Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2005
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021117
Abratowski A., Świąder A., Wężyk P., Weihs E., 2005. Baza danych INFOOS - przykład wykorzystania technologii XML w procesie dostępu do informacji o środowisku. Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska. Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. ISBN 83-7464-028-6, 125-131.

118
Antosiewicz M., Wężyk P., 2005. GPS w zarządzaniu informacją o środowisku. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (3), 125-133.

121
Kozioł K., Wężyk P., 2005. Rola klasyfikacji nadzorowanej obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka Śląskiego. Roczniki Geomatyki, 3 (2), 87-96.

124
Wężyk P., Bednarczyk P., 2005. Testowanie metod i algorytmów klasyfikacji wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Puszczy Niepołomickiej. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (2), 163-172.

125
Wężyk P., Ciechanowski P., 2005. Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird-2 w aktualizacji baz danych Leśnej Mapy Numerycznej. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (4), 199-208.

129
Wężyk P., Sztremer M., 2005. Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej, GPS i GIS w procesie kartowania szaty roślinnej Babiogórskiego Parku Narodowego. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (2), 173-180.

130
Wężyk P., Tracz W., Guzik M., 2005. Evaluation of landscape structure changes in Tatra Mountains (Poland) based on the 4D GIS analysis. Remote Sensing and Geographical Infomation Systems for Environmental Studies. Application in Forestry. Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchanstalt. Band 138. J.D. Sauerlaender's Verlag. Frankfurt am Main, ISBN 3-7939-5138-3, 224-232.

132
Wężyk P., Wertz B., 2005. Forest map revision using the hyperspectral scanner AISA images. Imaging Spectroscopy. New Quality in Environmental Studies. Zagajewski & Sobczak (Eds), Warsaw University, ISBN 83-89502-41-0, 687-699.

133
Wężyk P., Wrzodak J., 2005. Integracja technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie kartowania szaty roślinnej Tatr Wysokich. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522. Warszawa, 3 (4), 209-218.

126
Wężyk P., de Kok R., 2005. Automatic mapping of the dynamics of forest succession on abandoned parcels in south Poland. Strobl et al. Eds. Angewandte Geoinformatik 2005. Wichman Verlag. Heidelberg; ISBN 3-87907-244-4, 774-779.

128
Wężyk P., de Kok R., Świąder A., 2005. Empowered forest GIS - cross validation of SRTM and optical data. Remote Sensing of Environment. Olsson H. (Ed.) Rapport 8b. ForestSat 2005 in Boras. National Board of Forestry. Sweden. ISSN 1100-0295, 91-96.

120
de Kok R., Kozioł K., Wężyk P., 2005. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (4), 99-108.

122
Świąder A., Wężyk P., Wańczyk R., 2005. Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (1), 185-192.