Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2020
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 293

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 24
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021501
Chmielewski Sz., Bochniak A., Natapov A., Wężyk P., 2020. Introducing GEOBIA to Landscape Imageability Assessment: A Multi-Temporal Case Study of the Nature Reserve 'Kózki', Poland. Remote Sensing 2020, 12(17), 2792; https://doi.org/10.3390/rs12172792

497
Forzieri G., Pecchi M., Girardello M., Mauri A., Klaus M., Nikolov C., Rüetschi M., Gardiner B., Tomastik J., Small D., Nistor C., Jonikavicius D., Spinoni J., Feyen L., Giannetti F., Comino R., Wolynski A., Pirotti F., Maistrelli F., Ionut S., Wurpillot L., Karlsson S., Zieba-Kulawik K., Strejczek-Jazwinska P., Mokros M., Franz S., Krejci L., Haidu I., Nilsson M., Wezyk P., Chirici G., Cescatti A., Beck P., 2020. A spatially-explicit database of wind disturbances in European forests over the period 2000-2018. Earth System Science Data, https://doi.org/10.5194/essd-2019-141

506
Hejmanowska B. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2020. Dane satelitarne dla administracji publicznej. "System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi", Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, s.457, ISBN: 978-83-945436-2-4, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

513
Hejmanowska B., Wężyk P., 2020. Wybrane oprogramowanie do przetwarzania danych teledetekcyjnych. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 210-212, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

515
Hejmanowska B., Wężyk P., Żądło A., 2020. Wybrane oprogramowanie do przetwarzania danych teledetekcyjnych - Oprogramowanie komercyjne. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 237-241; 247-249, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

507
Kalaitzidis C., Manakos I., Jurgens C., Wężyk P., 2020. Introduction to the special issue: "Earth observation supporting sustainability research". European Journal of Remote Sensing, Vol. 53, NO. S2, 1-2, DOI: 10.1080/22797254.2020.1784677

502
Szewczyk G., Lipka K., Wężyk P., Zięba-Kulawik K., Winczek M., 2020. Methods of Landscape Valorization and Possibilities of Its Application in Hunting Area Categorisation. IntechOpen; DOI: 10.5772/intechopen.94048

499
Szostak M., 2020. Automated Land Cover Change Detection and Forest Succession Monitoring Using LiDAR Point Clouds and GIS Analyses. Geosciences, 2020, 10(8), 321; https://doi.org/10.3390/geosciences10080321

495
Szostak M., Pietrzykowski M., Likus-Cieślik J., 2020. Reclaimed Area Land Cover Mapping Using Sentinel-2 Imagery and LiDAR Point Clouds. Remote Sensing, 2020, 12, 261; https://doi.org/10.3390/rs12020261

500
Szostak M., Wężyk P., 2020. Geoinformatyczne monitorowanie dynamiki wtórnej sukcesji leśnej. Środowisko, ArcanaGIS, Listopad 2020

498
Węgrzyn M., Kołodziejczyk J., Fałowska P., Wężyk P., Zięba-Kulawik K., Szostak M., Turowska A., Grzesiak B., Wietrzyk-Pełka P., 2020. Influence of the environmental factors on the species composition of lichen Scots pine forests as a guide to maintain the community (Bory Tucholskie National Park,Poland). Global Ecology and Conservation, 22 (2020), e01017, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01017

509
Wężyk P., 2020. Sztuczne satelity Ziemi. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 11-20, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

510
Wężyk P., 2020. Satelitarne skanowanie laserowe. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 52-55, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

511
Wężyk P., 2020. Klasyfikacja obrazów sateliternych - Metody oparte na analizie obiektowej (GEOBIA). W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 111-115, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

512
Wężyk P., 2020. Misje wykorzystujące technologię satelitarnego skanowania laserowego. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 179-186, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

517
Wężyk P., 2020. Zastosowania obrazów satelitarnych, programu Copernicus oraz prezentacja dobrych praktyk w działaniach administracji publicznej. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 256-274, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

518
Wężyk P., 2020. Zastosowania obrazów satelitarnych - Leśnictwo. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 327-342, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

520
Wężyk P., 2020. Trendy w teledetekcji satelitarnej. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 392-409, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

519
Wężyk P., Bajorek-Zydroń K., Szporak-Wasilewska S., 2020. Zastosowania obrazów satelitarnych - Środowisko. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 342-363, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

504
Wężyk P., Łabaj A., Drzewiecki W., Jasiewicz J., Kaźmierowski C., Piekarczyk J., Królewicz S., Kuchma T., Cisło-Lesicka U., 2020. Wpływ czynników sezonowych na wielkość plonu potencjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem suszy. Gospodarka wodna 11/2020, pp. 9-15, ISSN 0017-2448

505
Zięba-Kulawik K., Kulawik T., Wężyk P., 2020. Co potrafi LiDAR dla mas? iPad Pro - pierwszy produkt konsumencki z wbudowanym skanerem laserowym. GEODETA nr 7/2020 (302), pp. 24-26

503
Zięba-Kulawik K., Skoczylas K., Mustafa A., Wężyk P., Gerber P., Teller J., Omrani H., 2020. Spatiotemporal changes in 3D Building Density with LiDAR and GEOBIA: A city-level analysis. Remote Sensing, 2020, 12(21); doi.org/10.3390/rs12213668

514
Zięba-Kulawik K., Wężyk P., 2020. Google Earth Engine (GEE). W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 233-237, e-ISBN: 978-83-945436-3-1

516
Zięba-Kulawik K., Wężyk P., 2020. Wybrane oprogramowanie do przetwarzania danych teledetekcyjnych - eCognition. W: Dane satelitarne dla administracji publicznej. System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, Wyd. Polska Agencja Kosmiczna, 251-255, e-ISBN: 978-83-945436-3-1