Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2010
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021208
Będkowski K., Wężyk P., 2010. Lotniczy skaning laserowy. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Geomatyka w Lasach Państwowych - cz. I podstawy. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 326-343.

211
Wężyk P., 2010. Projekt Systemu Informacji Geograficznej GIS - Magurskiego Parku Narodowego. Maszynopis.

213
Wężyk P., 2010. Las w trójwymiarze. Las Polski, 18, 18.

214
Wężyk P., 2010. Ocena dokładności określenia wybranych cech taksacyjnych oraz innych parametrów drzew za pomocą naziemnego skanowania laserowego. Zasada M., Zawiła-Niedźwiecki T. (Red.), Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - przykłady zastosowań praktycznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa (w druku)

215
Wężyk P., 2010. Naziemny skaning laserowy. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Geomatyka w Lasach Państwowych - cz. I podstawy. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 343-357.

216
Wężyk P., 2010. Geomatyka leśna w Internecie. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Geomatyka w Lasach Państwowych - cz. I podstawy. Centrum Informacyjne Lasów Panstwowych, Warszawa, 473-485.

217
Wężyk P., 2010. Dostępność zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Geomatyka w Lasach Państwowych - cz. I podstawy. Centrum informacyjn Lasów Państwowych, Warszawa, 411-419.

223
Wężyk P., Sieczka A., 2010. Describing the canopy closure of forest stands using the method based on the airborne laser scanning at the example of Chojna forest district. Geoinformatica Polonica, ISSN 1642-2511, 10, 75-84.

224
Wężyk P., Sroga R., 2010. Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji miąższości drzewostanów sosnowych. Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 63-73.

228
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P.,, 2010. Aktualizacja baz danych SILP oraz LMN w oparciu o dane lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 Lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Wrocław, 23-25.09.2010. ISBN 978-83-61-576-10-5, 21, 437-446.

230
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Zajączkowski G., 2010. The role of Airborne Laser Scanning in updating and revision of GIS databases - a case study in the Polish State Forest (Chojna District), Proceedings of Silvilaser 2010, the 10th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems, 14-17.09.2010, Freiburg, Germany, pp. digital media.

232
Wężyk P., Tompalski P., 2010. Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 83-90.

233
Wężyk P., Tompalski P., de Kok R., Szostak M., Kukawski M., 2010. Metoda szacowania liczby drzew w drzewostanie z wykorzystaniem danych ALS i ortoobrazów. Sylwan 154 (11), 773-782.

229
Wężyk. P., Szostak M., Tompalski P., 2010. Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 73-83.