Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Przydatność wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych w metodzie określania stref uszkodzeń lasu na przykładzie Nadleśnictw Świerklaniec i Puławy" – temat zlecony przez IBL Warszawa (Umowa nr 581/2004)

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Wężyk
Projekt realizowany w 2004 roku.

Temat realizowany na zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, mający na celu dokonanie zmian w Instrukcji Urządzania Lasu, pod kątem wsparcia tradycyjnych metod określania stref uszkodzeń lasów od przemysłu technologiami teledetekcyjnymi. Wytypowano dwa obiekty o bardzo wyraźnych wielko-powierzchniowych uszkodzeniach ekosystemów leśnych (Puławy – wpływ zakładu produkującego nawozy azotowe oraz Miasteczko Śląskie – huta metali kolorowych) i opracowano metodykę klasyfikacji nadzorowanej obrazów wysokorozdzielczych (VHRS) QuickBirdz wykorzystaniem informacji pochodzących z SILP i badań terenowych. Metoda poza określeniem składu gatunkowego zamierających drzewostanów daje szerokie możliwości wyznaczania zwarcia koron drzew oraz kondycji zdrowotnej i biomasy.

Publikacje:


116
Zajączkowski G., Wężyk P., 2004. Techniki teledetekcyjne w inwentaryzacji urządzeniowej lasu. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 2 (4), 41-50.

121
Kozioł K., Wężyk P., 2005. Rola klasyfikacji nadzorowanej obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka Śląskiego. Roczniki Geomatyki, 3 (2), 87-96.

wróć do listy projektów