Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Koło Naukowe Leśników
Sekcja Geomatyki

Celem działań Sekcji jest promowanie szeroko rozumianej geomatyki wśród studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, w ciekawy, alternatywny do zajęć sposób. Sekcja realizuje projekty o charakterze naukowym i popularno-naukowym, z których większość połączona jest z działaniami terenowymi i umożliwia poznanie od strony praktycznej wiele nowoczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych.

Sekcja Geomatyki KNL jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geoinformatyki.

Dołącz do nas!

Wszystkich studentów chcących wziąć udział w działalności KNL Sekcja Geomatyki prosimy o kontakt drogą elektroniczną: geomatyka.knl@gmail.com