Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Opracowanie zautomatyzowanej metody weryfikacji wysokości drzewostanów dla zasięgu obrębu nadleśnictwa na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) w obiektach Milicz i Chojna – projekt realizowany w ramach Stypendium Rektora UR 2010.

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Wężyk
Wykonawcy projektu: dr inż Piotr Wężyk, dr inż. Marta Szostak, mgr inż. Piotr Tompalski
Projekt realizowany w 2010 roku.

Celem badań było opracowanie zautomatyzowanych procedur weryfikacji i aktualizacji cechy taksacyjnej: „wysokość drzewostanów” zapisanych w domenie atrybutowej SILP/LAS dla zasięgu całego obrębu nadleśnictwa, w oparciu o chmury punktów pozyskane technologią lotniczego skaningu laserowego (ALS). Badania miały potwierdzić możliwość zastosowania w praktyce leśnej nowoczesnych rozwiązań jakie oferują nowoczesne technologie teledetekcyjne (LiDAR). Jako teren badań wybrano obręb nr 1 w Nadleśnictwie Milicz oraz obręb Piasek w Nadleśnictwie Chojna (RDLP Szczecin, 52° 57" N; 14° 25" E).

W przypadku Nadleśnictwa Milicz wykorzystano dane zgromadzone w ramach projektu realizowanego w latach 2006-2008 przez 3 Wydziały Leśne na zlecenie Dyrekcji Generalnej LP (Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi). Dane dla obrębu Piasek (N-ctwo Chojna) pozyskane zostały w ramach projektu realizowanego na zlecenie IBL w Warszawie.

Publikacje:


229
Wężyk. P., Szostak M., Tompalski P., 2010. Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 73-83.

228
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P.,, 2010. Aktualizacja baz danych SILP oraz LMN w oparciu o dane lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 Lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Wrocław, 23-25.09.2010. ISBN 978-83-61-576-10-5, 21, 437-446.

230
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Zajączkowski G., 2010. The role of Airborne Laser Scanning in updating and revision of GIS databases - a case study in the Polish State Forest (Chojna District), Proceedings of Silvilaser 2010, the 10th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems, 14-17.09.2010, Freiburg, Germany, pp. digital media.

233
Wężyk P., Tompalski P., de Kok R., Szostak M., Kukawski M., 2010. Metoda szacowania liczby drzew w drzewostanie z wykorzystaniem danych ALS i ortoobrazów. Sylwan 154 (11), 773-782.

Galerie zdjęć związane z projektem

wróć do listy projektów