Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Jaskinia Łokietka 3D: Skanowanie laserowe (TLS) oraz wizualizacja

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Wężyk
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Piotr Wężyk (WL UR), dr inż. Artur Warchoł (WIŚiG UR), członkowie Sekcji Geomatyki Koła Naukowego Leśników Współpraca: Klub Podróżników Śródziemie z Krakowa.
Projekt realizowany w latach: 2014 - 2017.

Miejsce realizacji projektu: Jaskinia Łokietka położona w Dolinie Sąspowskiej na północno-zachodnim zboczu Chełmowej Góry na trenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Opis projektu: 2014 roku rozpoczęto realizację projektu badawczego pod tytułem: „Jaskinia Łokietka 3D”. Projekt koordynuje Laboratorium Geomatyki Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (dr hab. inż. Piotr Wężyk). Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Piotr Wężyk (WL UR), dr inż. Artur Warchoł (WIŚiG UR) oraz członkowie Sekcji Geomatyki Koła Naukowego Leśników. Współpraca: Klub Podróżników Śródziemie z Krakowa.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest inwentaryzacja Jaskini Łokietka przeprowadzona metodą naziemnego skanowania laserowego (ang. TLS) oraz wizualizacja multimedialna największej jaskini na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Podjęte tez zostaną prace nad integracją chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego (ALS; OPN, ISOK) z chmurami TLS oraz zdjęciami cyfrowymi (naziemnymi i lotniczymi).

Technologia: Sprzęt pomiarowy wykorzystywany do tej pory w projekcie: skaner FARO FOCUS 3D (dzięki uprzejmości AGH w Krakowie oraz Geotronics) oraz tachimetr i odbiornik GNSS Trimble R6 (UR Kraków, WIŚiG) w celu nadania georeferencji chmurze punktów TLS. Dodatkowo stosowane są aparaty cyfrowe wyposażone w odbiornik GPS. Do łączenia chmur punktów TLS pozyskiwanych z kilkudziesięciu stanowisk wewnątrz Jaskini oraz na zewnątrz - wykorzystywane będzie oprogramowanie Faro Scene (FARO). Klasyfikacja chmury punktów zrealizowana zostanie w module TerraScan (Terrasolid) a modelowanie 3D w: 3DReshaper (TECHNODIGIT lub Geomagic. Analizy przestrzenne GIS przeprowadzone zostaną w oprogramowaniu firmy Esri. Planowane jest przetestowanie różnego typów skanerów (RIEGL, LEICA) w trybie pomiaru wielostanowiskowego oraz tzw. Hand-Held: ZEB1 (Geotronics; 3DLasermapping). Podjęta też zostanie próba wykorzystania metod stereomatchingu zdjęć naziemnych przy wykorzystaniu oprogramowania Agisoft.

Plany: Kilkadziesiąt stanowisk pomiarowych TLS. Przetwarzanie danych (łączenie, filtracja szumów, georeferencja; klasyfikacja) wykonywane przez studentów Sekcji Geomatyki KNL WL i woluntariuszy. Integracja chmur punktów pochodzących z naziemnego skanowania laserowego (TLS) oraz lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz ortoobrazów lotniczych i satelitarnych w celu stworzenia multimedialnej prezentacji.

Kalendarium projektu:
- 12.05.2014: Uzyskanie zezwolenie od Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego (Pan Rudolf Suchanek) na przeprowadzenie skanowania w Jaskini Łokietka
- 04.07.2014: Skanowanie testowe fragmentu jaskini przy użyciu skanera FARO Focus 3D (dzięki uprzejmości AGH w Krakowie) oraz założenie osnowy (ciąg tachimetryczny od punktów wytyczonych metodą GNSS RTK (ASG-EUPOS) w rejonie parkingu w Czajowicach
- 07-09.07.2014: Skanowanie pozostałej części jaskini (Korytarz Główny, Sala Rycerska, Kuchnia, Sypialnia) przy użyciu skanera Trimble X5 (wsparcie firmy Geotronics Polska)

Uczelnie, firmy, urzędy i instytucje partnerskie w projekcie użyczające sprzęt, oprogramowanie lub bezpośrednio wspierające działania:
UR Kraków: Wydział Leśny, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
AGH w Krakowie
Ojcowski Park Narodowy
Klub Podróżników Śródziemie
Geotronics Polska

Nie bądź bierny, przyłącz się do projektu!
Serdecznie zapraszamy ośrodki naukowe, instytucje oraz firmy komercyjne do włączenia się do naszego projektu non-profit poprzez wniesienie nowych metod i technologii w celu poszerzenia i uzupełnienia naszych badań i wspólnych publikacji. Prosimy o kontakt e-mail Kierownika projektu: p.wezyk@ur.krakow.pl

Media wspierające:
Miesięcznik Geodeta (geoforum.pl)

Galerie zdjęć związane z projektem

Odnośniki

Załączniki

wróć do listy projektów