Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Badania własne związane z teledetekcją dotyczące wykorzystania klasyfikacji obiektowej (GEOBIA) w aplikacjach z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Wężyk
Wykonawcy projektu: dr inż Piotr Wężyk
Projekt realizowany w latach: 2005 - 2008.

Celem badań było poszukiwanie automatycznych metod wykorzystujących segmentację wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych oraz innych źródeł informacji (np. modeli terenu) do zasilania środowiskowych baz danych GIS. Badania realizowane na poziomie międzynarodowej i krajowej współpracy z ośrodkami badawczymi oraz SME.

Publikacje:


171
de Kok R., Wężyk P., 2008. Principles of full autonomy in image interpretation. The basic architectural design for a sequential process with image objects. Object-Based Image Analysis. Blaschke, Th., Lang S., Hay, G.J. (Eds.). Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer Berlin Heidelberg, ISSN: 1863-2246, 697-710.

172
de Kok R., Wężyk P., Weidenbach M., 2008. The role of edge objects in full autonomous image interpretation. GEOBIA, 2008: Pixels, Objects, Intelligence: Geo-Object Based Image Analysis for the 21st. Century. Proceedings Book. GEOBIA, University of Calgary, Alberta, Canada. (http://homepages.ucalgary.ca/~gjhay/geobia/Aug18/GEOBIA%20Themes/__Theme08/6717_DeKok_Proc_pap.pdf).

160
Wezyk, P., de Kok R, 2007. Putting Research into Practice - Developing the Process Chain for Data Fusion in the Municipality of Krakow. Geospatial Crossroads & GI_Forum. Car A., Griesebner G., Strobl J. (Eds.). Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH & Co. KG, Heidelberg. ISBN 978-3-87907-461-7, 176-181. 3-6.07.2007. Salzburg, Austria Symposium and Exhibit for applied geoinformatics

134
de Kok R., Wężyk P., 2006. Process development and sequential image classification for automatic mapping using case studies in forestry. ISPRS WG VIII/11 & EARSeL joint Conference "3D Remote Sensing in Forestry", Vienna, 14-15 February 2006, 380-384.

144
Wężyk P., de Kok R., Kozioł K., 2006. Application of the Object Based Image Analysis of VHR satellite images in land-use classification. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 4 (3), 227-238.

120
de Kok R., Kozioł K., Wężyk P., 2005. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (4), 99-108.

wróć do listy projektów