Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082



GeoGorce 2013:
Letnia Szkoła Geoinformacji

01-07.09.2013

Druga edycja Szkoły Letniej Geoinformacji z zakresu LiDAR i Teledetekcji - przeznaczona dla studentów z Kół Naukowych i doktorantów. Organizowana w terminie 01-07.09.2013 w Gorcach.

Organizatorzy: dr inż. Piotr Wężyk, dr inż. Marta Szostak, mgr inż. Piotr Tompalski

Kierownik: dr inż. Piotr Wężyk
Partnerzy projektu: Esri Polska, Fundacja im. Anny Pasek

Opis obozu

Letnia Szkoła Geoinformacji "GEOGORCE 2013" (01.09.2013 - 07.09.2013) została zorganizowana przez pracowników Laboratorium Geomatyki (KEkL, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) przy znacznym wsparciu firmy Esri Polska sp. z o.o. oraz Fundacji im. Anny Pasek. Bazując na bogatych doświadczeniach zdobytych przy realizacji interdyscyplinarnych krajowych i zagranicznych obozów naukowych: "Prage-Lato 2010" (Piemont, Włochy) oraz "Geo-Gorce 2012" zaproponowaliśmy formułę interdyscyplinarnych badań połączonych ze zdobywaniem wiedzy.

Cele Szkoły: Zademonstrowanie studentom zaawansowanych technologii skanowania laserowego (LiDAR) poprzez wykłady teoretyczne połączone z praktycznymi warsztatami przetwarzania chmur punktów, rejestrowanych technologiami ALS oraz TLS. Dodatkowo kursanci wybierali moduły nauczania w zakresie klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych, wykorzystując w tym celu najbardziej zaawansowane technologie analizy zdjęć (GEOBIA). Podczas prac zespołów badawczych wykorzystywano też aplikacje WebGIS do prezentacji wyników badań.

Wykładowcy, specjaliści oraz instruktorzy: do wygłoszenia wykładów i przeprowadzenia warsztatów zaproszeni zostali pracownicy naukowi z różnych Uczelni (UJ, UR, UW) oraz jednostek badawczych (PAN, PIG – PIB) a także specjaliści z firm: Esri Polska, TPI Sp. z o.o., SmallGIS Sp. z o.o., ProGea Consulting oraz instruktorzy z Fundacji im. Anny Pasek.

Uczestnicy: studenci zrzeszeni w 12 Studenckich Kołach Naukowych. W szkole wzięło udział 38 studentów i doktorantów z 9 Uczelni Wyższych w Polsce.

Miejsce realizacji Szkoły Letniej: Przełęcz Knurowska (846 m n.p.m.), gospodarstwo agroturystyczne (http://www.przeleczknurowska.pl).

Wyniki konkursu projektów: na drodze głosowania nad prezentacjami poszczególnych zespołów nagrodzono 4 zespoły (Studenckie Koło Naukowe Geografów/ Sekcja Geoinformacji UP, Koło Naukowe Architektury Krajobrazu UR, KNL Sekcja Geomatyki WL UR, Koło Geografów UJ) oraz przyznano jedną nagrodę indywidualną Błażejowi Bronowskiemu (UŚ).

Kontakt e-mail: geogorce2013@gmail.com

Załączniki do pobrania

Linki

wróć do listy obozów