Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082



Projekty zrealizowane przez Sekcję Geomatyki KNL

 • Budynki 3D w programie SketchUp

  SketchUp (obecnie jako produkt firmy Trimble) to wyjątkowo prosty i intuicyjny program do tworzenia modeli 3D, który jest wykorzystywany zarówno przez profesjonalistów jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z projektami trójwymiarowymi. Program umożliwia m.in. pobieranie podkładów mapowych z Google Earth, a następnie upload utworzonego modelu 3D do w/w programu i tym samym tworzenie przestrzennych modeli nawet całych miast. Funkcjonalność i duże możliwości programu SketchUp pozwoliły Sekcji Geomatyki rozszerzyć wykonany wcześniej projekt Community Maps i stworzyć modele budynków 3D znajdujących się na kampusie Wydziału Leśnego i Ogrodniczego. Wykorzystując chmurę punktów ALS użyczoną Laboratorium Geomatyki przez Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie, utworzono 7 modeli przestrzennych o realnych wymiarach. Wyniki prac można oglądać na stronie oraz w programie Google Earth po przełączeniu się do widoku budynków 3D.

  prezentacja projektu

 • Charakterystyka przestrzenna zieleni wysokiej w obrębie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

  Zainteresowanie Sekcji Geomatyki KNL tematyką lotniczego skanowania laserowego (ALS) jest odpowiedzią na coraz powszechniejsze praktyczne zastosowanie danych uzyskiwanych tą technologią (np. ogólnopolski projekt ISOK). Głównym celem realizowanego projektu jest określenie wybranych charakterystyk przestrzennych zieleni wysokiej Cmentarza Rakowickiego w Krakowie takich jak: wysokość, liczba drzew i ich zagęszczenie, zwarcie, budowa pionowa oraz objętość koron. W wyniku wykonywanych prac terenowych i kameralnych powstają mapy zróżnicowania wysokości zieleni w poszczególnych kwaterach, mapy zagęszczenia i lokalizacji drzew, histogramy pionowego rozkładu częstości chmury punktów w kwaterach oraz określana jest objętość koron w oparciu o wysokościowe modele koron (WMK).

  prezentacja projektu

 • Projekt: Program Community Maps (ESRI) - cyfrowe mapy kampusów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  Głównym założeniem programu Community Maps Program jest gromadzenie jak największej ilości wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych, będących w zasobach różnych instytucji, a następnie szerokie udostępnienie ich światowej społeczności GIS (ang. Geographic Information Systems). W roku 2011 do programu Community Maps Program przystąpiło 13 polskich uczelni wyższych, w tym Sekcja Geomatyki KNL reprezentująca Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Efektem prac są mapy zagospodarowania terenu kampusów wykonane wg. udostępnionego przez Esri szablonu. Dane zostaną opublikowane w serwisach mapowych tj. World Topographic Map, World Street Map i World Imagery Map.

  prezentacja projektu


 • Projekt: Mapa szlaków turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

  Celem projektu jest poprawa informacji turystycznej przez utworzenie interaktywnej, dostępnej w Internecie mapy znakowanych szlaków turystycznych wzbogaconej o opis, zdjęcia i profil wysokościowy każdego z nich. Na początek Sekcja postanowiła opracować taką mapę dla Ojcowskiego Parku Narodowego z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu turystów z pobliskich aglomeracji miejskich oraz brak dobrego opracowania szlaków udostępnionego w Internecie. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, planowane jest stopniowe opracowywanie szlaków górskich.

 • Projekt: Ścieżka przyrodnicza w Lesie Wolskim.

 • Projekt: Rzadkie gatunki drzew na terenie Krakowa

 • Projekt: GeoForce, czyli skąd pochodzą studenci Wydziału Leśnego i gdzie trafiają po studiach.

 • Projekt: Szlaki 3D

 • Projekt: Szrotówek kastanowcowiaczek, czyli kartowanie uszkodzonych kasztanowców przez Cameraria ohridella na terenie miasta Krakowa

 • Projekt: Gorce - kartowanie wylesień w obrębie Kudłonia.