Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2009
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 263

 • 16
 • 7
 • 21
 • 11
 • 6
 • 16
 • 13
 • 12
 • 14
 • 12
 • 12
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 6
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018191
Chrustek P., Wężyk P., 2009. Using high resolution LiDAR data to estimate potential avalanche release areas on the example of Polish mountain regions. Proceedings of the International Snow Science Workshop ISSW, 2009, Davos, Switzerland, 495-499.

192
Mokwa M., Tymków P., Wężyk P., 2009. Identification of flow resistance coefficients in floodplain forest. Studia Geotechnica et Mechanica. ISSN 0137-6365, 31 (1), 39-50.

194
Tompalski P., 2009. Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji zieleni miejskiej na przykładzie Plant w Krakowie Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 20, s. 421-431

195
Tompalski P., Wężyk P., 2009. Wady i zalety automatycznego określania liczby drzew oraz pierśnicowego pola przekroju sosny zwyczajnej jednostanowiskową metodą naziemnego skanowania laserowego. III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków 21.03.2009, 313-322.

196
Tompalski P., Wężyk P., de Kok R., Kukawski M., 2009. Determining tree number in pine stands using airborne laser scanning data and orthophotos. Annals of Geomatics, ISNN 1731-5522, 7 (2), 133-141.

197
Wężyk P., 2009. Co nowego w geomatyce? IV Warsztaty "Geoinformacja w Parkach Narodowych i obszarach chronionych". DVD oraz online: http://gis.tpn.pl/gis_warsztaty/warsztaty_2009/

198
Wężyk P., 2009. Sprawozdanie z kontroli jakości cyfrowej ortofotomapy lotniczej dla obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Maszynopis.

199
Wężyk P., 2009. Raport końcowy z realizacji tematu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi". Część II - Wyniki z zakresu skanowania naziemnego, http://www.geomatyka.lasy.gov.pl/ 4-46.

200
Wężyk P., Mrugała M., Wańczyk R., Szwałko P., 2009. Portal mapowy "Zielony Kraków" jako element realizacji INSPIRE. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 7(6), 105-111.

203
Wężyk P., Sroga R., Szwed P., Szostak M., Tompalski P., Kozioł K., 2009. Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w określaniu wybranych cech drzew i drzewostanów. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-09-9. Vol. 19, 447-457.

204
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2009. Porównanie dokładności metody "FOTO" z automatyczną analizą danych lotniczego skaningu laserowego dla celów kontroli dopłat bezpośrednich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 445-456.

207
Wężyk P., Wawrzeczko E., 2009. Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego w określaniu zwarcia koron drzew na Plantach krakowskich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 457-469.