Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Amazonia 2017

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM, SGP
Wykonawcy projektu: SGP, dr hab. inż. Piotr Wężyk (WL UR)
Projekt obecnie realizowany

Wsparcie: Esri Polska, SGP

Przejdź do serwisu mapowego

Celem projektu AMAZONIA 2017 jest rozpoznanie środowiska geograficznego, tzn. przyrody nieożywionej i ożywionej oraz działalności człowieka w rejonie największej i najdostojniejszej rzeki świata - Amazonki - w okolicach Manaus i międzyrzecza: Rio Solimoes, Rio Negro aż do miejscowości Tabatinga na obszarze Tres Fronteras (trójstyku granic Brazylii, Kolumbii i Peru). Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP). Esri Polska jest patronem technologicznym ekspedycji do Salto Angel (Wenezuela) oraz Warsztatów Geoekologicznych Amazonia 2017.

Warsztaty Geoekologiczne AMAZONIA 2017 odbędą się w dniach 1-14 maja 2017 r. Warsztaty będą miały miejsce w czasie wysokich stanów wody w dorzeczu Amazonki, co stwarza niezwykłą możliwość zapoznania się z dynamiką funkcjonowania geoekosystemu rzecznego w okresie gdy różnica poziomów wody na terasie zalewowej sięga do 14 metrów. Krajobrazy Amazonii w tym czasie zmieniają się zasadniczo. Powierzchnia terenu zalanego w porze deszczowej jest porównywalna z powierzchnią Wielkiej Brytanii a krajobrazy zalanych teras i koryt są niepowtarzalne w skali świata, które stwarzają możliwość pływania łodziami pomiędzy archipelagami wysp oraz koronami drzew. Rozszerza się wówczas także zasięg siedlisk ryb, niektórych płazów i gadów. Uczestnicy wyprawy odwiedzą najwyższy wodospad świata - Salto Angel, położony na terenie Parku Narodowego Canaima (Parque Nacional Canaima) w Wenezueli. Wysokość wodospadu wynosi ok. 979 metrów. Jego wody wypływają z północnego stoku Płaskowyżu Auyantepui, co w języku Pemonów, jednego z indiańskich plemion, oznacza "Góra Diabła".

Podczas Warsztatów będą realizowane cele poznawcze i badawcze. Celem poznawczym jest przybliżenie uczestnikom Warsztatów zagadnień związanych z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego oraz społeczno-kulturowego równikowej strefy gorącej i wilgotnej, w dolinach rzek Rio Negro i Rio Solimoes. Szczegółowe badania prowadzone przez członków wyprawy będa obejmować:

  • obserwacje uwarunkowań przyrodniczych funkcjonowania koryt rzecznych Rio Negro i Rio Solimoes;
  • badania hydrologiczne i hydrochemiczne w korytach ww. rzek;
  • badania geomorfologiczne w obrębie teras zalewowych i archipelagów ww. rzek;
  • badania sedymentologiczne pokryw akumulacyjnych w dolinach ww. rzek;
  • obserwacje z zakresu geomorfologii kulturowej w dolinach ww. rzek;
  • analizę porównawczą struktury pionowej i poziomej krajobrazów formacji leśnych Varzea i Igapo wzdłuż wybranych transektów (rodzaje pokryw osadowych, typy gleb, typy formacji, cechy taksacyjne itp.);
  • ocenę niekontrolowanych wylesień w dorzeczu Amazonki.

Warsztaty Amazonia 2017 są kontynuacją projektu rozpoczętego w 2012 roku podczas pory deszczowej i wysokich stanów rzek (http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/Amazonia2012/index.htm)

Galerie zdjęć związane z projektem

Odnośniki

wróć do listy projektów