Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2004
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 202195
Socha J., Wężyk P., 2004. Empirical formulae to assess the biomass of the above-ground part of pine trees. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Forestry, EJPAU 7 (2),

96
Szostak M., 2004. Algorytmy a metoda upraszczania krzywych. Geodezja, Tom 10, zesz. 1, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 61-70

97
Szostak M., 2004. Tworzenie struktury bazy danych przestrzennych dla potrzeb generalizacji kartograficznej. Geodezja, Tom10, zesz. 2, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s.167-176

99
Wężyk P., 2004. Mity i fakty dotyczące stosowania GPS w leśnictwie. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 2 (4), 19-32.

101
Wężyk P., 2004. Integracja technologii geoinformatycznych w systemie monitoringu i zarządzania ekosystemami leśnym Europy, na przykładzie projektu FOREMMS (5 PR UE). Teledetekcja Środowiska. ISSN 0071-8076. Warszawa, 33, 75-81.

103
Wężyk P., Guzik M., 2004. Techniki geoinformatyczne w badaniach czasowo-przestrzennych zmian szaty roślinnej Tatr na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu. Teledetekcja Środowiska. ISSN 0071-8076. Warszawa, 33, 58-67.

104
Wężyk P., Guzik M., 2004. The use of "Photogrammetry-GIS" (P-GIS) for the Analysis of the changes in Tatra mountains natural environment. A message from the Tatra. Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environment Research. Krakow, Poland; Riverside, California, USA. Jagiellonian University Press, ISBN 83-233-1843-3, 31-46.

106
Wężyk P., Kozioł K., 2004. Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522. PTIP. Warszawa, 2 (3), 50-57.

108
Wężyk P., Kozioł K., Świąder A., 2004. Integracja internetowych serwisów mapowych z bazami danych na przykładzie prezentacji geodanych obszaru Puszczy Niepołomickiej oraz Krakowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-917952-2-5. Warszawa. Fotogrametria, Teledetekcja i GIS w świetle XX Kongresu ISPRS. (Red. Kurczyński Z.), 14, 539-548.

110
Wężyk P., Przybyłek Ł., 2004. Zastosowanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomap cyfrowych w procesie weryfikacji i aktualizacji leśnej mapy numerycznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-912227-1-3. Fotogrametria, Teledetekcja i GIS w świetle XX Kongresu ISPRS. (Red. Kurczyński Z.), 14, 527-538.

102
Wężyk P., de Kok R., Zajaczkowski G., 2004. The role of statistical and structural texture analysis in VHR image analysis for forest applications. A case study on QuickBird data in the Niepolomice Forest. Angewandte Geoinformatik 2004. Herbert Wichmann Verlag. Heidelberg. ISBN 3-87907406-2, 770-775.

112
Wężyk P., Świąder A., 2004. Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w aplikacjach z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-917952-2-5. Warszawa. Fotogrametria, Teledetekcja i GIS w świetle XX Kongresu ISPRS. (Red. Kurczyński Z.), 14, 515-526.

116
Zajączkowski G., Wężyk P., 2004. Techniki teledetekcyjne w inwentaryzacji urządzeniowej lasu. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 2 (4), 41-50.

98
Świąder A., Wężyk P., 2004. System ER Mapper i jego zastosowanie w leśnictwie. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 2 (4), 93-109.