Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2001
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 202165
Loch J., Chwistek K., Wężyk P., Małek S., Pająk M., 2001. Natural regeneration versus tree planting in the subalpine spruce forest Plagiothecio-Piceetum tatricum of the Gorce National Park (Southern Poland). Nature Conservation, 58, 5-15.

66
Małek S., Wężyk P., 2001. Metale ciężkie w opadach atmosferycznych docierających do powierzchni otwartych i drzewostanów na podstawie powierzchni monitoringowych w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1997-1999. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza (Red.: Jóźwiak M., Kowalkowski A.) Biblioteka Monitoringu Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska, 181-190.

68
Małek S., Wężyk P., 2001. Wyniki badań prowadzonych w ramach zintegrowanego monitoringu ekologicznego drzewostanów bukowych na powierzchni badawczej "Chełmowa Góra" w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1997-1998. Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, Ojców 10-11 maja 2001, 192-200.

69
Małek S., Wężyk P., Neroj B., 2001. The content of selected macroelements in the organic litter fall in the beech stands in the seed year of 1995 and barren year of 1996 on the example of experimental plot "Mt. Chełmowa Góra" in Ojców National Park. Folia Forestalia Polonica, 43, 5-20.

71
Walczykova M., Wężyk P., 2001. Geograficzne Systemy Informacyjne w zobrazowaniu fizycznego stanu gleby rolniczej. Prace Komisji Nauk Rolniczych. PAU, 2, 153-163.

78
Wężyk P., Małek S., 2001. Skażenie metalami ciężkimi wierzchnich warstw gleb Ojcowskiego Parku Narodowego - analizy przestrzenne GIS. Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej (Red. Partyka J.), Ojców 10-11 maja, 118-124.

79
Wężyk P., Małek S., Kozioł K., 2001. Zawartość makropierwiastków w wierzchnich poziomach gleb Ojcowskiego Parku Narodowego. Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej (Red. Partyka J.), Ojców 10-11 maja, 125-131.