Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Określenie dokładności pomiaru wybranych cech taksacyjnych drzewostanu przy wykorzystaniu technologii lotniczego skaningu laserowego (ALS). Instytut badawczy Leśnictwa w Warszawie, BZ-632/KEkL/2007

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Wężyk
Wykonawcy projektu: dr inż Piotr Wężyk, mgr inż. Piotr Tompalski
Projekt realizowany w latach: 2007 - 2009.

Głównym zadaniem zrealizowanym w ramach tematu było opracowanie metodyki pomiaru wysokości i zwarcia koron drzew metodą lotniczego skaningu laserowego (ALS) oraz automatyzacja procesu w oparciu o analizy generowanych modeli: NMT, NMPT oraz pochodnego zNMPT w nadleśnictwie Chojna (RDLP Szczecin). W terenie założono ponad 270 powierzchni badawczych, na których metodami tradycyjnymi pozyskano informacje dotyczące analizowanych wybranych cech taksacyjnych. Dane ALS wykorzystano w pierwszym rzędzie do weryfikacji bazy geometrycznej LMN. Wyniki projektu wykazały liczne problemy z pomiarem wysokości i określania zwarcia metodami tradycyjnymi w porównaniu do zautomatyzowanych i obiektywnych metod ALS. W projekcie przeprowadzono także przetwarzanie obrazów wysokorozdzielczych QuickBird w kierunku określenia liczby drzew metodami klasyfikacji OBIA.

Publikacje:


223
Wężyk P., Sieczka A., 2010. Describing the canopy closure of forest stands using the method based on the airborne laser scanning at the example of Chojna forest district. Geoinformatica Polonica, ISSN 1642-2511, 10, 75-84.

189
Wężyk P., Tompalski P., Szostak M., Glista M., Pierzchalski M., 2008. Describing the selected canopy layer parameters of the Scots pine stands using ALS data. 8th international conference on LiDAR applications in forest assessment and inventory. SiliviLaser 2008. Sept. 17-19. 2008 - Edinburgh, UK. ISBN 978-0-85538-774-7 (CD), 636-645.

184
Wężyk. P., Solecki K., 2008. Określanie wysokości drzewostanów nadleśnictwa Chojna w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS). Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2, Szczecin, 18b, 663-672.

182
Wężyk P., Borowiec N., Szombara S., Wańczyk R., 2008. Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS). Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2, Szczecin, 18b, 651-661.

178
Wężyk P., 2008. Modelowanie chmury punktów ze skaningu laserowego w obszarze koron drzew. Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2. Szczecin, 18b, 685-695.

230
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Zajączkowski G., 2010. The role of Airborne Laser Scanning in updating and revision of GIS databases - a case study in the Polish State Forest (Chojna District), Proceedings of Silvilaser 2010, the 10th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems, 14-17.09.2010, Freiburg, Germany, pp. digital media.

170
Zajączkowski G., Wężyk P., 2007. Ocena przydatności skaningu laserowego oraz cyfrowych obrazów multi- i hiperspektralnych do określenia miąższości drzewostanów. Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu. Sękocin Stary, 1-108.

Galerie zdjęć związane z projektem

wróć do listy projektów