Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Koło Naukowe Leśników
Sekcja Geomatyki

Projekty realizowane przez Sekcję Geomatyki KNL

Budynki 3D w programie SketchUp
Projekt realizowany w 2012 roku. Wykonawcy: Bartłomiej Janus, Tomasz Gęca, Kamil Pilch, Marek Ogorzałek, Adam Faron.

Charakterystyka przestrzenna zieleni wysokiej w obrębie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie
Projekt realizowany w 2012 roku. Wykonawcy: Tomasz Gęca, Kamil Pilch, Karol Borecki, Mateusz Piech, Adam Faron, Grzegorz Krok, Jarosław Wójcik.

Program Community Maps (ESRI) - cyfrowe mapy kampusów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Projekt realizowany w 2011 roku. Wykonawcy: Paweł Hawryło, Bartłomiej Janus, Tomasz Gęca, Kamil Pilch, Marek Ogorzałek, Adam Faron.