Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082GeoGorce 2017:
Letnia Szkoła Geoinformacji

01.07.2017 r. - 07.07.2017 r.

IV Edycja Letniej Szkoły Geoinformacji "GeoGorce" z zakresu aplikacji technologii: GIS, GNSS, fotogrametrii cyfrowej, LiDAR i teledetekcji w monitorowaniu środowiska - przeznaczona dla studentów działających aktywnie w Kołach Naukowych - organizowana przez Laboratorium Geomatyki (Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) w terminie: 01.07 - 07.07.2017 roku na Przełęczy Knurowskiej w Gorcach.

Organizatorzy: dr hab. inż. Piotr Wężyk, dr inż. Marta Szostak, mgr inż. Paweł Hawryło, mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Wężyk
Partnerzy projektu: Esri Polska, Fundacja im. Anny Pasek,

Patronat Medialny: Miesięcznik GEODETA/geoforum.pl

Opis obozu

Mamy ogromną przyjemność poinformować studentów, iż bazując na doświadczeniach zdobytych przy realizacji interdyscyplinarnych obozów naukowych: "Prage-Lato 2010" (Piemont, Włochy), "GeoGorce 2012", "GeoGorce 2013", "GeoGorce 2015" (Gorce, Polska), Summer School 2016 "Advanced Geomatics in modern forestry" (Kraków) oraz w odpowiedzi na liczne zapytania - Laboratorium Geomatyki, przy wsparciu firmy Esri Polska oraz Fundacji im. Anny Pasek - ogłasza nabór do nowej Letniej Szkoły Geoinformacji "GeoGorce 2017" (LSG GG2017).

Misja LSG GG 2017: zademonstrowanie metodyk interdyscyplinarnych projektów środowiskowych związanych z obszarami górskim przy wykorzystaniu narzędzi geoinformacyjnych w zakresie: GIS (WebGIS), teledetekcji satelitarnej, lotniczego i naziemnego skanowania laserowego (ALS, TLS, MLS), pomiarów GNSS, fotogrametrii cyfrowej (+ matching zdjęć) oraz przestrzennych baz danych. W ramach LSG GG 2017 przeprowadzone zostaną certyfikowane warsztaty z oprogramowania: Esri (wybór konkretnych aplikacji odbędzie się na podstawie zgłoszeń zapotrzebowania przekazanych przez uczestników), LP360 (QCoherent), LASTools (Rapidlasso), FUSION (USDA Forest Service), TerraScan (Terrasolid), FARO Scene, ENVI, eCognition (Trimble Geospatial) oraz szeregu innych.

Wykładowcy, trenerzy oraz instruktorzy: do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostaną pracownicy naukowi z wiodących polskich Uczelni oraz Instytutów Badawczych, a także trenerzy z firm, oferujących sprzęt pomiarowy i oprogramowanie, a także instruktorzy z Fundacji im. Anny Pasek wraz z ratownikami górskimi (GOPR) i personelem Gorczańskiego PN.

Uczestnicy: preferowani aktywni członkowie Studenckich Kół Naukowych. Przewidujemy udział maks. 10 zespołów (GeoTeam) złożonych z 2÷4 osób. Zespoły mogą być interdyscyplinarne. Jeśli interesuje Was tematyka geoinformacjyjna, a Koło/Skecja/GeoTeam, jeszcze na Waszej uczelni nie istnieje, to załóżcie je - to świetna okazja! Uczestnik LSG GG2017 musi być studentem (poziom: licencjacki/inżynierski/magisterski) lub starać się o przyjęcie na studia doktoranckie. Preferujemy zespoły które maja do ukończenia studiów magisterskich co najmniej 1 rok. Obóz nie jest adresowany dla absolwentów studiów, którzy nie kontynuują nauki. Doktoranci będę przyjmowani jedynie w sytuacji wolnych miejsc lub nie będą uczestniczyć w konkursie na najlepszy projekt (BPA - Best Project Award).

Miejsce LSG GG 2017: Przełęcz Knurowska (846 m n.p.m.) w Gorcach, warunki hotelowo-turystyczne z dostępem do WiFi (http://www.przeleczknurowska.pl). Samochód mile widziany.

Zasady rekrutacji: GeoTeamy zostaną wyłonione w drodze konkursu, na podstawie oceny merytorycznej, przesłanego opisu projektu badawczego jaki zamierzają realizować w Gorcach podczas LSG GG2017. Formularz zgłoszeń dostępny jest wyłącznie poprzez stronę internetową: https://goo.gl/forms/cz0FFde57XE9E52g2. Uwaga! Zgłoszenia projektów trwają tylko do dnia 26.03.2017 roku do godz. 23:59:59.

Termin: 01.07.2017 - 07.07.2017 r.: samodzielny dojazd uczestników w sobotę (01.07.2017) w godzinach porannych (do godz. 12:00). W weekend (01-02.07.2017r.) zaplanowane są obligatoryjne warsztaty terenowe oraz konsultacje metodyki badawczej. Zakończenie obozu w piątek (07.07.2017 r.) do godz. 12:00.

Opłata: Całkowity koszt uczestnictwa w LSG GG 2017 obejmujący: certyfikowane szkolenia, warsztaty, wykłady i demonstracje sprzętu, materiały szkoleniowe, noclegi i pełne wyżywiene - wynosi: 749,00 PLN (tylko w sytuacji dokonania wpłaty do dnia 30.04.2017 r.). W terminie późniejszym opłata wzrasta do 949,00 PLN. Ostateczny termin wpłat zostaje ustalony na dzień 31.05.2017. Brak wpłaty w ostatecznym terminie oznacza rezygnację z udziału w LSG GG 2017 !!!
Wpłaty proszę wykonywać na konto bankowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
BPH S.A. 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z obowiązkowym dopiskiem GEOGORCE oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą Uczelni

Ważne daty:
Zgłaszanie projektów do dn.: 26.03.2017 r., do godz. 23:59:59.
Ogłoszenie wyników naboru do dnia: 30.03.2017 r.
Potwierdzenie uczestnictwa do dnia: 10.04.2017 r. (formularz akceptacji uczestnika).
Wczesna rejestracja z niższą opłatą do dnia: 30.04.2017 r. (niższa opłata: 749,00 PLN).
Zamknięcie procesu rejestracji i wpłat do dnia: 31.05.2017 r. (wyższa opłata: 949,00 PLN).

Kontakt e-mail: geogorceUR@gmail.com

Funpage GeoGorce: FACEBOOK

Galerie zdjęć

Załączniki do pobrania

Linki

wróć do listy obozów