Strona główna | Program

Ogień

Z żywiołem "Ogień" związane są w szczególności:

Ocena zagrożenia pożarowego, określanie występowania i zasięgu pożarów, określanie masy drewna (paliwa) na podstawie skanowania laserowego, mapy nasłonecznienia miast, temperatura powietrza, modelowanie energii słonecznej dopływającej do ekosystemów, alternatywne źródła energii, energia odnawialna, zarządzanie infrastrukturą energetyczną.

Fragment programu związany z Żywiołem:

Żywioł Ogień (15.05 - 15.40)

  • Wprowadzenie do malarstwa W. Turnera - Anna Grzelak, Muzeum Narodowe w Krakowie
  • Systemy wspomagania decyzji podczas prowadzenia działań ratowniczych - KW PSP w Krakowie - st. kpt. mgr inż. Jarosław Pozierak (Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie)
  • Ocena zróżnicowania temperatury powierzchni terenu (LST) na obszarze Krakowa i okolic z zastosowaniem danych satelitarnych Landsat oraz technik GIS. Walawender Jakub, Ośrodek Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB

Żywioł w malarstwie Turnera

J.M.W. Turner - Zatoka Neapolitańska (gniew Wezuwiusza), ok. 1817. Akwarela na papierze. 17,6 × 28,4 cm. Digital Image (c) Tate, London 2010.

Prometeusz podarował ludzkości ogień – źródło światła i ciepła oraz podstawę techniki i cywilizacji. W czasach Williama Turnera ogień zaczęto wykorzystywać na skalę przemysłową do wytwarzania pary oraz w produkcji. Turner postrzegał go jako siłę równoważącą trzy pozostałe żywioły: wody, powietrza i ziemi. Malarz obrazował rolę ognia w przemyśle, ale i jego siłę niszczącą. W swojej twórczości zajmował się zarówno zdolnością tego żwiołu do przeobrażania obiektów materialnych, jak i własnymi przeżyciami związanymi z pożarem Parlamentu w Londynie czego był świadkiem 16 października 1834 roku. Wdzięczny materiał wizualny nieodmiennie stanowiły dlań także estetyczne właściwości płomiennych zachodów słońca. Turner wypracował koncepcję malarstwa pejzażowego, w której ogień nie tylko służył do kreowania efektu dekoracyjnego, jak w pracach współczesnych mu malarzy, lecz stawał się także integralną częścią jego pojmowania natury.
źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie