Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
wszystkie lata

Wybrany rok: wszystkie lata
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 263

 • 16
 • 7
 • 21
 • 11
 • 6
 • 16
 • 13
 • 12
 • 14
 • 12
 • 12
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 6
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018422
Hawryło P., Bednarz B., Wężyk P., Szostak M., 2018. Estimating defoliation of Scots pine stands using machine learning methods and vegetation indices of Sentinel-2. European Journal of Remote Sensing,VOL. 51, NO. 1, 194-205, DOI: https://doi.org/10.1080/22797254.2017.1417745

425
Hawryło P., Wężyk P., 2018. Predicting Growing Stock Volume of Scots Pine Stands Using Sentinel-2 Satellite Imagery and Airborne Image-Derived Point Clouds. Forests, Volume 9 Issue 5

427
Osmólska A., Hawryło P., 2018. Using a GEOBIA framework for integrating different data sources and classification methods in context of land use/land cover mapping. Geodesy and Cartography, Vol. 67 No. 1, pp. 99-116

416
Szostak M., Hawryło P., Piela D., 2018. Using of Sentinel-2 images for automation of the forest succession detection. European Journal of Remote Sensing,VOL. 51, NO. 1, 142-149, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/22797254.2017.1412272

424
Wezyk P., Hawrylo P., Janus B., Weidenbach M., Szostak M., 2018. Forest cover changes in Gorce NP (Poland) using photointerpretation of analogue photographs and GEOBIA of orthophotos and nDSM based on image-matching based approach. European Journal of Remote Sensing, Volume 51 Issue 1

426
Zięba-Kulawik K., Szostak M., Wężyk P., Bura M., Janowski J., Łapo J., 2018. Cyfrowa Piramida Fahrenheida. Modelowanie 3D oraz integracja chmur punktów lotniczego i naziemnego skanowania laserowego Piramidy w Rapie. Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, Tom 2, Warszawa-Białystok-Olsztyn 2018, s.201-212

407
Bura M., Janowski J., Wężyk P., Zięba-Kulawik K., 2017. The Digital von Fahrenheid Pyramid. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W5, 2017; DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W5-105-2017, 2017.

413
Hawryło P., 2017. Określanie wybranych cech drzewostanów sosnowych z wykorzystaniem chmur punktów pozyskanych w procesie automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych. Sylwan, 161(9):707-714

409
Hawryło P., Tompalski P., Wężyk P., 2017. Area-based estimation of growing stock volume in Scots pine stands using ALS and airborne image-based point clouds. Forestry, Volume 90, Issue 5, Pages: 686-696, DOI:10.1093/forestry/cpx026.

411
Kok de R., Wężyk P., Hejmanowska, Książek J., 2017. Distance to neighbour calculations among OBIA primitives as an innovation to urban mapping techniques. International Journal of Image and Data Fusion, Vol 9 (1); pp. 21-42; DOI: 10.1080/19479832.2017.1375029.

417
Kok de R., Wężyk P., Papież M., Migo L., 2017. Applications of Sentinel-2 data for agriculture and forest monitoring using the absolute difference (ZABUD) index derived from the AgroEye software (ESA) Proc. SPIE 10421, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XIX, 104211A (2 November 2017); DOI: 10.1117/12.2277828

410
Kolecka N., Kozak J., Kaim D., Dobosz M., Ostafin K., Ostapowicz K., Wężyk P., Price B., 2017. Understanding farmland abandonment in the Polish Carpathians. Applied Geography, Volume 88, Pages 62-72, DOI:10.1016/j.apgeog.2017.09.002.

370
Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M., Szostak M., Szulczewski M., 2017. Spatial distribution and concentration of sulfur in relation to vegetation cover and soil properties on a reclaimed sulfur mine site (Southern Poland). Environmental Monitoring and Assessment (2017) 189:87 - Springer, DOI 10.1007/s10661-017-5803-z

404
Szostak M., Jagodzińska J., 2017. The hydrological modeling in terms of determining the potential European beaver effect. Geodesy and Carotgraphy. Vol. 66/1/2017, DOI: 10.1515/geocart-2017-0006

418
Szostak M., Konior J., Kowalik J., Zięba-Kulawik K., 2017. Krakowskie Kopce w ArcGIS Online. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 75-84. DOI: 10.14681/afkit.2017.006

418
Szostak M., Kowalik A. , 2017. Projekt rewitalizacji Spały - opracowanie z wykorzystaniem cyfrowych ortofotomap oraz danych z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 125-136. DOI: 10.14681/afkit.2017.009

423
Wanic T., Bodziarczyk J., Gąsiorek M., Hawryło P., Józefowska A., Kajdas B., Mazurek R., Szostak M., Usień M., Wężyk P., Zadrożny P., Zięba-Kulawik K., Zaleski T., 2017. Trophic conditions of forest soils of the Pieniny National Park, southern Poland. SOIL SCIENCE ANNUAL, Vol. 68 No. 4/2017: 205-211, DOI: 10.1515/ssa-2017-0026

414
Wanic T., Piątek G. Szostak M., Lasota J., Błońska E., Warczyk A., 2017. Zróżnicowanie siedliskotwórczych właściwości gleb na transekcie w Nadleśnicwie Warcino (leśnictwo Pojezierze, oddział 299) W: Ósme Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. ISBN 978-83-948029-1-2. Nadleśnictwo Polanów, 2017, s. 109-122

412
Wanic T., Piątek G., Zwydak M., Pająk M., Szostak M., Błońska E., Warczyk A., Lewnadowski T., 2017. Ocena bioróżnorodności na przemysłowo eksploatowanym w przeszłości torfowisku w Nadleśnictwie Warcino. Studia i Materiały CEPL, R. 19. Zeszyt 51/2/2017, s. 122-130

371
Wężyk P., Mucha M., Szostak M., 2017. Mapa użytkowania i pokrycia fragmentu Gorczanskiego Parku Narodowego opracowana w oparciu o fotointerpretacje cyfrowych ortofotomap lotniczych CIR z 2011 roku. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, Tom XV, ZESZYT 1(76): 119-131

359
Bajorek K., Wężyk P., Czajka K., Szerszeń K., Jędrzejczak E., 2016. Zarządzanie i monitorowanie zieleni miejskiej na przykładzie wdrożenia aplikacji R3 TREES w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie. W: Pokrycie Terenu i przewietrzanie Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, pp.43-53

362
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", Kraków, s.522, ISBN 978-83-918196-6-1

363
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MAPA POKRYCIA I SZORSTKOŚCI TERENU. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", ISBN 978-83-918196-6-1

364
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MAPA ROŚLINNOŚCI RZECZYWISTEJ. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", ISBN 978-83-918196-6-1

365
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MAPA ZIELENI I WARUNKOW PRZEWIETRZANIA. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", ISBN 978-83-918196-6-1

366
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MAPA WALORYZACJI PRZYRODNICZEJ KRAKOWA. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", ISBN 978-83-918196-6-1

332
Szostak M., Wężyk P., Hawryło P., Puchała M., 2016. Monitoring the secondary forest succession and land cover/use changes of the Błędów Desert (Poland) using geospatial analyses QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 35(3), 2016, pp. 5-13.

367
Warchoł A., Szwed P., Wężyk P., 2016. Integracja technologii lotniczego, mobilnego i naziemnego skanowania laserowego w procesie inwentaryzacji zieleni miejskiej wybranych fragmentów Krakowa. W: Pokrycie terenu i przewietrzanie KrakowaUrząd Miasta Krakowa, 2016, pp.67-79

361
Wężyk P., 2016. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Las Polski, 12/2016

358
Wężyk P., Cisło-Lesicka U., Bajorek K., Roeland de Kok, 2016. Kartowanie pokrycia i użytkowania terenu okolic Krakowa z wykorzystaniem klasyfikacji OBIA oraz danych teledetekcyjnych i GIS. W: Pokrycie Terenu i przewietrzanie Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, 2016, pp.13-29

372
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., 2016. Determination of the number of trees in the Bory Tucholskie National Park using crown delineation of the canopy height models derived from aerial photos matching and airborne laser scanning data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 28, pp. 137-156, DOI: 10.14681/afkit.2016.011

331
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., Pierzchalski P., de Kok R., 2016. Using GEOBIA and data fusion approach for land use and land cover mapping. QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 35(1), 2016, pp. 93-104.

360
Wężyk P., Miodońska A., 2016. Przestrzenne wskaźniki jakości życia w mieście na przykładzie Krakowa. W: Pokrycie Terenu i przewietrzanie Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, 2016, pp.97-111

333
Zięba K., Wężyk P., 2016. The landscape recomposition of the Festung Krakau – a new approach based on Airborne Laser Scanning point cloud processing and GIS spatial analyses CRACOW LANDSCAPE MONOGRAPHS VOL.3, 2016, pp. 183-191.

368
Zięba K., Wężyk P., 2016. Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego oraz analiz widocznooci GIS do oceny przemian krajobrazu warownego Twierdzy Kraków. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522. PTIP. Warszawa, Tom XIV, Zeszyt 5(75): 627-638

369
Zięba K., Wężyk P., 2016. Wykorzystanie danych skaningu laserowego do inwentaryzacji i modelowania 3D Twierdzy Kraków oraz wsparcia procesu rewaloryzacji zabytkowej architektury militarnej. Techniczno-społeczne oblicza XXI wieku, pod red. D.Gałuszki, G. Ptaszka, D. Żuchowskiej-Skiby, Kraków, ISBN: 978-83-65705-09-9, s.225-250

311
Będkowski K., Brach M., Hawryło P., Kwaśny Ł., Olenderek T., Strzeliński P., Szostak M., Szymański P, Tracz W., Wężyk P , 2015. Geomatics education of foresters at agriculture universities. [W]: Jażdżewska I. , 2015 : GIS in higher education in Poland – curriculums, issues, discussion.

304
Chmielewski S., Lee D.J., Tompalski P., Chmielewski T.J., Wężyk P., 2015. Measuring visual pollution by outdoor advertisements in an urban street using intervisibilty analysis and public surveys. International Journal of Geographical Information Science. DOI: 10.1080/13658816.2015.1104316

305
Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M., Śliwińska-Siuśta M.,Krzaklewski W., Szostak M., 2015. Peliminary assessment of soil sulphur contamination and vegetation characteristic in the vicinity of former boreholes on afforested post-mine site Jeziorko. Geology, Geopsics and Environment. Vol 42, No 4/2015,pp.371-380

330
Ratajczak M., Wężyk P., 2015. Automatyczne określanie średnicy pnia, podstawy korony oraz wysokości sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) Na podstawie analiz chmur punktów 3D pochodzących z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii iTeledetekcji, Vol.27, s.123-138

301
Szostak M., Wężyk P., Hawryło P.,Pietrzykowski M., 2015. The analysis of spatial and temporal changes of land cover and land use in the reclaimed areas with the application of airborne orthophotomaps and LANDSAT images. GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 75-86

302
Szostak M., Wężyk P., Pająk M., Hawryło P., Lisańczuk M., 2015. Determination of the spatial structure of vegetation on the repository of the mine “Fryderyk” in Tarnowskie Góry, based on airborne laser scanning from the ISOK project and digital orthophotomaps. GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 87-99

307
Szostak M., Wężyk P., Pająk M., Lisańczuk M. , 2015. Monitorowanie procesu sukcesji leśnej na zwałowisku kopalni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych oraz danych z lotniczego skanowania laserowego W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnicwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 117-132

306
Szostak M., Wężyk P., Puchała M. Hawryło P. , 2015. Przestrzenno-czasowe zmiany pokrycia i użytkowania terenu Pustyni Błędowskiej. W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 103-113

300
Wężyk P., 2015. Making the invisible visible – the DTM modelling in complex environments. In: Geomorphometry for Geosciences. Jasiewicz J., Zwoliński Z., Mitasova H., and Hengl T. (Eds.). Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, International Society for Geomorphometry. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 57-60, Poznań, Poland: 57-60.

308
Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Hawryło P., Ratajczak M., Pierzchalski M., Szwed P. , 2015. Charakterystyka morfometryczna oraz struktura przestrzenna roślinności na zrekultywowanym obszarze KWB „Bełchatów” – analizy danych z lotniczego skanowania laserowego W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 133-145

303
Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Pierzchalski M., Szwed P, Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Landscape monitoring of post-industrial areas using LiDAR and GIS technology. GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 125-137

328
Wężyk P., Szostak M., Rysiak P. Zięba K., Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Dąb Bartek 3D – naziemne skanowanie laserowe 3D pomników przyrody – nowy wymiar edukacji przyrodniczej. Studia i Materiały CEPL, R.17, Zeszyt 43/2/2015, s.7-15

309
Wężyk P., Szostak M., Rysiak P. Zięba K., Hawryło P., Ratajczak M. , 2015. Wstępne wyniki opracowań chmur punktów 3D pochodzących z naziemnego skanowania laserowego dębu Bartek w Zagnańsku. W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 147-161

310
Wężyk P., Szostak M., Zięba K , 2015. GeoGorce – Letnia Szkoła Geoinformacji. O nowoczesnych technologiach wśród gorczańskich szczytów. ArcanaGIS Magazyn użytkowników Esri. Winter 2015: s. 44-45

329
Wężyk P., Szostak M.. Zięba K., Rysiak P., Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Preliminary results of the monumental tree monitoring based on terrestrial laser scanning - a case study of the Oak Bartek in Zagnańsk (Poland). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii iTeledetekcji, Vol.27, s.185-199

274
Chmielewski S., Chmielewski T., Tompalski P., 2014. Land cover and landscape diversity analysis in the West Polesie Biosphere Reserve. International Agrophysics, 28(2), 153-162. doi:10.2478/intag-2014-0003

276
Drzewiecki W., Wężyk P., Pierzchalski M., Szafrańska B., 2014. Quantitative and Qualitative Assessment of Soil Erosion Risk in Małopolska (Poland), Supported by an Object-Based Analysis of High-Resolution Satellite Images. Pure Appl. Geophys. 171 (2014), 867–895

290
Drzewiecki W., Wężyk P., Pierzchalski M., Szafrańska B., 2014. Quantitative and qualitative assessment of soil erosion risk for Malopolska Voivodeship (Poland) based on updated land cover and soil maps using remotely sensed data. In: Satellite Technologies in Geoinformation Science. Niedzielski T. (Eds.). Birkhauser, Springer Basel, ISBN: 978-3-0348-0849-1, pp 89-117.

275
Dudzińska-Nowak J., Wężyk P., 2014. Volumetric changes of a soft cliff coast 2008-2012 based on DTM from airborne laser scanning (Wolin Island, southern Baltic Sea). Journal of Coastal Research 04/2014; 70(SI): 59-64. DOI: 10.2112/SI70-011.1

291
Hawrylo, P., Wężyk, P., 2014. Land cover maps of the western part of Krakow using geographic Object based image analysis of RapidEye imagery, aerial orthophotos and ALS data. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 3, No 2S, 677-681.

298
Pierzchalski M., Wężyk P., 2014. Wsparcie procesu klasyfikacji obrazów lotniczych i satelitarnych w zakresie map pokrycia i użytkowania terenu. W: Wężyk P. (Ed.) Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa, s. 248-252, ISBN: 978-83-254-2090-1

259
Szostak M., Wężyk P., Tompalski P., 2014. Aerial Orthophoto and Airborne Laser Scanning as Monitoring Tools for Land Cover Dynamics: A Case Study from the Milicz Forest District (Poland). Pure and Applied Geophysics, Vol. 171 (2014), No.6, pp. 857-866, DOI: 10.1007/s00024-013-0668-8

289
Szostak M., Wężyk P., Tompalski P., 2014. Aerial Orthophoto and Airborne Laser Scanning as Monitoring Tools for Land Cover Dynamics: A Case Study from the Milicz Forest District (Poland). In: Satellite Technologies in Geoinformation Science. Niedzielski T. (Eds.). Birkhauser, Springer Basel, ISBN: 978-3-0348-0849-1, pp 79-88.

296
Tompalski P.,Wężyk P., 2014. Analizy struktury 2D i 3D roślinności drzewiastej. W: Wężyk P. (Ed.) Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa, s. 234-241, ISBN: 978-83-254-2090-1

293
Tompalski, P., Wężyk, P., Weidenbach, M., de Kok, R., Hawryło, P., 2014. A comparison of LiDAR and image-derived canopy height models for individual tree crown segmentation with Object based image analysis. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 3, No 2S, 667-670.

279
Wężyk P., 2014. Będzie Jaskinia Łokietka 3D. GEODETA. Listopad 2014: 50-51.

294
Wężyk P., 2014. Przyszłość technologii lotniczego skanowania laserowego. W: Wężyk P. (Ed.) Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa, s. 320-328, ISBN: 978-83-254-2090-1

297
Wężyk P., 2014. Wykorzystanie danych ALS w modelowaniu zagrożenia pożarowego lasów. W: Wężyk P. (Ed.) Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa, s. 241-244, ISBN: 978-83-254-2090-1

278
Wężyk P. (Ed.), 2014. Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa, s. 328, ISBN: 978-83-254-2090-1

277
Wężyk P., Krzaklewski W., Wójcik J., 2014. Die 2D und 3D-Strukturen der Flora in der rekultievierten Gebieten anhand der Leserbefliegungen erfassten Punktenwolken. (Struktura 2D i 3D roślinności na obszarach rekultywowanych w oparciu o analizy chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego) W: Cała M., von Bismarck F., Illing M. (Ed.): Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland (Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech). Kraków, Wydawnictwa AGH, ISBN: 978-83-7464-721-2, s. 108-123, 339-353 (w j. niemieckim i polskim).

295
Wężyk P., Pierzchalski M., 2014. Modelowanie erozji wodnej gleb z zastosowaniem NMT generowanego z chmury punktów ALS. W: Wężyk P. (Ed.) Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa, s. 178-182, ISBN: 978-83-254-2090-1

299
Wężyk P., Szostak M., 2014. The 2D and 3D vegetation structure in the reclaimed areas, based on the analysis of the point cloud from airborne laser scanning. E-Book SenGeF. 11th Seminar on Remote Sensing and GIS Applications in Forest Engineering, ISSN: 2178-8634, pp. 65-73

273
Wężyk P., Zwoliński Z., 2014. Amazonka odsłania swe tajemnice. ArcanaGIS. Magazyn użytkowników Esri. Wiosna 2014: 34-37.

292
Wężyk, P., Hawrylo, P., Szostak, M., Pierzchalski, M., de Kok, R., 2014. The land use and land cover (LULC) map of the water catchments areas in south Poland, based on the GEOBIA multi-stage approach of BlackBridge RapidEye, Landsat and vector data, as an essential part of the SaLMaR project. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 3, No 2S, 293-297.

288
Zięba K., 2014. Projekt Czyste Góry Czyste Szlaki. ArcanaGIS. Magazyn użytkowników Esri. Zima 2014: 49.

260
Chrustek P., Wężyk P., Kolecka N., Biskupic M., Buehler Y., Christen M., 2013. Using High Resolution LiDAR Data for Snow Avalanche Hazard Mapping. In: J. Kozak et al. (eds.), The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Environmental Science and Engineering, The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Part IV, pp 597 - 613, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-12725-0, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_42

271
Szeptalin A., Kulig M., Szostak M., 2013. Sprawozdanie techniczne z praktyki zawodowej odbytej w parku w dniach 11-21.VII.2011r. [W:] W. Przegon (Ed.) Park na Woli Duchackiej w Krakowie wczoraj dziś jutro. ISBN 978-83-926452-5-2, s. 123-127

270
Szostak M., Nowicka M., 2013. Zastosowanie technik geomatycznych dla opracowywania map pokrycia terenu obszarów zrekultywowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji – Vol. 25, 2013, s. 203–216

268
Szostak M., Wężyk P., 2013. Pomiary GNSS w przestrzeni leśnej przy wykorzystaniu różnej klasy odbiorników oraz wybranych trybów pomiaru. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25:217-231, ISBN978-83-61576-24-2

269
Tompalski P., 2013. Wykorzystanie technik geomatycznych w inwentaryzacji szaty roślinnej obszarów poprzemysłowych Krakowa w aspekcie ich rewitalizacji. Praca doktorska.

265
Wężyk P., 2013. Geodane Parku Duchackiego w sieci Internet. [W:] W.Przegon (Ed.) Park na Woli Duchackiej w Krakowie wczoraj – dziś – jutro. ISBN 978-83-926452-5-2, s. 75-88.

266
Wężyk P., 2013. Geomatyka w Internecie. [W:] Geomatyka w Lasach Państwowych. Część II. Poradnik praktyczny. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 299-318, ISBN 978-83-61633-81-5

272
Wężyk P. Gęca T., 2013. Weryfikacja i aktualizacja bazy klaso-użytków EGiB w oparciu o analizy chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego na przykładzie wsi Tuklęcz w województwie świętokrzyskim. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Wydanie specjalne: Monografia: "Geodezyjne Technologie Pomiarowe", s. 97-108. ISBN 978-83-61576-26-7

280
Wężyk P., Szostak M., 2013. Letnia Szkoła Geoinformacji GEOGORCE 2013, czyli LiDAR, GIS i telededekcja w gorczańskich chmurach. ArcanaGIS. Magazyn użytkowników Esri. Zima 2013: 21-22.

261
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2013. Use of Airborne Laser Scanning Data for a Revision and Update of a Digital Forest Map and its Descriptive Database: A Case Study from the Tatra National Park. The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Part IV, pp 615-627, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-12725-0, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_43

267
Wężyk P., Wójtowicz-Nowakowska A., Pierzchalski M., Mlost J., Szafrańska B., 2013. Mapa zmian pokrycia terenu Małopolski 1986-2011 wykonana w oparciu o klasyfikacje obiektową obrazów satelitarnych LANDSAT oraz RapidEye. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25:273-284, ISBN978-83-61576-24-2

262
Wójcik A., Wężyk P., Wojciechowski T., Perski Z., Maczuga S., 2013. Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry). Przegląd Geologiczny, vol. 61, nr 4, pp. 234-242

250
Boncol. B., Wężyk P.,, 2012. Fotogrametryczne opracowanie skutków huraganu na obszarze nadleśnictwa Koszęcin. Roczniki Geomatyki, 10, 5(55): 27-35.

257
Pająk M., Szostak M., Sławiński M., 2012. Badania geostatystyczne skażenia środowiska leśnego uroczyska Grodzisko w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 24: 245-256

240
Pająk M., Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Mucha S., Lesiak M. , 2012. Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych dla oceny poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w rejonie ZGH „Bolesław” w Bukownie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 315-326, ISSN 2083-2214

253
Szostak M., Kmiecik J., 2012. Weryfikacja sieci komunikacyjnej Leśnej Mapy Numerycznej Puszczy Niepołomickiej na podstawie danych z PZGiK. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, s. 419-427.

242
Tompalski P., 2012. Wykorzystanie wskaźników przestrzennych 3d w analizach cech roślinności miejskiej na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23: 443-456

264
Tompalski P., Wężyk P., 2012. Przetwarzanie zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego z wielospektralnymi ortoobrazami lotniczymi metodą klasyfikacji obiektowej (OBIA). W: GIS – teledetekcja środowiska. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, s. 115-130.

251
Tompalski P., Wężyk P., , 2012. LiDAR and vhrs data for assessing living quality in cities - an approach based on 3D spatial indices. Editor(s): M. Shortis, M. Molenaar. XXII ISPRS Congress, Technical Commission VI, 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia, 173-176.

256
Weidenbach M., Wężyk P., Tompalski P., Hoffman K., Martens S., 2012. Erfassung von Einzelbaumparametern mit Airborne-Laser-Scannig-Daten. AFZ DerWald - Allgemeine Forst Zeitschrift für Wald und Umweltvorsorge. 2012-12; Fernerkundung; 12-15

255
Wężyk P., 2012. The integration of the Terrestrial and Airborne Laser Scanning technologies in the semi-automated process of retrieving selected trees and forest stand parameters. Ambiencia, Vol. 8. 4: 533-548, Unicentro, Parana, Brasil. ISSN 1908-0251

247
Wężyk P. Mlost J., Pierzchalski M., Wójtowicz-Nowakowska A., Szwed P., 2012. Wzmocnienie procesu klasyfikacji obiektowej wielospektralnych ortofotomap lotniczych danymi z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 467-476, ISSN 2083-2214.

258
Wężyk P., Drzewiecki W., Wójtowicz-Nowakowska A., Pierzchalski M., Mlost J., Szafrańska B., 2012. Mapa zagrożenia erozyjnego gruntów rolnych w Małopolskce na podstawie klasyfikacji OBIA oraz analiz przestrzennych GIS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 403-420, ISBN 978-83-61576-22-8.

248
Wężyk P., Pierzchalski M., Szafrańska B., Korta G. , 2012. Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej (OBIA) zobrazowań teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 477-488, ISSN 2083-2214.

252
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Określenie biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Niepołomickiej na podstawie przestrzennego rozkładu chmury punktów naziemnego skaningu laserowego Roczniki Geomatyki, 10, 5(55) 79-89.

254
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Systemy informacji przestrzennej. W: T. J. Chmielewski. Systemy Krajobrazowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-16878-0

263
Wężyk P., Tompalski P., 2012. Przykłady modelowania 2,5D oraz 3D w aplikacjach środowiskowych w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego W: GIS – teledetekcja środowiska. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, s. 83-95.

249
Wężyk P., Wójtowicz-Nowakowska A., Pierzchalski M., Mlost., Szwed P. , 2012. Klasyfikacja pokrycia terenu metodą OBIA wraz z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych RapidEye Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 489-500, ISSN 2083-2214.

244
Tompalski P., Wężyk P., 2011. Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 2(46): 121-132.

208
Będkowski K., Wężyk P., 2010. Lotniczy skaning laserowy. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Geomatyka w Lasach Państwowych - cz. I podstawy. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 326-343.

211
Wężyk P., 2010. Projekt Systemu Informacji Geograficznej GIS - Magurskiego Parku Narodowego. Maszynopis.

213
Wężyk P., 2010. Las w trójwymiarze. Las Polski, 18, 18.

214
Wężyk P., 2010. Ocena dokładności określenia wybranych cech taksacyjnych oraz innych parametrów drzew za pomocą naziemnego skanowania laserowego. Zasada M., Zawiła-Niedźwiecki T. (Red.), Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - przykłady zastosowań praktycznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa (w druku)

215
Wężyk P., 2010. Naziemny skaning laserowy. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Geomatyka w Lasach Państwowych - cz. I podstawy. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 343-357.

216
Wężyk P., 2010. Geomatyka leśna w Internecie. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Geomatyka w Lasach Państwowych - cz. I podstawy. Centrum Informacyjne Lasów Panstwowych, Warszawa, 473-485.

217
Wężyk P., 2010. Dostępność zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Geomatyka w Lasach Państwowych - cz. I podstawy. Centrum informacyjn Lasów Państwowych, Warszawa, 411-419.

223
Wężyk P., Sieczka A., 2010. Describing the canopy closure of forest stands using the method based on the airborne laser scanning at the example of Chojna forest district. Geoinformatica Polonica, ISSN 1642-2511, 10, 75-84.

224
Wężyk P., Sroga R., 2010. Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji miąższości drzewostanów sosnowych. Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 63-73.

228
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P.,, 2010. Aktualizacja baz danych SILP oraz LMN w oparciu o dane lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 Lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Wrocław, 23-25.09.2010. ISBN 978-83-61-576-10-5, 21, 437-446.

230
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Zajączkowski G., 2010. The role of Airborne Laser Scanning in updating and revision of GIS databases - a case study in the Polish State Forest (Chojna District), Proceedings of Silvilaser 2010, the 10th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems, 14-17.09.2010, Freiburg, Germany, pp. digital media.

232
Wężyk P., Tompalski P., 2010. Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 83-90.

233
Wężyk P., Tompalski P., de Kok R., Szostak M., Kukawski M., 2010. Metoda szacowania liczby drzew w drzewostanie z wykorzystaniem danych ALS i ortoobrazów. Sylwan 154 (11), 773-782.

229
Wężyk. P., Szostak M., Tompalski P., 2010. Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 73-83.

191
Chrustek P., Wężyk P., 2009. Using high resolution LiDAR data to estimate potential avalanche release areas on the example of Polish mountain regions. Proceedings of the International Snow Science Workshop ISSW, 2009, Davos, Switzerland, 495-499.

192
Mokwa M., Tymków P., Wężyk P., 2009. Identification of flow resistance coefficients in floodplain forest. Studia Geotechnica et Mechanica. ISSN 0137-6365, 31 (1), 39-50.

194
Tompalski P., 2009. Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji zieleni miejskiej na przykładzie Plant w Krakowie Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 20, s. 421-431

195
Tompalski P., Wężyk P., 2009. Wady i zalety automatycznego określania liczby drzew oraz pierśnicowego pola przekroju sosny zwyczajnej jednostanowiskową metodą naziemnego skanowania laserowego. III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków 21.03.2009, 313-322.

196
Tompalski P., Wężyk P., de Kok R., Kukawski M., 2009. Determining tree number in pine stands using airborne laser scanning data and orthophotos. Annals of Geomatics, ISNN 1731-5522, 7 (2), 133-141.

197
Wężyk P., 2009. Co nowego w geomatyce? IV Warsztaty "Geoinformacja w Parkach Narodowych i obszarach chronionych". DVD oraz online: http://gis.tpn.pl/gis_warsztaty/warsztaty_2009/

198
Wężyk P., 2009. Sprawozdanie z kontroli jakości cyfrowej ortofotomapy lotniczej dla obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Maszynopis.

199
Wężyk P., 2009. Raport końcowy z realizacji tematu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi". Część II - Wyniki z zakresu skanowania naziemnego, http://www.geomatyka.lasy.gov.pl/ 4-46.

200
Wężyk P., Mrugała M., Wańczyk R., Szwałko P., 2009. Portal mapowy "Zielony Kraków" jako element realizacji INSPIRE. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 7(6), 105-111.

203
Wężyk P., Sroga R., Szwed P., Szostak M., Tompalski P., Kozioł K., 2009. Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w określaniu wybranych cech drzew i drzewostanów. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-09-9. Vol. 19, 447-457.

204
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2009. Porównanie dokładności metody "FOTO" z automatyczną analizą danych lotniczego skaningu laserowego dla celów kontroli dopłat bezpośrednich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 445-456.

207
Wężyk P., Wawrzeczko E., 2009. Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego w określaniu zwarcia koron drzew na Plantach krakowskich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 457-469.

173
Dubiel E., Szwagrzyk J., Wężyk P., 2008. Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska. ISBN 978-83-918196-1-6, 1-160.

174
Tompalski P., Kozioł K., 2008. Określanie wybranych parametrów drzew za pomocą naziemnego skaningu laserowego. Materiały III Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków 25-27.09.2008. Sympozja i Konferencje KKMU nr 3, s. 337-346.

176
Wencel A., Wężyk P., Zasada M., 2008. Możliwości zastosowania naziemnego skaningu laserowego w leśnictwie. Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (Red.) Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - potrzeby i możliwości. Wydawnictwo SGGW. ISBN 978-83-7244-923, 77-89.

178
Wężyk P., 2008. Modelowanie chmury punktów ze skaningu laserowego w obszarze koron drzew. Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2. Szczecin, 18b, 685-695.

180
Wężyk P., 2008. Metodyczne wskazówki odnośnie praktycznego wykorzystania technologii TLS, scenariusze aplikacji, zalecenia, wnioski odnośnie dalszych etapów prac. Raport cząstkowy projektu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi" - (Ed. Wężyk P). Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu WL AR Kraków, 1-22.

182
Wężyk P., Borowiec N., Szombara S., Wańczyk R., 2008. Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS). Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2, Szczecin, 18b, 651-661.

186
Wężyk P., Sroga R., Szwed P., 2008. Precyzyjne pozycjonowanie pni drzew na kołowych powierzchniach próbnych przy użyciu urządzenia PosTex. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 6 (8), 109-118.

189
Wężyk P., Tompalski P., Szostak M., Glista M., Pierzchalski M., 2008. Describing the selected canopy layer parameters of the Scots pine stands using ALS data. 8th international conference on LiDAR applications in forest assessment and inventory. SiliviLaser 2008. Sept. 17-19. 2008 - Edinburgh, UK. ISBN 978-0-85538-774-7 (CD), 636-645.

188
Wężyk P., Wańczyk R., 2008. Implementacja dyrektywy INSPIRE na przykładzie internetowego serwisu "Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa". Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2, Szczecin, 18b, 673-683.

184
Wężyk. P., Solecki K., 2008. Określanie wysokości drzewostanów nadleśnictwa Chojna w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS). Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-08-2, Szczecin, 18b, 663-672.

171
de Kok R., Wężyk P., 2008. Principles of full autonomy in image interpretation. The basic architectural design for a sequential process with image objects. Object-Based Image Analysis. Blaschke, Th., Lang S., Hay, G.J. (Eds.). Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer Berlin Heidelberg, ISSN: 1863-2246, 697-710.

172
de Kok R., Wężyk P., Weidenbach M., 2008. The role of edge objects in full autonomous image interpretation. GEOBIA, 2008: Pixels, Objects, Intelligence: Geo-Object Based Image Analysis for the 21st. Century. Proceedings Book. GEOBIA, University of Calgary, Alberta, Canada. (http://homepages.ucalgary.ca/~gjhay/geobia/Aug18/GEOBIA%20Themes/__Theme08/6717_DeKok_Proc_pap.pdf).

149
Chrobak T., Keller S.F., Kozioł K., Szostak M., Żukowska M., 2007. Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej Monografia pod redakcją Tadeusza Chrobaka. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków. ISBN 978-83-7464-094-7; s. 1- 178

151
Jędrychowski I., Wężyk P., de Kok R., 2007. Zagospodarowanie terenu - Pokrycie terenu - Metoda klasyfikacji obiektowej. Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Red. Jędrychowski I.). Uniwersytet Jagielloński IGiGP, ISBN 978-83-88424-32-8, 58-59.

152
Kozioł K., Wężyk P., 2007. Zastosowanie algorytmu Delanuay'a w eliminacji i klasyfikacji chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 5 (5), 33-41.

153
Socha J., Wężyk P., 2007. Allometric equations for estimating the foliage biomass of Scots pine. European Journal of Forest Research (2007), 126 (2), 263-270.

160
Wezyk, P., de Kok R, 2007. Putting Research into Practice - Developing the Process Chain for Data Fusion in the Municipality of Krakow. Geospatial Crossroads & GI_Forum. Car A., Griesebner G., Strobl J. (Eds.). Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH & Co. KG, Heidelberg. ISBN 978-3-87907-461-7, 176-181. 3-6.07.2007. Salzburg, Austria Symposium and Exhibit for applied geoinformatics

154
Wężyk P., 2007. Zdefiniowanie możliwości wykorzystania teledetekcji od oceny szkód pożarowych i zagospodarowania obszarów objętych oddziaływaniem pożarów. Opracowanie wykonane w ramach prac Zespołu Zadaniowego powołanego Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.12.2006 roku ds. opracowania założeń metodycznych koncepcji wykorzystania zdjęć satelitarnych w ochronie przeciwpożarowej lasów.

156
Wężyk P., 2007. Technologiczne rozwiązania pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania geodanych środowiskowych. Materiały konferencyjne III Warsztatów "Systemy Informacji Geograficznej w Parkach Narodowych - Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 22-24.10.2007", DVD oraz online: http://gis.tpn.pl/gis_warsztaty/warsztaty_2007/.

157
Wężyk P., 2007. Koncepcja i metoda badań na kołowych powierzchniach urządzeniowych w Nadleśnictwie Milicz (RDLP Wrocław) metodą skaningu naziemnego (TLS). Raport cząstkowy projektu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi" - moduł "Analiza możliwości wykorzystania lidara terenowego w leśnictwie" . Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu WL AR Kraków, 1-22.

158
Wężyk P., 2007. Zestawienie wyników pomiarów oraz przetwarzania chmury punktów skaningu naziemnego na 30 powierzchniach kołowych w Nadleśnictwie Milicz. Raport cząstkowy projektu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi" - moduł "Analiza możliwości wykorzystania lidara terenowego w leśnictwie" . Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu WL AR Kraków, 1-70.

159
Wężyk P., 2007. Podstawowe statystyki oraz analiza regresji dla wybranych cech taksacyjnych i parametrów drzew określanych metodą skaningu laserowego TLS w drzewostanach Nadleśnictwa Milicz. Raport cząstkowy projektu "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi" - moduł "Analiza możliwości wykorzystania lidara terenowego w leśnictwie" (Ed. Wężyk P). Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu WL AR Kraków, 1-49

165
Wężyk P., Kozioł K., Glista M., Pierzchalski M., 2007. Terrestrial laser scanning versus traditional forest inventory. First results From the Polish forests. IAPRS Volume XXXVI, Part 3 / W52. ISPRS Workshop on Laser Scanning 2007 and SilviLaser 2007, Espoo, September 12-14, 2007, Finland, 424-429.

167
Wężyk P., Matyja W., 2007. Określenie dynamiki zmian w Puszczy Niepołomickiej na podstawie archiwalnej ortofotomapy z roku 1949. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN978-83-920954-9-2. Kraków, 17b, 801-809.

161
Wężyk P., de Kok R., Szombara S., 2007. Zastosowanie obiektowo zorientowanej analizy obrazu (OBIA) wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji obszaru miasta Krakowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-920594-9-2, Warszawa, 17b, 791-800.

170
Zajączkowski G., Wężyk P., 2007. Ocena przydatności skaningu laserowego oraz cyfrowych obrazów multi- i hiperspektralnych do określenia miąższości drzewostanów. Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu. Sękocin Stary, 1-108.

135
Dudzińska-Nowak J., Wężyk P., 2006. Możliwości wykorzystania technologii LiDAR w badaniach strefy brzegowej. Brzeg morski - zrównoważony. Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w Polsce - stan obecny i perspektywy. Vol. 2. (Red. Furmańczyk K.). INoM US, Szczecin, ISBN 83-60065-77-2, 47-59.

136
Szostak M., Kozioł K., 2006. Generalizacja warstwy zabudowy z zastosowaniem regionów drogowych na przykładzie Bazy Danych Topograficznych. Roczniki Geomatyki IV/3,Warszawa, s. 219-226.

137
Wężyk P., 2006. Integracja technologii geoinformatycznych w analizie uszkodzeń lasu spowodowanych przez huragan w Puszczy Piskiej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-920594-5-X, Olsztyn, 16, 547- 556.

138
Wężyk P., 2006. Przemiany środowiska przyrodniczego Gorców na przykładzie użytkowania polan w okresie 1954-1997. Studia Naturae, ISSN 0081-6760, 54, cz. I: 201-211.

139
Wężyk P., 2006. Wprowadzenie do technologii skaningu laserowego lidar w leśnictwie. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 4 (4), 119-132.

140
Wężyk P., 2006. Wykorzystanie technologii geomatycznych w analizach przestrzennych w obszarach chronionych. Studia Naturae, ISSN 0081-6760, 54, cz. I: 213-226.

141
Wężyk P., 2006. Z lotu ptaka. Gorczański Park Narodowy. 25 lat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. Różański W. (Red.). GPN-Poręba Wielka. ISBN 83-914642-4-5, 26-31.

142
Wężyk P., 2006. GeoTechnologie dla PN i obszarów chronionych. Materiały konferencyjne II Warsztatów "Systemy Informacji Geograficznej w Parkach Narodowych - Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 17-19.05.2006", DVD oraz online: http://gis.tpn.pl/gis_warsztaty/warsztaty_2006/.

146
Wężyk P., Pyka K., Jędrychowski I., 2006. Wpływ jakości Numerycznego Modelu Terenu na wynik ortorektyfikacji wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych IKONOS-2. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Fotogrametria, Teledetekcja i GIS w świetle Kongresu ISPRS. ISBN 978-83-920594-5-X, Olsztyn, 16, 557-566.

147
Wężyk P., Wańczyk R., 2006. Technologia WebGIS w procesie wdrażania programu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Materiałach konferencyjnych II Warsztatów "Systemy Informacji Geograficznej w Parkach Narodowych - Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 17-19.05.2006", DVD oraz online: http://gis.tpn.pl/gis_warsztaty/warsztaty_2006/.

144
Wężyk P., de Kok R., Kozioł K., 2006. Application of the Object Based Image Analysis of VHR satellite images in land-use classification. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 4 (3), 227-238.

134
de Kok R., Wężyk P., 2006. Process development and sequential image classification for automatic mapping using case studies in forestry. ISPRS WG VIII/11 & EARSeL joint Conference "3D Remote Sensing in Forestry", Vienna, 14-15 February 2006, 380-384.

117
Abratowski A., Świąder A., Wężyk P., Weihs E., 2005. Baza danych INFOOS - przykład wykorzystania technologii XML w procesie dostępu do informacji o środowisku. Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska. Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. ISBN 83-7464-028-6, 125-131.

118
Antosiewicz M., Wężyk P., 2005. GPS w zarządzaniu informacją o środowisku. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (3), 125-133.

121
Kozioł K., Wężyk P., 2005. Rola klasyfikacji nadzorowanej obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka Śląskiego. Roczniki Geomatyki, 3 (2), 87-96.

124
Wężyk P., Bednarczyk P., 2005. Testowanie metod i algorytmów klasyfikacji wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Puszczy Niepołomickiej. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (2), 163-172.

125
Wężyk P., Ciechanowski P., 2005. Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird-2 w aktualizacji baz danych Leśnej Mapy Numerycznej. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (4), 199-208.

129
Wężyk P., Sztremer M., 2005. Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej, GPS i GIS w procesie kartowania szaty roślinnej Babiogórskiego Parku Narodowego. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (2), 173-180.

130
Wężyk P., Tracz W., Guzik M., 2005. Evaluation of landscape structure changes in Tatra Mountains (Poland) based on the 4D GIS analysis. Remote Sensing and Geographical Infomation Systems for Environmental Studies. Application in Forestry. Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchanstalt. Band 138. J.D. Sauerlaender's Verlag. Frankfurt am Main, ISBN 3-7939-5138-3, 224-232.

132
Wężyk P., Wertz B., 2005. Forest map revision using the hyperspectral scanner AISA images. Imaging Spectroscopy. New Quality in Environmental Studies. Zagajewski & Sobczak (Eds), Warsaw University, ISBN 83-89502-41-0, 687-699.

133
Wężyk P., Wrzodak J., 2005. Integracja technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie kartowania szaty roślinnej Tatr Wysokich. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522. Warszawa, 3 (4), 209-218.

126
Wężyk P., de Kok R., 2005. Automatic mapping of the dynamics of forest succession on abandoned parcels in south Poland. Strobl et al. Eds. Angewandte Geoinformatik 2005. Wichman Verlag. Heidelberg; ISBN 3-87907-244-4, 774-779.

128
Wężyk P., de Kok R., Świąder A., 2005. Empowered forest GIS - cross validation of SRTM and optical data. Remote Sensing of Environment. Olsson H. (Ed.) Rapport 8b. ForestSat 2005 in Boras. National Board of Forestry. Sweden. ISSN 1100-0295, 91-96.

120
de Kok R., Kozioł K., Wężyk P., 2005. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (4), 99-108.

122
Świąder A., Wężyk P., Wańczyk R., 2005. Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 3 (1), 185-192.

94
Guzik M., Wężyk P., 2004. Projekt Kasprowy. Materiały konferencyjne I Warsztaty "Systemy Informacji Geograficznej w Parkach Narodowych - Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 19 -20.05.2004" (http://gis.tpn.pl/gis_warsztaty/warsztaty_2004/).

95
Socha J., Wężyk P., 2004. Empirical formulae to assess the biomass of the above-ground part of pine trees. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Forestry, EJPAU 7 (2),

96
Szostak M., 2004. Algorytmy a metoda upraszczania krzywych. Geodezja, Tom 10, zesz. 1, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 61-70

97
Szostak M., 2004. Tworzenie struktury bazy danych przestrzennych dla potrzeb generalizacji kartograficznej. Geodezja, Tom10, zesz. 2, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s.167-176

99
Wężyk P., 2004. Mity i fakty dotyczące stosowania GPS w leśnictwie. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 2 (4), 19-32.

100
Wężyk P., 2004. GeoWeb - nowe kierunki rozwoju technologii geoinformatycznych. Materiały konferencyjne I Warsztatów "Systemy Informacji Geograficznej w Parkach Narodowych - Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 19-20.05.2004", DVD oraz online: http://gis.tpn.pl/gis_warsztaty/warsztaty_2004/.

101
Wężyk P., 2004. Integracja technologii geoinformatycznych w systemie monitoringu i zarządzania ekosystemami leśnym Europy, na przykładzie projektu FOREMMS (5 PR UE). Teledetekcja Środowiska. ISSN 0071-8076. Warszawa, 33, 75-81.

103
Wężyk P., Guzik M., 2004. Techniki geoinformatyczne w badaniach czasowo-przestrzennych zmian szaty roślinnej Tatr na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu. Teledetekcja Środowiska. ISSN 0071-8076. Warszawa, 33, 58-67.

104
Wężyk P., Guzik M., 2004. The use of "Photogrammetry-GIS" (P-GIS) for the Analysis of the changes in Tatra mountains natural environment. A message from the Tatra. Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environment Research. Krakow, Poland; Riverside, California, USA. Jagiellonian University Press, ISBN 83-233-1843-3, 31-46.

106
Wężyk P., Kozioł K., 2004. Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522. PTIP. Warszawa, 2 (3), 50-57.

108
Wężyk P., Kozioł K., Świąder A., 2004. Integracja internetowych serwisów mapowych z bazami danych na przykładzie prezentacji geodanych obszaru Puszczy Niepołomickiej oraz Krakowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-917952-2-5. Warszawa. Fotogrametria, Teledetekcja i GIS w świetle XX Kongresu ISPRS. (Red. Kurczyński Z.), 14, 539-548.

110
Wężyk P., Przybyłek Ł., 2004. Zastosowanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomap cyfrowych w procesie weryfikacji i aktualizacji leśnej mapy numerycznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-912227-1-3. Fotogrametria, Teledetekcja i GIS w świetle XX Kongresu ISPRS. (Red. Kurczyński Z.), 14, 527-538.

102
Wężyk P., de Kok R., Zajaczkowski G., 2004. The role of statistical and structural texture analysis in VHR image analysis for forest applications. A case study on QuickBird data in the Niepolomice Forest. Angewandte Geoinformatik 2004. Herbert Wichmann Verlag. Heidelberg. ISBN 3-87907406-2, 770-775.

112
Wężyk P., Świąder A., 2004. Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w aplikacjach z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-917952-2-5. Warszawa. Fotogrametria, Teledetekcja i GIS w świetle XX Kongresu ISPRS. (Red. Kurczyński Z.), 14, 515-526.

116
Zajączkowski G., Wężyk P., 2004. Techniki teledetekcyjne w inwentaryzacji urządzeniowej lasu. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 2 (4), 41-50.

98
Świąder A., Wężyk P., 2004. System ER Mapper i jego zastosowanie w leśnictwie. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, 2 (4), 93-109.

87
Weidenbach M., Wężyk P., 2003. INFOOS: The Polish Environmental Information and Communication System - technological and Organisational Apsects of the Implementation of a System to Support Poland in the Environmental Impact Assessment Process. Umwelt-Informatik aktuell. Part 2: Applications, Workshops, Posters. In: The Information Society and Enlargement of the European Union. 17th International Conference Informatics for Environmental Protection. September 24-26, 2003, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany. ISBN 3-895518-440-3, 890-891.

88
Weihs E., Kawicki A., Wężyk P., 2003. Compliance with the Reporting Requirements with regard to Environmental Impact Assessment (EIA) in Poland within the scope of the EU Directive. Umwelt-Informatik aktuell. Part 2: Applications, Workshops, Posters. In: The Information Society and Enlargement of the European Union. 17th International Conference Informatics for Environmental Protection. September 24-26, 2003, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany. ISBN 3-895518-440-3, 558-566.

89
Weihs E., Wężyk P., 2003. Web services: INFOOS for supporting the public administration with regard to Environmental Impact Assessment (EIA) in Poland within the scope of the EU Directive and Aarhus Convention. Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska. Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. ISBN 83-87550-11-6, 147-157.

90
Wężyk P., Goś M., 2003. Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych w monitoringu roślinnym Puszczy Niepołomickiej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-912227-1-3. Wrocław. 13 b, 265-276.

93
Wężyk P., Wertz B., Waloszek A., 2003. Skaner hiperspektralny AISA (Airborne Imaging Spectrometer for Applications) jako narzędzie pozyskiwania informacji o ekosystemie leśnym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-912227-1-3. Wrocław. Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu, 13 b, 485-496.

92
Wężyk P., Świąder A., 2003. Image Web Server - platforma udostępniania ortofotomap cyfrowych poprzez internet. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-912227-1-3. Wrocław. Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu, 13 b, 477-484.

80
Guzik M., Skawiński P., Wężyk P., 2002. Oddziaływanie narciarstwa zjazdowego na szatę roślinną Doliny Goryczkowej w Tatrach. Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych. Ruch turystyczny- zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Ojców, 723-733.

81
Małek S., Wężyk P., 2002. Zawartość wybranych pierwiastków w liściach buka (Fagus silvatica L.) a stan zdrowotny drzewostanów bukowych w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe (Red. Siwecki R.). IV Krajowe Sympozjum, Poznań - Kórnik. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 83-89290-08-1, 679-691.

84
Wężyk P., Guzik M., 2002. Kartowanie w okresie zimowym terenów narciarskich w Kotłach Goryczkowym i Gąsienicowym z wykorzystaniem technik Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS). Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. (Red.: Borowiec W., Kotarba A., Kownacki A., Krzan Z., Mirek Z.). ISBN 83-85832-42-4. TPN i PTPNoZ - Kraków, 429-434.

65
Loch J., Chwistek K., Wężyk P., Małek S., Pająk M., 2001. Natural regeneration versus tree planting in the subalpine spruce forest Plagiothecio-Piceetum tatricum of the Gorce National Park (Southern Poland). Nature Conservation, 58, 5-15.

66
Małek S., Wężyk P., 2001. Metale ciężkie w opadach atmosferycznych docierających do powierzchni otwartych i drzewostanów na podstawie powierzchni monitoringowych w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1997-1999. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza (Red.: Jóźwiak M., Kowalkowski A.) Biblioteka Monitoringu Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska, 181-190.

68
Małek S., Wężyk P., 2001. Wyniki badań prowadzonych w ramach zintegrowanego monitoringu ekologicznego drzewostanów bukowych na powierzchni badawczej "Chełmowa Góra" w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1997-1998. Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, Ojców 10-11 maja 2001, 192-200.

69
Małek S., Wężyk P., Neroj B., 2001. The content of selected macroelements in the organic litter fall in the beech stands in the seed year of 1995 and barren year of 1996 on the example of experimental plot "Mt. Chełmowa Góra" in Ojców National Park. Folia Forestalia Polonica, 43, 5-20.

71
Walczykova M., Wężyk P., 2001. Geograficzne Systemy Informacyjne w zobrazowaniu fizycznego stanu gleby rolniczej. Prace Komisji Nauk Rolniczych. PAU, 2, 153-163.

72
Wężyk P., 2001. Projekt FOREMMS (5PR) - nowe technologie geoinformatyczne w lasach Europy. I Krajowa Konferencja "System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych - Rogów. CD http://www.lasypanstwowe.gov.pl/sip/Aktualia/Konfrogow/Konferencja%20rogow.htm.

75
Wężyk P., Kozioł K., 2001. Badania i dydaktyka w zakresie geoinformatyki na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. I Krajowa Konferencja "System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych" - Rogów. CD http://www.lasypanstwowe.gov.pl/sip/Aktualia/Konfrogow/Konferencja%20rogow.htm.

76
Wężyk P., Kozioł K., 2001. System monitorowania i zarządzania środowiskiem leśnym FOREMMS jako przykład działań na rzecz ekosystemów leśnych Europy. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "EuroEco". Co-operation of Decision-Makers, Scientists and Practitioners for the Promotion of Sustainable Development and European Integration. AGH.

77
Wężyk P., Kozioł K., Madejczyk A., 2001. Zakładanie sieci powierzchni monitoringowych w terenach leśnych metodą DGPS. I Krajowa Konferencja "System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych" - Rogów. CD http://www.lasypanstwowe.gov.pl/sip/Aktualia/Konfrogow/Konferencja%20rogow.htm.

78
Wężyk P., Małek S., 2001. Skażenie metalami ciężkimi wierzchnich warstw gleb Ojcowskiego Parku Narodowego - analizy przestrzenne GIS. Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej (Red. Partyka J.), Ojców 10-11 maja, 118-124.

79
Wężyk P., Małek S., Kozioł K., 2001. Zawartość makropierwiastków w wierzchnich poziomach gleb Ojcowskiego Parku Narodowego. Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej (Red. Partyka J.), Ojców 10-11 maja, 125-131.

40
Czarnota P., Loch J., Wężyk P., 2000. Waloryzacja przyrodnicza ekosystemów leśnych Gorczańskiego parku narodowego jako kryterium przestrzennego podziału przyjętych kategorii ochrony. Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i sporządzanie planów ochrony w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Kudowa Zdrój 28-30.09.2000. Wydawnictwo PNGS Szczeliniec, 4, 247-253.

41
Durło G., Małek S., Wężyk P., 2000. Charakterystyki wybranych elementów meteorologicznych na powierzchniach doświadczalnych w drzewostanach bukowych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakłady Doświadczalnego w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, ISBN 83-906594-8-4, 43-56.

42
Małek S., Wężyk P., 2000. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych, w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy. Wydana przez Katedrę Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, str. 191 (format A4).

43
Małek S., Wężyk P., 2000. Analiza masy pierwiastków docierających do wierzchniej warstwy gleby drzewostanu bukowego w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy w latach 1997-1998. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 358, 69, 93-102.

44
Małek S., Wężyk P., 2000. Anions and macro-elements input and output in mountain forest ecosystem on the example of Istebna catchment in Silesian Beskid, Poland. Zbornik z III medzinarodnej konferencie "Cudzorodé látky v zivotnom prostredi" (Ed. Kulach J.), Nitra, Slovakia 06-07. September 2000, 156-160.

46
Małek S., Wężyk P., 2000. Input and output of heavy metals in mountain forest ecosystems an example of Dupnianski stream Catchment in Beskid Slaski, Poland. Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, CD no 608, 1-5.

47
Małek S., Wężyk P., 2000. Koncentracja stężeń SO2 i NO2 w powietrzu atmosferycznym pod okapem drzewostanów bukowych na powierzchniach doświadczalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 63-68.

48
Małek S., Wężyk P., 2000. Zmiany ilościowe i jakościowe opadów atmosferycznych na powierzchniach doświadczalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, ISBN 83-906594-8-4, 69-86.

49
Małek S., Wężyk P., Kroczek M., 2000. Charakterystyka drzewostanów bukowych oraz zmian ich struktury w latach 1996-1998 na podstawie powierzchni doświadczalnych w w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 27-36.

50
Małek S., Wężyk P., Kroczek M., 2000. Lokalizacja i charakterystyka powierzchni badawczych oraz założenia metodyczne w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red. Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 7-18.

51
Małek S., Wężyk P., Kroczek M., 2000. Zawartość wybranych pierwiastków w liściach buków w okresie wegetacji na powierzchniach doświadczalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy w 1998 roku. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 87-92.

52
Małek S., Wężyk P., Nowak W., 2000. Analiza ilościowa i jakościowa opadu organicznego drzewostanów bukowych na powierzchniach doświadczalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy, w latach 1997-1998. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 93-112.

53
Solberg R., Wężyk P., 2000. Forest Environmental Monitoring and Management System "FOREMMS" - contribution to the development of sustainable use of natural resources. Application of Remote Sensing in Forestry. Eds. Zihlavnik S., Scheer L. Zvolen, Slovakia, 241-255.

54
Wężyk P., 2000. Archiwalne zdjęcia lotnicze jako obiektywne źródło informacji o zmianach w sposobie użytkowania polan w Gorcach. Materiały Konferencyjne - Miejsce pastwiska w gospodarstwie rolnym. Krynica 4-5.09.2000.

55
Wężyk P., 2000. Opracowanie fotogrametryczne zdjęć lotniczych z roku 1994 rejonu Chełmowej Góry w Ojcowskim Parku Narodowym. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 19-26.

56
Wężyk P., 2000. System monitorowania i zarządzania środowiskiem leśnym "FOREMMS" - wkład do rozwoju polityki UE zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. 2nd International Conference: Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics - modern technologies and development perspectives. (Ed. Mierzwa W). October 17-19.2000. Lviv. Ukraine, 65-69.

57
Wężyk P., 2000. Techniki geomatyczne w planie ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego. Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i sporządzanie planów ochrony w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Kudowa Zdrój 28-30.09.2000. Wydawnictwo PNGS Szczeliniec, 4, 153-168.

58
Wężyk P., 2000. Verwendung von geomatischen Techniken in der Umweltforschung - dargestelt am Beispiel des Waldmonitorings Las Wolski in Krakow, Polen. Landnutzungsplannung und Naturschutz. Aktuelle Forschungsberichte. Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 272-283.

59
Wężyk P., 2000. Wykorzystanie technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie monitoringu drzewostanów bukowych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Red.: Małek S., Wężyk P.), Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Popradzki Park Krajobrazowy, 161-178.

62
Wężyk P., Małek S., Kozioł K., Guzik M., 2000. Accumulation of heavy metals in humus layers in the Ojcow National Park using GIS spatial analysis methods. Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, CD no 609, 1-7.

64
Wężyk P., Małek S., Kozioł K., Guzik M., Zieliński B., 2000. Monitoring of forest litter contamination in the Ojców National Park (South Poland) using GIS tools. Application of Remote Sensing in Forestry (Eds. Zihlavnik S., Scheer L.), TU Zvolen, Slovakia, 177-187.

31
Durło G., Małek S., Wężyk P., 1999. Modyfikujący wpływ drzewostanów bukowych na wilgotność i temperaturę powietrza. Klimatyczne uwarunkowania życia lasu (Red. Feliksik E.). Zakopane 21-23.05.1999. Polskie Towarzystwo Leśne, 141-147.

33
Krzaklewski W., Barszcz J., Wężyk P., Małek S., Pająk M., Klaja R., Zawodny Z., Drużga M., 1999. Wykonanie badań siedliskowych na obszarze wyrobiska górniczego Kopalni Piasku Kuźnica Warężyńska S.A. w Dąbrowie Górniczej. Maszynopis w Katedrze Ekologii Lasu, Akademia Rolnicza w Krakowie, str. 26 (10 tabel., 6 poz. lit.).

34
Krzaklewski W., Barszcz J., Wężyk P., Małek S., Pająk M., Kochańska W., Kozłowski T., Kownacki K., Irlik P., 1999. Wykonanie mapy naturalnych odnowień i przeprowadzenie ich taksacji oraz opracowanie wytycznych rekultywacji biologicznej dla leśnego zagospodarowania powierzchni spągu (250 ha) starego wyrobiska Kuźnica Warężyńska S.A. w Dąbrowie Górniczej. Maszynopis Eko-Jawor, Kraków, str. 26 (5 tabel., 1 załącznik mapowy).

36
Małek S., Wężyk P., 1999. The amount of elements reaching upper soil layer in beech stands in the Ojców National Park in 1997 and 1998. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 18, 347-355.

37
Wężyk P., 1999. Monitoring of spatial contamination with heavy metals in forest ecosystem (Las Wolski in Cracow, Poland) using GIS, Photogrammetry and GPS techniques. IUFRO Conference on Remote Sensing and Forest Monitoring. June 01-03, 1999. Rogow, Poland, European Commission EUR 19530 EN, 680-690.

38
Wężyk P., Krzaklewski W., 1999. Możliwości, problemy i rezultaty wykorzystania technik fotogrametrii cyfrowej, GPS i systemu GIS w rekultywacji kopalni piasku. Materiały konferencyjne. Górnictwo odkrywkowe - Środowisko - Rekultywacja - ze szczególnym uwzględnieniem KWB Bełchatów, Bełchatów, 8-9 czerwca 1999, 147-154.

39
Wężyk P., Pyrkosz R., 1999. Użytkowanie polan w Gorcach na przestrzeni lat 1954-1997 na podstawie fotogrametrycznego opracowania zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Olsztyn, 9, 223-232.

10
Małek S. Wężyk P., 1998. The amount of elements reached upper soil layer in beech stands in South Poland in 1997. Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Warsaw '98, 15-17.09.1998. Symposium proceedings, 370-376.

11
Małek S., Wężyk P., 1998. Koncentracja niskich stężeń SO2 i NO2 w powietrzu atmosferycznym pod okapem drzewostanu bukowego w leśnictwie "Jaworzyna" LZD w Krynicy. Popradzki Park Krajobrazowy, Informator za 1997, 14-18.

13
Małek S., Wężyk P., 1998. Monitoring of processes occurring in beech stands in the changing environmental conditions on the example of Ojców National Park and Forest Experimental Station in Krynica (Scientific programs). Monitorovanie a hodnotenie stavu zivotného prostredia (Eds.: Kontrisová O., Bublinec E.), FEE TU vo Zvolene a UEL SAV vo Zvolene, Zvolen - Slovakia, 289-301.

14
Małek S., Wężyk P., 1998. Monitoring of the dynamics of quantitative and qualitative changes in precipitation beech stands in Ojcow National Park and Beskid Sadecki. Forest and Water (Ed. Osuch B.). International Scientific Conference. Krakow, 428-441.

15
Małek S., Wężyk P., 1998. Monitorowanie dynamiki zmian ilościowych i jakościowych opadów atmosferycznych w drzewostanach bukowych Ojcowskiego Parku Narodowego i Beskidu Sądeckiego. Osuch B. (Red.) Referaty i materiały pokonferencyjne. Las i woda. IBL Warszawa, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska. 25-29.05.1998, Kraków, 466-480.

16
Małek S., Wężyk P., Kroczek M., 1998. Analiza zawartości wybranych pierwiastków w opadzie organicznym i ściole bukowej na powierzchni doświadczalnej "Chełmowa Góra" w Ojcowskim Parku Narodowym. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera "Prądnik", ISSN 0867-0196, 11-12, 347-354.

17
Małek S., Wężyk P., Matusik W., 1998. Heavy metals and sulphur concentration in the litterfall of forest stands in the Ojców National Park. Monitorovanie a hodnotenie stavu zivotného prostredia. (Eds.: Kontrisová O., Bublinec E.), FEE TU vo Zvolene a UEL SAV vo Zvolene, Zvolen - Slovakia, 85-91.

19
Małek S., Wężyk P., Neroj B., 1998. Heavy metals in the litterfall of beech stands in Ojców National Park. Trace elements: Effects on Organism and Environment (Eds.: Miguła P., Dolezych B., Nakonieczny M.), 2nd International Conference, Cieszyn 23-26.06.1998, 53-60.

20
Małek S., Wężyk P., Neroj B., 1998. Struktura i dynamika opadu organicznego drzewostanu bukowego w różnych wariantach żyzności siedliska w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1995 i 1996. Acta Agraria et Silvestia, Series: Silvestis, 36, 63-76.

21
Małek S., Wężyk P., Pająk M., Durło G., 1998. A quantitative analysis of the snow cover in beech stands of Ojcow National Park and Krynica forest experimental station. Forest and Water (Ed. Osuch B.) International Scientific Conference. Krakow, 268-279.

22
Wężyk P., 1998. Application of GIS and GPS in the Studies on the Spatial Deposition of Heavy Metal Dusts in Las Wolski in Kraków. Poster. 7-P03. Book of Abstracts: 2nd International Conference-Trace Elements. Effect on Organism and Environment. Cieszyn 23-26.06.1998, 165.

24
Wężyk P., 1998. Integracja GPS i fotogrametrii cyfrowej na przykładzie wybranych badań naukowych z zakresu leśnictwa. III Krajowa Konferencja: Zastosowania satelitarnych systemów lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO. Poznań, 168-178.

25
Wężyk P., 1998. Zastosowanie zdjęć lotniczych w leśnictwie i ochronie przyrody (Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Krajobrazowe, strefy chronione). Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych. Część III. Szczegółowe aplikacje zdjęć lotniczych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. PHARE. Land Information System PL. 9206-02-04/II. Kraków-Sieradz. Skrypt przygotowany na zamówienie Głównego Geodety Kraju, (A-3-6)-(A-3-39).

27
Wężyk P., 1998. Pollution of Recreational Areas of Krakow with Heavy Metals on the Example of Las Wolski. Trace elements. Effects on Organism and Environment (Eds.: Miguła P., Doleżych B., Nakonieczny M.), 2nd International Conference, Cieszyn 23-26.06.1998, 119-127.

28
Wężyk P., 1998. Techniki fotogrametrii cyfrowej, GIS oraz GPS w badaniach nad przestrzenną depozycją wybranych pyłów metali ciężkich na obszarze Lasu Wolskiego w Krakowie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Kraków. 8 (20), 1-10.

29
Wężyk P., Mansberger R., 1998. Techniki fotogrametrii cyfrowej i GIS w ocenie degradacji drzewostanów świerkowych w masywie Kudłonia w Gorcach. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Kraków. 8 (21), 1-10.

7
Greszta J., Małek S., Wężyk P., 1997. Kompleksowy monitoring ekologiczny drzewostanów bukowych w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Popradzki Park Krajobrazowy, Informator za 1997, 14-18.

8
Greszta J., Małek S., Wężyk P., 1997. Programy badawcze monitoringu ekologicznego drzewostanów bukowych w Popradzkim Parku Krajobrazowym (uwagi do posteru) Materiały z narady: Rola Parków Krajobrazowych w edukacji ekologicznej i promowaniu ekoturystyki. Popradzki Park Krajobrazowy, 22-23.05.1997, 52-57.

9
Wężyk P., Mansberger R., 1997. Przykład wykorzystania ortofotografii cyfrowej i systemu GIS w leśnictwie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Kraków, 6, 133-151.

3
Barszcz J., Kozak J., Wężyk P., Widacki W., 1995. Health Condition of Forest in the Silesian Beskid, Polish Carpathians Mountains. Satellite Remote Sensing Forest Atlas of Europe. (Ed. Beckel L.), 1 Aufl., Justus Perthes, Gotha. Germany, 194-195.

4
Małek S., Wężyk P., 1995. Ocena stopnia uszkodzenia oraz określenie zmian zachodzących w drzewostanie bukowym w Ojcowskim Parku Narodowym - raport dla IBL w Krakowie. Maszynopis w Katedrze Ekologii Lasu, Akademia Rolnicza w Krakowie, str. 36 (5 tabel, 2 mapy, opis 6 profili glebowych, 2 ryciny, 47 poz. lit., 5 fotografii).

6
Wężyk P., 1995. Darstellung des Schwermetallbelastungsgradienten des Wolski Waldes unter Einsatz eines GIS und Fernerkundungsdaten. Angewandte Geographische Informationsverarbeitung. VII. Beiträge zum GIS Symposium. Salzburger Geographische Materialien (Eds.: Dollinger F., Strobl J.), Heft 22, Salzburg, 202-206.