Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2019
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021489
Siedlarczyk E., Winczek M., Zięba-Kulawik K., Wężyk P., 2019. Smart green infrastructure in a smart city – the case study of ecosystem services evaluation in Krakow based on i-Tree ECO software. GeoScience Engineering, Volume LXV (2019), No. 2, p. 36 – 43, ISSN 1802-5420, DOI 10.35180/gse-2019-0009.

494
Socha J., Hawryło P., Pierzchalski M., Stereńczak K., Krok G., Wężyk P., Tymińska-Czabańska L., 2019. An allometric area-based approach—a cost-effective method for stand volume estimation based on ALS and NFI data. Forestry, https://doi.org/10.1093/forestry/cpz062

493
Szostak M., Bochenek J., 2019. Secondary forest succession dynamics using airborne laser scanning point clouds in: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2019 : Conference proceedings, Vol. 19, Issue 2.2, pp. 625-632, ISBN 978-619-7408-80-5, DOI:10.5593/sgem2019/2.2

492
Szostak M., Furgała T., Knapik K., 2019. Landscape monitoring of post-industrial area using LiDAR point clouds and Sentinel-2 images in: 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019: Conference Proceedings: Vol 19, Issue: 5.1, pp. 431-438, ISBN 978-619-7408-84-3, DOI:10.5593/sgem2019/5.1

488
Szostak M., Knapik K., Wężyk P., Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M. , 2019. Fusing Sentinel-2 Imagery and ALS Point Clouds for Defining LULC Changes on Reclaimed Areas by Afforestation. Sustainability, 11, 1251; doi:10.3390/su11051251

486
Szostak M., Likus-Cieślik J., Knapik K., Wężyk P., Pietrzykowski M., 2019. Monitorowanie zasięgu roślinności o charakterze leśnym w obszarach rekultywowanych z zastosowaniem zobrazowań satelitarnych Sentinel-2. Sylwan, 163 (1), 55- 61

496
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., Zięba-Kulawik K., Winczek M., Siedlarczyk E., Kurzawiński A., Rydzyk J., Kmiecik J., Gilewski W., Szparadowska M., Warchoł A., Turowska A., 2019. USING LIDAR POINT CLOUDS IN DETERMINATION OF THE SCOTS PINE STANDS SPATIAL STRUCTURE MEANING IN THE CONSERVATION OF LICHEN COMMUNITIES IN "BORY TUCHOLSKIE" NATIONAL PARK. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, Vol. 31, pp. 85-103; http://doi.org/10.2478/apcrs-2019-0007

490
Wężyk P., Hawryło P., Zięba-Kulawik K., 2019. Post-hurricane forest mapping in Bory Tucholskie (northern Poland) using random forest based up-scaling approach of ALS and photogrammetry-based CHM to KOMPSAT-3 and PlanetScope imagery. Trends in earth observation - Volume 1: Earth observation advancements in a changing world, Publisher: Italian Society of Remote Sensing (AIT).

491
Zięba-Kulawik K., Wężyk P., 2019. Detekcja zmian roślinności wysokiej Krakowa w latach 2016 – 2017 przy wykorzystaniu analizy GEOBIA zobrazowań satelitarnych RapidEye (Planet). Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii – tom 7, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2019, 199 – 226.