Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2000
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 263

 • 16
 • 7
 • 21
 • 11
 • 6
 • 16
 • 13
 • 12
 • 14
 • 12
 • 12
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 6
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 201840
Czarnota P., Loch J., Wężyk P., 2000. Waloryzacja przyrodnicza ekosystemów leśnych Gorczańskiego parku narodowego jako kryterium przestrzennego podziału przyjętych kategorii ochrony. Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i sporządzanie planów ochrony w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Kudowa Zdrój 28-30.09.2000. Wydawnictwo PNGS Szczeliniec, 4, 247-253.

41
Durło G., Małek S., Wężyk P., 2000. Charakterystyki wybranych elementów meteorologicznych na powierzchniach doświadczalnych w drzewostanach bukowych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakłady Doświadczalnego w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, ISBN 83-906594-8-4, 43-56.

42
Małek S., Wężyk P., 2000. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych, w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy. Wydana przez Katedrę Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, str. 191 (format A4).

43
Małek S., Wężyk P., 2000. Analiza masy pierwiastków docierających do wierzchniej warstwy gleby drzewostanu bukowego w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy w latach 1997-1998. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 358, 69, 93-102.

44
Małek S., Wężyk P., 2000. Anions and macro-elements input and output in mountain forest ecosystem on the example of Istebna catchment in Silesian Beskid, Poland. Zbornik z III medzinarodnej konferencie "Cudzorodé látky v zivotnom prostredi" (Ed. Kulach J.), Nitra, Slovakia 06-07. September 2000, 156-160.

46
Małek S., Wężyk P., 2000. Input and output of heavy metals in mountain forest ecosystems an example of Dupnianski stream Catchment in Beskid Slaski, Poland. Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, CD no 608, 1-5.

47
Małek S., Wężyk P., 2000. Koncentracja stężeń SO2 i NO2 w powietrzu atmosferycznym pod okapem drzewostanów bukowych na powierzchniach doświadczalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 63-68.

48
Małek S., Wężyk P., 2000. Zmiany ilościowe i jakościowe opadów atmosferycznych na powierzchniach doświadczalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, ISBN 83-906594-8-4, 69-86.

49
Małek S., Wężyk P., Kroczek M., 2000. Charakterystyka drzewostanów bukowych oraz zmian ich struktury w latach 1996-1998 na podstawie powierzchni doświadczalnych w w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 27-36.

50
Małek S., Wężyk P., Kroczek M., 2000. Lokalizacja i charakterystyka powierzchni badawczych oraz założenia metodyczne w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red. Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 7-18.

51
Małek S., Wężyk P., Kroczek M., 2000. Zawartość wybranych pierwiastków w liściach buków w okresie wegetacji na powierzchniach doświadczalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy w 1998 roku. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 87-92.

52
Małek S., Wężyk P., Nowak W., 2000. Analiza ilościowa i jakościowa opadu organicznego drzewostanów bukowych na powierzchniach doświadczalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy, w latach 1997-1998. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 93-112.

53
Solberg R., Wężyk P., 2000. Forest Environmental Monitoring and Management System "FOREMMS" - contribution to the development of sustainable use of natural resources. Application of Remote Sensing in Forestry. Eds. Zihlavnik S., Scheer L. Zvolen, Slovakia, 241-255.

54
Wężyk P., 2000. Archiwalne zdjęcia lotnicze jako obiektywne źródło informacji o zmianach w sposobie użytkowania polan w Gorcach. Materiały Konferencyjne - Miejsce pastwiska w gospodarstwie rolnym. Krynica 4-5.09.2000.

55
Wężyk P., 2000. Opracowanie fotogrametryczne zdjęć lotniczych z roku 1994 rejonu Chełmowej Góry w Ojcowskim Parku Narodowym. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 19-26.

56
Wężyk P., 2000. System monitorowania i zarządzania środowiskiem leśnym "FOREMMS" - wkład do rozwoju polityki UE zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. 2nd International Conference: Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics - modern technologies and development perspectives. (Ed. Mierzwa W). October 17-19.2000. Lviv. Ukraine, 65-69.

57
Wężyk P., 2000. Techniki geomatyczne w planie ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego. Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i sporządzanie planów ochrony w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Kudowa Zdrój 28-30.09.2000. Wydawnictwo PNGS Szczeliniec, 4, 153-168.

58
Wężyk P., 2000. Verwendung von geomatischen Techniken in der Umweltforschung - dargestelt am Beispiel des Waldmonitorings Las Wolski in Krakow, Polen. Landnutzungsplannung und Naturschutz. Aktuelle Forschungsberichte. Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 272-283.

59
Wężyk P., 2000. Wykorzystanie technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie monitoringu drzewostanów bukowych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 161-178.

62
Wężyk P., Małek S., Kozioł K., Guzik M., 2000. Accumulation of heavy metals in humus layers in the Ojcow National Park using GIS spatial analysis methods. Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, CD no 609, 1-7.

64
Wężyk P., Małek S., Kozioł K., Guzik M., Zieliński B., 2000. Monitoring of forest litter contamination in the Ojców National Park (South Poland) using GIS tools. Application of Remote Sensing in Forestry (Eds. Zihlavnik S., Scheer L.), TU Zvolen, Slovakia, 177-187.