Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2007
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021149
Chrobak T., Keller S.F., Kozioł K., Szostak M., Żukowska M., 2007. Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej Monografia pod redakcją Tadeusza Chrobaka. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków. ISBN 978-83-7464-094-7; s. 1- 178

151
Jędrychowski I., Wężyk P., de Kok R., 2007. Zagospodarowanie terenu - Pokrycie terenu - Metoda klasyfikacji obiektowej. Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Red. Jędrychowski I.). Uniwersytet Jagielloński IGiGP, ISBN 978-83-88424-32-8, 58-59.

152
Kozioł K., Wężyk P., 2007. Zastosowanie algorytmu Delanuay'a w eliminacji i klasyfikacji chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 5 (5), 33-41.

153
Socha J., Wężyk P., 2007. Allometric equations for estimating the foliage biomass of Scots pine. European Journal of Forest Research (2007), 126 (2), 263-270.

160
Wezyk, P., de Kok R, 2007. Putting Research into Practice - Developing the Process Chain for Data Fusion in the Municipality of Krakow. Geospatial Crossroads & GI_Forum. Car A., Griesebner G., Strobl J. (Eds.). Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH & Co. KG, Heidelberg. ISBN 978-3-87907-461-7, 176-181. 3-6.07.2007. Salzburg, Austria Symposium and Exhibit for applied geoinformatics

154
Wężyk P., 2007. Zdefiniowanie możliwości wykorzystania teledetekcji od oceny szkód pożarowych i zagospodarowania obszarów objętych oddziaływaniem pożarów. Opracowanie wykonane w ramach prac Zespołu Zadaniowego powołanego Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.12.2006 roku ds. opracowania założeń metodycznych koncepcji wykorzystania zdjęć satelitarnych w ochronie przeciwpożarowej lasów.

165
Wężyk P., Kozioł K., Glista M., Pierzchalski M., 2007. Terrestrial laser scanning versus traditional forest inventory. First results From the Polish forests. IAPRS Volume XXXVI, Part 3 / W52. ISPRS Workshop on Laser Scanning 2007 and SilviLaser 2007, Espoo, September 12-14, 2007, Finland, 424-429.

167
Wężyk P., Matyja W., 2007. Określenie dynamiki zmian w Puszczy Niepołomickiej na podstawie archiwalnej ortofotomapy z roku 1949. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN978-83-920954-9-2. Kraków, 17b, 801-809.

161
Wężyk P., de Kok R., Szombara S., 2007. Zastosowanie obiektowo zorientowanej analizy obrazu (OBIA) wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji obszaru miasta Krakowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-920594-9-2, Warszawa, 17b, 791-800.

170
Zajączkowski G., Wężyk P., 2007. Ocena przydatności skaningu laserowego oraz cyfrowych obrazów multi- i hiperspektralnych do określenia miąższości drzewostanów. Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu. Sękocin Stary, 1-108.