Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Ocena stopnia przemian użytkowania terenu na przykładzie sukcesji roślinności o charakterze leśnym przy wykorzystaniu lotniczego skaningu laserowego oraz technologii GIS" - projekt realizowany w ramach Stypendium Rektora UR

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Wężyk
Wykonawcy projektu: dr inż Piotr Wężyk, dr inż. Marta Szostak, mgr inż. Piotr Tompalski
Projekt realizowany w 2011 roku.

Celem projektu było opracowanie zautomatyzowanej metody detekcji i oceny stadium wtórnej sukcesji zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym (potocznie zwanej jako sukcesja leśna), zachodzącej na gruntach rolnych, na których zaprzestano uprawy i użytkowania w oparciu o cyfrowe ortofotomapy lotnicze oraz dane pozyskiwane technologią lotniczego skanowania laserowego (chmura punktów ALS, numeryczne modele terenu – NMT i powierzchni terenu - NMPT). W projekcie podjęto próbę pełnej automatyzacji procesu przetwarzania chmur punktów ALS, zintegrowanej z analizami przestrzennymi GIS. Dane ALS zostały także zastosowane w procesie klasyfikacji obiektowej (Object Based Image Analysis; OBIA) cyfrowych ortofotomap lotniczych. Jako teren badań wybrano obręb Pracze w powiecie Milicz. Tereny leśne to Nadleśnictwo Milicz (obręb Milicz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - RDLP Wrocław). Wyniki badań porównano do danych referencyjnych jakie uzyskano z rejestru EGiB z PODGiK w Miliczu.

Publikacje:


204
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2009. Porównanie dokładności metody "FOTO" z automatyczną analizą danych lotniczego skaningu laserowego dla celów kontroli dopłat bezpośrednich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 445-456.

256
Weidenbach M., Wężyk P., Tompalski P., Hoffman K., Martens S., 2012. Erfassung von Einzelbaumparametern mit Airborne-Laser-Scannig-Daten. AFZ DerWald - Allgemeine Forst Zeitschrift für Wald und Umweltvorsorge. 2012-12; Fernerkundung; 12-15

Galerie zdjęć związane z projektem

wróć do listy projektów