Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Analiza możliwości wykorzystania lidara terenowego (TLS) w leśnictwie

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Wężyk
Wykonawcy projektu: dr inż Piotr Wężyk, dr inż. Marta Szostak, mgr inż. Piotr Tompalski
Projekt realizowany w latach: 2006 - 2009.

Temat realizowany ze środków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie w ramach projektu koordynowanego przez WL SGGW pt. „Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi”. Głównym celem projektu TLS było określenie różnic w technologii tradycyjnej inwentaryzacji lasu a nowoczesną metodą skaningu naziemnego (TLS) oraz lotniczego. Oceniano takie parametry jak: lokalizacja drzewa w przestrzeni, gatunek, pierśnica, średnica na 5 metrach wysokości, podstawa korony, długość korony, wysokość drzewa, rzut korony, NMT, spadki, ekspozycje, DSM, nDSM. Wyniki wykazały bardzo wysokie wartości współczynnika determinacji R2 dla analiz regresji przeprowadzonych dla metody TLS i tradycyjnego pomiaru co wskazuje na możliwość zastosowania w praktyce w pracach z zakresu inwentaryzacji lasu.

Publikacje:


157
Wężyk P., 2007. Koncepcja i metoda badań na kołowych powierzchniach urządzeniowych w Nadleśnictwie Milicz (RDLP Wrocław) metodą skaningu naziemnego (TLS). Raport cząstkowy projektu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi" - moduł "Analiza możliwości wykorzystania lidara terenowego w leśnictwie" . Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu WL AR Kraków, 1-22.

158
Wężyk P., 2007. Zestawienie wyników pomiarów oraz przetwarzania chmury punktów skaningu naziemnego na 30 powierzchniach kołowych w Nadleśnictwie Milicz. Raport cząstkowy projektu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi" - moduł "Analiza możliwości wykorzystania lidara terenowego w leśnictwie" . Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu WL AR Kraków, 1-70.

159
Wężyk P., 2007. Podstawowe statystyki oraz analiza regresji dla wybranych cech taksacyjnych i parametrów drzew określanych metodą skaningu laserowego TLS w drzewostanach Nadleśnictwa Milicz. Raport cząstkowy projektu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi" - moduł "Analiza możliwości wykorzystania lidara terenowego w leśnictwie" (Ed. Wężyk P). Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu WL AR Kraków, 1-49

180
Wężyk P., 2008. Metodyczne wskazówki odnośnie praktycznego wykorzystania technologii TLS, scenariusze aplikacji, zalecenia, wnioski odnośnie dalszych etapów prac. Raport cząstkowy projektu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi" - (Ed. Wężyk P). Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu WL AR Kraków, 1-22.

215
Wężyk P., 2010. Naziemny skaning laserowy. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Geomatyka w Lasach Państwowych - cz. I podstawy. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 343-357.

214
Wężyk P., 2010. Ocena dokładności określenia wybranych cech taksacyjnych oraz innych parametrów drzew za pomocą naziemnego skanowania laserowego. Zasada M., Zawiła-Niedźwiecki T. (Red.), Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - przykłady zastosowań praktycznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa (w druku)

222
Wężyk P., Ratajczak M., Tompalski P., 2010. Automatyczna ekstrakcja wybranych cech taksacyjnych sosny z chmury punktów naziemnego skaningu laserowego (TLS). V Krajowa Konferencja System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych - "Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych". CEPL Rogów 14-15.09.2010.

224
Wężyk P., Sroga R., 2010. Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji miąższości drzewostanów sosnowych. Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 63-73.

232
Wężyk P., Tompalski P., 2010. Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 83-90.

195
Tompalski P., Wężyk P., 2009. Wady i zalety automatycznego określania liczby drzew oraz pierśnicowego pola przekroju sosny zwyczajnej jednostanowiskową metodą naziemnego skanowania laserowego. III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków 21.03.2009, 313-322.

203
Wężyk P., Sroga R., Szwed P., Szostak M., Tompalski P., Kozioł K., 2009. Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w określaniu wybranych cech drzew i drzewostanów. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-09-9. Vol. 19, 447-457.

165
Wężyk P., Kozioł K., Glista M., Pierzchalski M., 2007. Terrestrial laser scanning versus traditional forest inventory. First results From the Polish forests. IAPRS Volume XXXVI, Part 3 / W52. ISPRS Workshop on Laser Scanning 2007 and SilviLaser 2007, Espoo, September 12-14, 2007, Finland, 424-429.

152
Kozioł K., Wężyk P., 2007. Zastosowanie algorytmu Delanuay'a w eliminacji i klasyfikacji chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 5 (5), 33-41.

176
Wencel A., Wężyk P., Zasada M., 2008. Możliwości zastosowania naziemnego skaningu laserowego w leśnictwie. Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (Red.) Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - potrzeby i możliwości. Wydawnictwo SGGW. ISBN 978-83-7244-923, 77-89.

139
Wężyk P., 2006. Wprowadzenie do technologii skaningu laserowego lidar w leśnictwie. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 4 (4), 119-132.

Galerie zdjęć związane z projektem

Odnośniki

Załączniki

wróć do listy projektów