Strona główna | Program

Patronat honorowy objęli:


J.M. Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

Dyrektor RDLP w Krakowie
Jan Kosiorowski

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński

Polska Akademia Umiejętności
Komisja Geoinformatyki

Fundacja im. Anny Pasek

Esri Polska


Patronat medialny:


Miesięcznik Geodeta oraz portal Geoforum.pl

Portal gisplay.pl