Strona główna | Program

Patronat honorowy objęli:


J.M. Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Główny Geodeta Kraju
Kazimierz Bujakowski

Marszałek Województwa Małopolskiego
Marek Sowa

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
mgr inż. Adam Wasiak

Polska Akademia Umiejętności
Komisja Geoinformatyki

Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

ESRI

Patronat środowiskowy:


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Patronat w zakresie sztuki:


Muzeum Narodowe w Krakowie

Patronat medialny:


Miesięcznik Geodeta oraz portal Geoforum.pl

Portal gisplay.pl

Radiofonia

Telewizja Kraków