Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Zastosowanie skaningu laserowego w inwentaryzacji, ocenie struktury oraz automatycznym pomiarze wybranych cech roślinności wysokiej rosnącej na terenach poddanych silnej antropopresji

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Tompalski
Wykonawcy projektu: mgr inż. Piotr Tompalski, dr inż. Piotr Wężyk
Projekt realizowany w latach: 2010 - 2011.

Projekt został zrealizowany w ramach Stypendium im. Anny Pasek, edycja 2009/2010. Dotyczył wykorzystania wysokorodzielczych zobrazowań satelitarnych (GeoEye), chmur punktów z lotniczego oraz naziemnego skanowania laserowego do określania wybranych cech roślinności porastających tereny poddane silnej antropopresji. Badania dotyczyły obszaru osadników po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych "Solvay", terenu hałdy w Swoszowicach oraz obszaru zlokalizowanego na wschód od kombinatu Mittal Steel.

W analizach wykorzystano metody obiektowej analizy obrazów (OBIA), które znacząco poprawiły dokładność klasyfikacji form pokrycia terenu a także umożliwiły generowanie segmentów homogenicznych pod względem przestrzennego rozkładu punktów ALS. Ostateczna dokładność klasyfikacji wyrażona współczynnikiem Kappa była równa 0,805.

Jednym z rezultatów projekty było opracowanie wskaźników przestrzennych 3D, które obrazują w syntetyczny sposób wiele cech przestrzennych roślinności, w tym także zróżnicowanie jej budowy pionowej. Opracowano także metodę określania objętości roślinności lub jej wybranych fragmentów na podstawie voxeli.

Publikacje:


242
Tompalski P., 2012. Wykorzystanie wskaźników przestrzennych 3d w analizach cech roślinności miejskiej na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23: 443-456

244
Tompalski P., Wężyk P., 2011. Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 2(46): 121-132.

Galerie zdjęć związane z projektem

Odnośniki

wróć do listy projektów