Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 1999
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 202131
Durło G., Małek S., Wężyk P., 1999. Modyfikujący wpływ drzewostanów bukowych na wilgotność i temperaturę powietrza. Klimatyczne uwarunkowania życia lasu (Red. Feliksik E.). Zakopane 21-23.05.1999. Polskie Towarzystwo Leśne, 141-147.

33
Krzaklewski W., Barszcz J., Wężyk P., Małek S., Pająk M., Klaja R., Zawodny Z., Drużga M., 1999. Wykonanie badań siedliskowych na obszarze wyrobiska górniczego Kopalni Piasku Kuźnica Warężyńska S.A. w Dąbrowie Górniczej. Maszynopis w Katedrze Ekologii Lasu, Akademia Rolnicza w Krakowie, str. 26 (10 tabel., 6 poz. lit.).

34
Krzaklewski W., Barszcz J., Wężyk P., Małek S., Pająk M., Kochańska W., Kozłowski T., Kownacki K., Irlik P., 1999. Wykonanie mapy naturalnych odnowień i przeprowadzenie ich taksacji oraz opracowanie wytycznych rekultywacji biologicznej dla leśnego zagospodarowania powierzchni spągu (250 ha) starego wyrobiska Kuźnica Warężyńska S.A. w Dąbrowie Górniczej. Maszynopis Eko-Jawor, Kraków, str. 26 (5 tabel., 1 załącznik mapowy).

36
Małek S., Wężyk P., 1999. The amount of elements reaching upper soil layer in beech stands in the Ojców National Park in 1997 and 1998. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 18, 347-355.

37
Wężyk P., 1999. Monitoring of spatial contamination with heavy metals in forest ecosystem (Las Wolski in Cracow, Poland) using GIS, Photogrammetry and GPS techniques. IUFRO Conference on Remote Sensing and Forest Monitoring. June 01-03, 1999. Rogow, Poland, European Commission EUR 19530 EN, 680-690.

38
Wężyk P., Krzaklewski W., 1999. Możliwości, problemy i rezultaty wykorzystania technik fotogrametrii cyfrowej, GPS i systemu GIS w rekultywacji kopalni piasku. Materiały konferencyjne. Górnictwo odkrywkowe - Środowisko - Rekultywacja - ze szczególnym uwzględnieniem KWB Bełchatów, Bełchatów, 8-9 czerwca 1999, 147-154.

39
Wężyk P., Pyrkosz R., 1999. Użytkowanie polan w Gorcach na przestrzeni lat 1954-1997 na podstawie fotogrametrycznego opracowania zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Olsztyn, 9, 223-232.