Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082konwersja współrzędnych geograficznych na format dziesiętny

Często zdarza się, szczególnie początkującym użytkownikom odbiorników GPS, że pomiar współrzędnych zapisywany jest w formacie: stopnie/minuty/sekundy (np. N 50° 4'10.77'' E 19° 47' 57.31''). Ten sposób zapisy bardzo utrudnia dalszą pracę z pozyskanymi danymi, szczególnie jeśli dane zapisane są w pliku tekstowym.

Poniżej przedstawiona jest prosta metoda konwersji współrzędnych geograficznych zapisanych w formacie stopnie/minuty/sekundy do formatu dziesiętnego (np. 50.123456, 19.654321).

Wzór, który należy zastosować ma następującą postać:

DD = (Sekundy/3600) + (Minuty/60) + Stopnie

Zatem współrzędne punktu N 50° 4'10.77'', E 19° 47' 57.31'' w formacie dziesiętnym będą miały następujące wartości: N 50.06966, E 19.79925.

Przykład ten zawarty jest również w arkuszu programu Excel.

Piotr Tompalski

sitemap


sitemap