Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2008
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021173
Dubiel E., Szwagrzyk J., Wężyk P., 2008. Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska. ISBN 978-83-918196-1-6, 1-160.

174
Tompalski P., Kozioł K., 2008. Określanie wybranych parametrów drzew za pomocą naziemnego skaningu laserowego. Materiały III Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków 25-27.09.2008. Sympozja i Konferencje KKMU nr 3, s. 337-346.

176
Wencel A., Wężyk P., Zasada M., 2008. Możliwości zastosowania naziemnego skaningu laserowego w leśnictwie. Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (Red.) Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - potrzeby i możliwości. Wydawnictwo SGGW. ISBN 978-83-7244-923, 77-89.

178
Wężyk P., 2008. Modelowanie chmury punktów ze skaningu laserowego w obszarze koron drzew. Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2. Szczecin, 18b, 685-695.

180
Wężyk P., 2008. Metodyczne wskazówki odnośnie praktycznego wykorzystania technologii TLS, scenariusze aplikacji, zalecenia, wnioski odnośnie dalszych etapów prac. Raport cząstkowy projektu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi" - (Ed. Wężyk P). Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu WL AR Kraków, 1-22.

182
Wężyk P., Borowiec N., Szombara S., Wańczyk R., 2008. Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS). Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2, Szczecin, 18b, 651-661.

186
Wężyk P., Sroga R., Szwed P., 2008. Precyzyjne pozycjonowanie pni drzew na kołowych powierzchniach próbnych przy użyciu urządzenia PosTex. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 6 (8), 109-118.

189
Wężyk P., Tompalski P., Szostak M., Glista M., Pierzchalski M., 2008. Describing the selected canopy layer parameters of the Scots pine stands using ALS data. 8th international conference on LiDAR applications in forest assessment and inventory. SiliviLaser 2008. Sept. 17-19. 2008 - Edinburgh, UK. ISBN 978-0-85538-774-7 (CD), 636-645.

188
Wężyk P., Wańczyk R., 2008. Implementacja dyrektywy INSPIRE na przykładzie internetowego serwisu "Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa". Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2, Szczecin, 18b, 673-683.

184
Wężyk. P., Solecki K., 2008. Określanie wysokości drzewostanów nadleśnictwa Chojna w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS). Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2, Szczecin, 18b, 663-672.

171
de Kok R., Wężyk P., 2008. Principles of full autonomy in image interpretation. The basic architectural design for a sequential process with image objects. Object-Based Image Analysis. Blaschke, Th., Lang S., Hay, G.J. (Eds.). Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer Berlin Heidelberg, ISSN: 1863-2246, 697-710.

172
de Kok R., Wężyk P., Weidenbach M., 2008. The role of edge objects in full autonomous image interpretation. GEOBIA, 2008: Pixels, Objects, Intelligence: Geo-Object Based Image Analysis for the 21st. Century. Proceedings Book. GEOBIA, University of Calgary, Alberta, Canada. (http://homepages.ucalgary.ca/~gjhay/geobia/Aug18/GEOBIA%20Themes/__Theme08/6717_DeKok_Proc_pap.pdf).