Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2017
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021408
Bura M., Janowski J., Wężyk P., Zięba-Kulawik K., 2017. The Digital von Fahrenheid Pyramid. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W5, 2017; DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W5-105-2017, 2017.

414
Hawryło P., 2017. Określanie wybranych cech drzewostanów sosnowych z wykorzystaniem chmur punktów pozyskanych w procesie automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych. Sylwan, 161(9):707-714

410
Hawryło P., Tompalski P., Wężyk P., 2017. Area-based estimation of growing stock volume in Scots pine stands using ALS and airborne image-based point clouds. Forestry, Volume 90, Issue 5, Pages: 686-696, DOI:10.1093/forestry/cpx026.

412
Kok de R., Wężyk P., Hejmanowska, Książek J., 2017. Distance to neighbour calculations among OBIA primitives as an innovation to urban mapping techniques. International Journal of Image and Data Fusion, Vol 9 (1); pp. 21-42; DOI: 10.1080/19479832.2017.1375029.

418
Kok de R., Wężyk P., Papież M., Migo L., 2017. Applications of Sentinel-2 data for agriculture and forest monitoring using the absolute difference (ZABUD) index derived from the AgroEye software (ESA) Proc. SPIE 10421, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XIX, 104211A (2 November 2017); DOI: 10.1117/12.2277828

411
Kolecka N., Kozak J., Kaim D., Dobosz M., Ostafin K., Ostapowicz K., Wężyk P., Price B., 2017. Understanding farmland abandonment in the Polish Carpathians. Applied Geography, Volume 88, Pages 62-72, DOI:10.1016/j.apgeog.2017.09.002.

371
Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M., Szostak M., Szulczewski M., 2017. Spatial distribution and concentration of sulfur in relation to vegetation cover and soil properties on a reclaimed sulfur mine site (Southern Poland). Environmental Monitoring and Assessment (2017) 189:87 - Springer, DOI 10.1007/s10661-017-5803-z

405
Szostak M., Jagodzińska J., 2017. The hydrological modeling in terms of determining the potential European beaver effect. Geodesy and Carotgraphy. Vol. 66/1/2017, DOI: 10.1515/geocart-2017-0006

419
Szostak M., Konior J., Kowalik J., Zięba-Kulawik K., 2017. Krakowskie Kopce w ArcGIS Online. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 75-84. DOI: 10.14681/afkit.2017.006

422
Szostak M., Kowalik A. , 2017. Projekt rewitalizacji Spały - opracowanie z wykorzystaniem cyfrowych ortofotomap oraz danych z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 125-136. DOI: 10.14681/afkit.2017.009

424
Wanic T., Bodziarczyk J., Gąsiorek M., Hawryło P., Józefowska A., Kajdas B., Mazurek R., Szostak M., Usień M., Wężyk P., Zadrożny P., Zięba-Kulawik K., Zaleski T., 2017. Trophic conditions of forest soils of the Pieniny National Park, southern Poland. SOIL SCIENCE ANNUAL, Vol. 68 No. 4/2017: 205-211, DOI: 10.1515/ssa-2017-0026

415
Wanic T., Piątek G. Szostak M., Lasota J., Błońska E., Warczyk A., 2017. Zróżnicowanie siedliskotwórczych właściwości gleb na transekcie w Nadleśnicwie Warcino (leśnictwo Pojezierze, oddział 299) W: Ósme Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. ISBN 978-83-948029-1-2. Nadleśnictwo Polanów, 2017, s. 109-122

413
Wanic T., Piątek G., Zwydak M., Pająk M., Szostak M., Błońska E., Warczyk A., Lewnadowski T., 2017. Ocena bioróżnorodności na przemysłowo eksploatowanym w przeszłości torfowisku w Nadleśnictwie Warcino. Studia i Materiały CEPL, R. 19. Zeszyt 51/2/2017, s. 122-130

372
Wężyk P., Mucha M., Szostak M., 2017. Mapa użytkowania i pokrycia fragmentu Gorczanskiego Parku Narodowego opracowana w oparciu o fotointerpretacje cyfrowych ortofotomap lotniczych CIR z 2011 roku. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, Tom XV, ZESZYT 1(76): 119-131