Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2012
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021250
Boncol. B., Wężyk P.,, 2012. Fotogrametryczne opracowanie skutków huraganu na obszarze nadleśnictwa Koszęcin. Roczniki Geomatyki, 10, 5(55): 27-35.

257
Pająk M., Szostak M., Sławiński M., 2012. Badania geostatystyczne skażenia środowiska leśnego uroczyska Grodzisko w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 24: 245-256

240
Pająk M., Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Mucha S., Lesiak M. , 2012. Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych dla oceny poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w rejonie ZGH „Bolesław” w Bukownie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 315-326, ISSN 2083-2214

253
Szostak M., Kmiecik J., 2012. Weryfikacja sieci komunikacyjnej Leśnej Mapy Numerycznej Puszczy Niepołomickiej na podstawie danych z PZGiK. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, s. 419-427.

242
Tompalski P., 2012. Wykorzystanie wskaźników przestrzennych 3d w analizach cech roślinności miejskiej na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23: 443-456

264
Tompalski P., Wężyk P., 2012. Przetwarzanie zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego z wielospektralnymi ortoobrazami lotniczymi metodą klasyfikacji obiektowej (OBIA). W: GIS – teledetekcja środowiska. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, s. 115-130.

251
Tompalski P., Wężyk P., , 2012. LiDAR and vhrs data for assessing living quality in cities - an approach based on 3D spatial indices. Editor(s): M. Shortis, M. Molenaar. XXII ISPRS Congress, Technical Commission VI, 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia, 173-176.

256
Weidenbach M., Wężyk P., Tompalski P., Hoffman K., Martens S., 2012. Erfassung von Einzelbaumparametern mit Airborne-Laser-Scannig-Daten. AFZ DerWald - Allgemeine Forst Zeitschrift für Wald und Umweltvorsorge. 2012-12; Fernerkundung; 12-15

255
Wężyk P., 2012. The integration of the Terrestrial and Airborne Laser Scanning technologies in the semi-automated process of retrieving selected trees and forest stand parameters. Ambiencia, Vol. 8. 4: 533-548, Unicentro, Parana, Brasil. ISSN 1908-0251

247
Wężyk P. Mlost J., Pierzchalski M., Wójtowicz-Nowakowska A., Szwed P., 2012. Wzmocnienie procesu klasyfikacji obiektowej wielospektralnych ortofotomap lotniczych danymi z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 467-476, ISSN 2083-2214.

258
Wężyk P., Drzewiecki W., Wójtowicz-Nowakowska A., Pierzchalski M., Mlost J., Szafrańska B., 2012. Mapa zagrożenia erozyjnego gruntów rolnych w Małopolskce na podstawie klasyfikacji OBIA oraz analiz przestrzennych GIS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 403-420, ISBN 978-83-61576-22-8.

248
Wężyk P., Pierzchalski M., Szafrańska B., Korta G. , 2012. Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej (OBIA) zobrazowań teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 477-488, ISSN 2083-2214.

252
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Określenie biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Niepołomickiej na podstawie przestrzennego rozkładu chmury punktów naziemnego skaningu laserowego Roczniki Geomatyki, 10, 5(55) 79-89.

254
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Systemy informacji przestrzennej. W: T. J. Chmielewski. Systemy Krajobrazowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-16878-0

263
Wężyk P., Tompalski P., 2012. Przykłady modelowania 2,5D oraz 3D w aplikacjach środowiskowych w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego W: GIS – teledetekcja środowiska. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, s. 83-95.

249
Wężyk P., Wójtowicz-Nowakowska A., Pierzchalski M., Mlost., Szwed P. , 2012. Klasyfikacja pokrycia terenu metodą OBIA wraz z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych RapidEye Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 489-500, ISSN 2083-2214.