚ, jak również w firmach prywatnych obsługujących sektor leśnictwa.

Szczegóły: https://wl.urk.edu.pl/index/site/4938#gwl
Facebook: https://www.facebook.com/geoinformatykawlesnictwie

read more...

Piotr Wężyk

31.01.21 19:05

Leśnictwo na terenach zurbanizowanych

STDIA II STOPNIA NA WYDZIALE LEŚNYM W KRAKOWIE:
Specjalność / moduł: Leśnictwo na terenach zurbanizowanych

"Najlepszym przyjacielem człowieka na Ziemi jest drzewo (...)" - Frank Lloyd Wright

Na obszarach miejskich żyje obecnie 55% światowej populacji, jednak wg ONZ, odsetek ten wzrośnie do 70% w roku 2050. Zieleń miejska pełni szczególną i unikatową rolę w funkcjonowaniu współczesnych aglomeracji miejskich, nazywanych już megapoliami i dążącymi do uzyskania miana tzw. inteligentnego miasta (Smart City) zapewniającego bezpieczeństwo i odpowiednią jakość życia. Uciążliwości życia w miastach towarzyszy gwałtowny wzrost świadomości mieszkańców miast w zakresie: znaczenia usług ekosystemowych, funkcji społecznych czy edukacyjnych terenów zielonych.

Leśnictwo terenów zurbanizowanych (ang. Urban Forestry; UF) dotyczy zarówno zarządzania lasami miejskimi, jak i zielenią miejską (parki, aleje, cmentarze, pasy drogowe i in.) czy nawet pojedynczymi drzewami (np. pomnikowymi) i krzewami oraz zieleńcami (trawniki, rabaty) oraz miejscami służącymi rekreacji - w celu poprawy środowiska życia ich mieszkańców.

Leśnictwo miejskie opowiada się jednoznacznie za wiodącą rolą drzew jako kluczowej części zielonej infrastruktury miejskiej służącej ograniczaniu negatywnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu w tym miejskiej wyspy ciepła czy pochłaniania zanieczyszczeń powietrza i retencji wód opadowych. Specjaliści UF planują zalesienia i zadrzewienia, zakładają parki, pielęgnują i monitorują drzewa, krzewy i zieleńce, kształtują przestrzeń miejską, prowadzą badania naukowe i promują usługi ekosystemowe (np. oszczędności energii, schładzania i oczyszczania powietrza, ochronę gleby, zapewnianie bioróżnorodności, retencję wód opadowych i in.) jakie zapewnia zieleń miejska. Leśnictwo w terenach zurbanizowanych realizowane jest przez: leśników komunalnych, arborystów, architektów, planistów, architektów krajobrazu, decydentów środowiskowych, urbanistów, konsultantów naukowych, edukatorów, badaczy i działaczy społecznych (w tym NGO).

Moduł "Leśnictwo na terenach zurbanizowanych" (na kierunku Leśnictwo) jest pierwszą w Polsce tego typu ofertą nauczania poświęconą: inwentaryzacji, planowaniu przestrzeni współtworzonej przez zieloną infrastrukturę, kreowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu zielenią miejską, w tym lasami - w celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańców miast i innych obszarów zurbanizowanych.

Szczegóły: https://wl.urk.edu.pl/index/site/4938#lntz
Facebook: https://www.facebook.com/UrbanForestryWL

read more...

Piotr Wężyk

09.03.19 11:14

Wykłady 11.03.2019

Szanowni Studenci OZL

w nadchodzący poniedziałek zrealizowane zostaną dwa kolejne wykłady nr 3 i nr 4 . Rozpoczęcie o godzinie 08:00 w sali nr III na 1 pietrze WL.

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa. Proszę wydrukować sobie materiały z konspektem 6 slajdów na stronę - ułatwiają notowanie.Piotr Wężyk, prof. UR

Piotr Wężyk

11.11.18 22:15

KrakowskiGISday 2018

Uwaga Studenci !!!
Już niebawem w środę na Campusie UJ
http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/gisday2018/

Program:
http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/gisday2018/?page_id=5

W celu uznania aktywności w zakresie przedmiotów Geomatyka - wymagane zgłoszenie i potwierdzenie u organizatorów swojej obecności. Zachęcamy

Piotr Wężyk
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>

sitemap