Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Obóz Naukowy Sekcji Geomatyki KNL - Balnica

Zimowy obóz naukowy dla członków KNL Sekcji Geomatyki zorganizowany na terenie wsi Balnica.

Kierownik: dr inż. Piotr Wężyk
Uczestnicy: dr inż Piotr Wężyk, dr inż. Marta Szostak, mgr inż Piotr Tompalski, Członkowie Sekcji Geomatyki Koła Naukowego Leśników
Obóz odbył się w 2009 roku.

Opis obozu

W dniach 14-21 lutego br. odbył się obóz naukowy organizowany przez Sekcję Geomatyki Koła Naukowego Leśników przy Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego. Tematem obozu było kartowanie zmian klas pokrycia terenu w obszarze wsi Balnica oraz inwentaryzacja wędrówek zwierzyny z wykorzystaniem technologii geoinformatycznych. W obozie wzięło udział 20 studentów UR, opiekun dydaktyczny oraz osoby zaprzyjaznione.

13-14 lutego przeznaczone były na dotarcie do Balnicy. Dzień pózniej (niedziela) 14-osobowy zespół wyruszył wzdłuż granicy polsko-słowackiej do Rezerwatu Udava. Podmiotem ochrony w rezerwacie jest obszar zródliskowy rzeki Udava, poddawany silnej erozji wstecznej powodowanej niższym położeniem terenu względem rzeki Solinki. Szlak do rezerwatu został zarejestrowany za pomocą odbiorników GPS (Trimble oraz Garmin). Szlak wiódł torami Wąskotorowej Kolejki Bieszczadzkiej. W miejscach silnie zerodowanych oraz z wyraznym odnowieniem jodłowym zostały zastabilizowane punkty.

Kolejnego dnia przystąpiliśmy do realizacji dwóch z zaplanowanych elementów naszego obozu, wyruszyliśmy obejrzeć miejsce po nieistniejącej już wsi Balnica, wysiedlonej w trakcie Akcji Wisła oraz zapoznać się z procesem wyrobu węgla drzewnego w retortach. Na terenie ówczesnej wsi dokonaliśmy pomiarów odbiornikami GPS w celu zinwentaryzowania pozostałości po zabudowaniach oraz sukcesję lasu na teren wsi. Dodatkowo udało nam się zlokalizować punkt geocachingowy będący elementem ogólnoświatowej zabawy popularyzującej posługiwanie się nowoczesnymi technikami GPS (nowoczesne poszukiwanie skarbów).

17 lutego - wczesnym rankiem wyszliśmy w kierunku szczytu Matragona. Całą drogę dokonywany był zapis szlaku wraz z pomiarem poligonowym powoli zarastających polan. Głównym celem dnia było zapoznanie się z kulturą, historią oraz fauną tamtejszego regionu w formie prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczestników obozu podczas wieczornej sesji naukowej.

Następny dzień został w całości poświecony kartowaniu pozostałości po miejscowości Balnica. Pomiarowi podlegały: pojedyncze drzewa owocowe, stare sady, piwniczki, krzyże, groby, cmentarz oraz miejsce po nieistniejącej starej cerkwi. Wieczorem kontynuowaliśmy sesję naukową - prezentacje przybierały różne formy artystyczne (m.in. śpiewanie tradycyjnych pieśni łemkowskich, zaprezentowanie języka wołoskiego, przedstawienie etymologii nazw regionalnych, opowiadanie miejscowych legend).

19 lutego - dzień przeznaczony był na sprawy organizacyjne i logistyczne obozu oraz odszukanie kapliczki poświeconej Matce Boskiej Leśnej znajdującej się nad cudownym zródełkiem i dokonanie pomiarów GPS. Wieczorem gospodarz zaznajomił uczestników z tematyką monitoringu dużych drapieżników w tej części Bieszczadów oraz najczęściej popełnianych błędach podczas konfrontacji z nimi. Opowiadał również o historii, florze, faunie i trudach mieszkania w tym regionie.

Efekty prac w postaci map zmian pokrycia terenu i dokonanych inwentaryzacji zostaną przygotowane po obozie i zaprezentowane na Sesji Kół Naukowych. Planowane jest również kontynuowanie badań w okresie letnim i jesiennym i wyszukanie w archiwach cywilnych i wojskowych zdjęć lotniczych z okresu lat 1948-1960, udostępnienie zapisu z odbiorników przebytych tras oraz innych pozyskanych danych w GoogleEarth. Dzięki zapoznaniu się z topografią terenu podczas kolejnych badań prowadzonych na tamtym terenie zamierzamy również założyć osnowę punktów geocachingowych jako ciekawe urozmaicenie przyszłych działań jakie planujemy realizować w ramach Sekcji Geomatyki Koła Naukowego Leśników przy Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego.

Galerie zdjęć

Linki

wróć do listy obozów