Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2017
Wybrany autor: dr inż. Marta Szostak

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 51

 • 4
 • 5
 • 5
 • 4
 • 12
 • 3
 • 8
 • 3
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018370
Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M., Szostak M., Szulczewski M., 2017. Spatial distribution and concentration of sulfur in relation to vegetation cover and soil properties on a reclaimed sulfur mine site (Southern Poland). Environmental Monitoring and Assessment (2017) 189:87 - Springer, DOI 10.1007/s10661-017-5803-z

404
Szostak M., Jagodzińska J., 2017. The hydrological modeling in terms of determining the potential European beaver effect. Geodesy and Carotgraphy. Vol. 66/1/2017, DOI: 10.1515/geocart-2017-0006

418
Szostak M., Konior J., Kowalik J., Zięba-Kulawik K., 2017. Krakowskie Kopce w ArcGIS Online. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 75-84. DOI: 10.14681/afkit.2017.006

418
Szostak M., Kowalik A. , 2017. Projekt rewitalizacji Spały - opracowanie z wykorzystaniem cyfrowych ortofotomap oraz danych z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 125-136. DOI: 10.14681/afkit.2017.009

423
Wanic T., Bodziarczyk J., Gąsiorek M., Hawryło P., Józefowska A., Kajdas B., Mazurek R., Szostak M., Usień M., Wężyk P., Zadrożny P., Zięba-Kulawik K., Zaleski T., 2017. Trophic conditions of forest soils of the Pieniny National Park, southern Poland. SOIL SCIENCE ANNUAL, Vol. 68 No. 4/2017: 205-211, DOI: 10.1515/ssa-2017-0026

414
Wanic T., Piątek G. Szostak M., Lasota J., Błońska E., Warczyk A., 2017. Zróżnicowanie siedliskotwórczych właściwości gleb na transekcie w Nadleśnicwie Warcino (leśnictwo Pojezierze, oddział 299) W: Ósme Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. ISBN 978-83-948029-1-2. Nadleśnictwo Polanów, 2017, s. 109-122

412
Wanic T., Piątek G., Zwydak M., Pająk M., Szostak M., Błońska E., Warczyk A., Lewnadowski T., 2017. Ocena bioróżnorodności na przemysłowo eksploatowanym w przeszłości torfowisku w Nadleśnictwie Warcino. Studia i Materiały CEPL, R. 19. Zeszyt 51/2/2017, s. 122-130

371
Wężyk P., Mucha M., Szostak M., 2017. Mapa użytkowania i pokrycia fragmentu Gorczanskiego Parku Narodowego opracowana w oparciu o fotointerpretacje cyfrowych ortofotomap lotniczych CIR z 2011 roku. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, Tom XV, ZESZYT 1(76): 119-131