Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 1998
Wybrany autor: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof.UR

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 262

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 12
 • 13
 • 9
 • 9
 • 11
 • 10
 • 14
 • 13
 • 9
 • 18
 • 14
 • 16
 • 7
 • 12
 • 7
 • 22
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 202110
Małek S. Wężyk P., 1998. The amount of elements reached upper soil layer in beech stands in South Poland in 1997. Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Warsaw '98, 15-17.09.1998. Symposium proceedings, 370-376.

11
Małek S., Wężyk P., 1998. Koncentracja niskich stężeń SO2 i NO2 w powietrzu atmosferycznym pod okapem drzewostanu bukowego w leśnictwie "Jaworzyna" LZD w Krynicy. Popradzki Park Krajobrazowy, Informator za 1997, 14-18.

13
Małek S., Wężyk P., 1998. Monitoring of processes occurring in beech stands in the changing environmental conditions on the example of Ojców National Park and Forest Experimental Station in Krynica (Scientific programs). Monitorovanie a hodnotenie stavu zivotného prostredia (Eds.: Kontrisová O., Bublinec E.), FEE TU vo Zvolene a UEL SAV vo Zvolene, Zvolen - Slovakia, 289-301.

14
Małek S., Wężyk P., 1998. Monitoring of the dynamics of quantitative and qualitative changes in precipitation beech stands in Ojcow National Park and Beskid Sadecki. Forest and Water (Ed. Osuch B.). International Scientific Conference. Krakow, 428-441.

15
Małek S., Wężyk P., 1998. Monitorowanie dynamiki zmian ilościowych i jakościowych opadów atmosferycznych w drzewostanach bukowych Ojcowskiego Parku Narodowego i Beskidu Sądeckiego. Osuch B. (Red.) Referaty i materiały pokonferencyjne. Las i woda. IBL Warszawa, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska. 25-29.05.1998, Kraków, 466-480.

16
Małek S., Wężyk P., Kroczek M., 1998. Analiza zawartości wybranych pierwiastków w opadzie organicznym i ściole bukowej na powierzchni doświadczalnej "Chełmowa Góra" w Ojcowskim Parku Narodowym. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera "Prądnik", ISSN 0867-0196, 11-12, 347-354.

17
Małek S., Wężyk P., Matusik W., 1998. Heavy metals and sulphur concentration in the litterfall of forest stands in the Ojców National Park. Monitorovanie a hodnotenie stavu zivotného prostredia. (Eds.: Kontrisová O., Bublinec E.), FEE TU vo Zvolene a UEL SAV vo Zvolene, Zvolen - Slovakia, 85-91.

19
Małek S., Wężyk P., Neroj B., 1998. Heavy metals in the litterfall of beech stands in Ojców National Park. Trace elements: Effects on Organism and Environment (Eds.: Miguła P., Dolezych B., Nakonieczny M.), 2nd International Conference, Cieszyn 23-26.06.1998, 53-60.

20
Małek S., Wężyk P., Neroj B., 1998. Struktura i dynamika opadu organicznego drzewostanu bukowego w różnych wariantach żyzności siedliska w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1995 i 1996. Acta Agraria et Silvestia, Series: Silvestis, 36, 63-76.

21
Małek S., Wężyk P., Pająk M., Durło G., 1998. A quantitative analysis of the snow cover in beech stands of Ojcow National Park and Krynica forest experimental station. Forest and Water (Ed. Osuch B.) International Scientific Conference. Krakow, 268-279.

22
Wężyk P., 1998. Application of GIS and GPS in the Studies on the Spatial Deposition of Heavy Metal Dusts in Las Wolski in Kraków. Poster. 7-P03. Book of Abstracts: 2nd International Conference-Trace Elements. Effect on Organism and Environment. Cieszyn 23-26.06.1998, 165.

25
Wężyk P., 1998. Zastosowanie zdjęć lotniczych w leśnictwie i ochronie przyrody (Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Krajobrazowe, strefy chronione). Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych. Część III. Szczegółowe aplikacje zdjęć lotniczych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. PHARE. Land Information System PL. 9206-02-04/II. Kraków-Sieradz. Skrypt przygotowany na zamówienie Głównego Geodety Kraju, (A-3-6)-(A-3-39).

27
Wężyk P., 1998. Pollution of Recreational Areas of Krakow with Heavy Metals on the Example of Las Wolski. Trace elements. Effects on Organism and Environment (Eds.: Miguła P., Doleżych B., Nakonieczny M.), 2nd International Conference, Cieszyn 23-26.06.1998, 119-127.

28
Wężyk P., 1998. Techniki fotogrametrii cyfrowej, GIS oraz GPS w badaniach nad przestrzenną depozycją wybranych pyłów metali ciężkich na obszarze Lasu Wolskiego w Krakowie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Kraków. 8 (20), 1-10.

29
Wężyk P., Mansberger R., 1998. Techniki fotogrametrii cyfrowej i GIS w ocenie degradacji drzewostanów świerkowych w masywie Kudłonia w Gorcach. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Kraków. 8 (21), 1-10.