Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Ocena możliwości wykorzystania wysokorozdzielczych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz technik GPS przy inwentaryzacji lasu na przykładzie wybranych drzewostanów Nadleśnictw Staszów i Niepołomice (Umowa nr 2/BL-259/2003)

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Wężyk
Projekt realizowany w 2003 roku.

Projekt zlecony przez Instytut Badawczy Leśnictwa w 2003 roku, w założeniu metodycznym miał dać podstawy do wprowadzenia na trwałe do praktyki leśnej pomiarów dGPS w celu weryfikacji geometrycznej bazy LMN oraz szerokiego wykorzystania danych wysokorozdzielczych z poziomu satelitarnego (QuickBird, IKONOS) do określania wybranych cech taksacyjnych drzewostanów. Praca wykazała ponad wszelką wątpliwość wysokie walory VHRS QuickBird w automatycznych procesach aktualizacji i weryfikacji informacji o ekosystemie leśnym.

Publikacje:


102
Wężyk P., de Kok R., Zajaczkowski G., 2004. The role of statistical and structural texture analysis in VHR image analysis for forest applications. A case study on QuickBird data in the Niepolomice Forest. Angewandte Geoinformatik 2004. Herbert Wichmann Verlag. Heidelberg. ISBN 3-87907406-2, 770-775.

107
Wężyk P., Kozioł K., de Kok R., Zajączkowski G., 2004. Modeling tree crown density based on QuickBird data. Book of Abstarcts. GGRS2004. 1st Goettingen GIS & Remote Sensing Days. Environmental Studies. Proceedings.

120
de Kok R., Kozioł K., Wężyk P., 2005. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (4), 99-108.

124
Wężyk P., Bednarczyk P., 2005. Testowanie metod i algorytmów klasyfikacji wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Puszczy Niepołomickiej. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (2), 163-172.

125
Wężyk P., Ciechanowski P., 2005. Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird-2 w aktualizacji baz danych Leśnej Mapy Numerycznej. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (4), 199-208.

126
Wężyk P., de Kok R., 2005. Automatic mapping of the dynamics of forest succession on abandoned parcels in south Poland. Strobl et al. Eds. Angewandte Geoinformatik 2005. Wichman Verlag. Heidelberg; ISBN 3-87907-244-4, 774-779.

wróć do listy projektów