Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082GeoGorce 2015:
Letnia Szkoła Geoinformacji

28.08.2015 - 05.09.2015

Trzecia Edycja Letniej Szkoły Geoinformacji "GeoGorce" z zakresu aplikacji technologii: GIS, GNSS, Fotogrametrii cyfrowej, LiDAR i Teledetekcji w monitorowaniu środowiska - przeznaczona dla studentów działających aktywnie w Kołach Naukowych. Organizowana przez Laboratorium Geomatyki (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) w terminie: 28.08 - 05.09.2015 roku na Przełęczy Knurowskiej w Gorcach.

Organizatorzy: dr hab. inż. Piotr Wężyk, dr inż. Marta Szostak, mgr inż. Paweł Hawryło, Sekcja Geomatyki KNL

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Wężyk
Partnerzy projektu: Esri Polska, Fundacja im. Anny Pasek,

Patronat Honorowy: Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

Patronat Medialny: Miesięcznik GEODETA

Wsparcie: Laser-3D

Sponsorzy:

Gold:Silver:


Bronze:

Anonimowy sponsor:

Opis obozu

Bazując na doświadczeniach zdobytych przy realizacji interdyscyplinarnych obozów naukowych: „Prage-Lato 2010” (Piemont, Włochy), „GeoGorce 2012” oraz „GeoGorce 2013” (Gorce, Polska) oraz w odpowiedzi na liczne zapytania studentów - Laboratorium Geomatyki (Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), przy wsparciu firmy Esri Polska oraz Fundacji im. Anny Pasek – ogłasza nabór uczestników nowej Edycji Letniej Szkoły Geoinformacji „GeoGorce 2015” (LSG GG2015).

Misja: zademonstrowanie studentom metodyki realizacji interdyscyplinarnych projektów środowiskowych związanych z obszarem górskim przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii geoinformacyjnych, tj.: GIS (WebGIS), Teledetekcji satelitarnej, lotniczego i naziemnego skanowania laserowego (LiDAR), pomiarów GNSS, Fotogrametrii cyfrowej i przestrzennych baz danych. W ramach LSG GG2015 przeprowadzone zostaną certyfikowane warsztaty z oprogramowania: Esri (wybór konkretnych aplikacji odbędzie się na podstawie zgłoszeń zapotrzebowania przez uczestników), ENVI (Exelis), LP360 (QCoherent), ENVI LiDAR (Exelis), LASTools (rapidlasso), FUSION (USDA Forest Service), TerraScan (Terrasolid) i in..

Wykładowcy, trenerzy oraz instruktorzy: do wygłoszenia wykładów zaproszenie przyjęli pracownicy naukowi z wiodących polskich Uczelni, Instytutów Badawczych i Pracowni Naukowej GPN, a także trenerzy z firm dostarczających sprzęt pomiarowy i oprogramowanie geoinformacyjne oraz instruktorzy z Fundacji im. Anny Pasek wraz z ratownikami górskimi (GOPR)

Wykłady i warsztaty:
dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
dr hab. inż. Jarosław Chormański (SGGW)
dr hab. Bogdan Zagajewski (UW)
dr inż. Artur Krawczyk (AGH)
dr inż. Krystian Kozioł (AGH)
mgr inż. Andrzej Świąder (AGH)
dr inż. Zbigniew Perski (PIG)
dr inż. Tomasz Wojciechowski (PIG)
dr inż. Jan Loch (GPN)
Eryk Lipiński (GSP.PL)
Jacek Krawiec (Laser-3D)
dr hab. inż. Piotr Wężyk (UR)
Ilona Patlewicz, Ewelina Hnat (MIIP - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)

Warsztaty:
Klaudia Bielińska-Płoszka (Esri Polska)
Marta Samulowska (Esri Polska)
Edyta Wyka (Esri Polska)
Mateusz Maślanka (ProGea Consulting)
Paweł Hawryło (UR)
Karolina Zięba (UR)

Uczestnicy:
1. Studenckie Koło Naukowe "Piksel" (Uniwersytet Łódzki) - Osuwiska
2. Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji (UW) - Szlak GPN
3. Koło Naukowe Geodetów Dahlta (AGH) - ModelKa
4. Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) - GeoTrójstyk
5. Studenckie Koło Naukowe Geografów (UP) - Korytarze ekologiczne
6. Koło Naukowe Geodetów Dahlta (AGH) - RSN Gorce
7. Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT (UMCS) - WebGorce
8. Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników (UR) - ALSroads
9. Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników (UR) - Stereomatching a ALS
10. Sekcja GIS przy Kole Naukowym Architektów Krajobrazu (SGGW) - Zobaczyć Gorce Inaczej
11. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej (SGGW) - WSZPwG

Miejsce LSG GG2015: Przełęcz Knurowska (846 m n.p.m.) w Gorcach, warunki hotelowo-turystyczne z dostępem do WiFi (http://www.przeleczknurowska.pl). Samochód mile widziany.

Zasady rekrutacji: GeoTeam’y zostaną wyłonione w drodze konkursu, na podstawie oceny merytorycznej przesłanego opisu projektu badawczego. Formularz zgłoszeń dostępny jest wyłącznie poprzez stronę internetową: http://goo.gl/forms/PCjJW9qaUO. Zgłoszenia projektów trwają tylko do dnia 28.02.2015 roku do godz. 20:00.

Termin: 28.08.2015 - 05.09.2015 r.: samodzielny dojazd uczestników w piątek (28.08.2015) późnym wieczorem (lub sobota 29.08.2015 rano). Weekend (29-30.08.2015) warsztaty terenowe, rozpoznanie problematyki badawczej + kursy „wyrównawcze” (Basic).

Opłata: Całkowita opłata za 1 osobę obejmująca koszty: certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wykładów, udziału w demonstracji sprzętu i aparatury, materiałów szkoleniowych, noclegów i pełnego wyżywienia - wynosi: 540,00 PLN (tylko w sytuacji dokonania wpłaty do dnia 15.05.2015). Opłata po tym terminie wzrasta do 650,00 PLN. Ostateczny termin wpłat zostaje ustalony na dzień 25.06.2015. Brak wpłaty w ostatecznym terminie oznacza rezygnację z udziału w LSG !!!
Wpłat proszę dokonywać na konto bankowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
BPH S.A. 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z obowiązkowym dopiskiem GEOGORCE oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą Uczelni

Kontakt e-mail: geogorce15@gmail.com

Funpage GeoGorce: FACEBOOK

Galerie zdjęć

Załączniki do pobrania

Linki

wróć do listy obozów