Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2013
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021260
Chrustek P., Wężyk P., Kolecka N., Biskupic M., Buehler Y., Christen M., 2013. Using High Resolution LiDAR Data for Snow Avalanche Hazard Mapping. In: J. Kozak et al. (eds.), The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Environmental Science and Engineering, The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Part IV, pp 597 - 613, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-12725-0, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_42

271
Szeptalin A., Kulig M., Szostak M., 2013. Sprawozdanie techniczne z praktyki zawodowej odbytej w parku w dniach 11-21.VII.2011r. [W:] W. Przegon (Ed.) Park na Woli Duchackiej w Krakowie wczoraj dziś jutro. ISBN 978-83-926452-5-2, s. 123-127

270
Szostak M., Nowicka M., 2013. Zastosowanie technik geomatycznych dla opracowywania map pokrycia terenu obszarów zrekultywowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji – Vol. 25, 2013, s. 203–216

268
Szostak M., Wężyk P., 2013. Pomiary GNSS w przestrzeni leśnej przy wykorzystaniu różnej klasy odbiorników oraz wybranych trybów pomiaru. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25:217-231, ISBN978-83-61576-24-2

269
Tompalski P., 2013. Wykorzystanie technik geomatycznych w inwentaryzacji szaty roślinnej obszarów poprzemysłowych Krakowa w aspekcie ich rewitalizacji. Praca doktorska.

265
Wężyk P., 2013. Geodane Parku Duchackiego w sieci Internet. [W:] W.Przegon (Ed.) Park na Woli Duchackiej w Krakowie wczoraj – dziś – jutro. ISBN 978-83-926452-5-2, s. 75-88.

266
Wężyk P., 2013. Geomatyka w Internecie. [W:] Geomatyka w Lasach Państwowych. Część II. Poradnik praktyczny. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 299-318, ISBN 978-83-61633-81-5

272
Wężyk P. Gęca T., 2013. Weryfikacja i aktualizacja bazy klaso-użytków EGiB w oparciu o analizy chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego na przykładzie wsi Tuklęcz w województwie świętokrzyskim. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Wydanie specjalne: Monografia: "Geodezyjne Technologie Pomiarowe", s. 97-108. ISBN 978-83-61576-26-7

280
Wężyk P., Szostak M., 2013. Letnia Szkoła Geoinformacji GEOGORCE 2013, czyli LiDAR, GIS i telededekcja w gorczańskich chmurach. ArcanaGIS. Magazyn użytkowników Esri. Zima 2013: 21-22.

261
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2013. Use of Airborne Laser Scanning Data for a Revision and Update of a Digital Forest Map and its Descriptive Database: A Case Study from the Tatra National Park. The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Part IV, pp 615-627, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-12725-0, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_43

267
Wężyk P., Wójtowicz-Nowakowska A., Pierzchalski M., Mlost J., Szafrańska B., 2013. Mapa zmian pokrycia terenu Małopolski 1986-2011 wykonana w oparciu o klasyfikacje obiektową obrazów satelitarnych LANDSAT oraz RapidEye. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25:273-284, ISBN978-83-61576-24-2

262
Wójcik A., Wężyk P., Wojciechowski T., Perski Z., Maczuga S., 2013. Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry). Przegląd Geologiczny, vol. 61, nr 4, pp. 234-242