Strona główna | Program

Powietrze

Z żywiołem "Powietrze" związane są w szczególności:

Lotnicze skanowanie laserowe, teledetekcja lotnicza i satelitarna, Jakość/zanieczyszczenie powietrza, temperatura, miejska wyspa ciepła, Klimatologia/meteorologia, modelowanie zjawisk pogodowych, bezzałogowe statki powietrzne

Fragment programu związany z Żywiołem:

Żywioł Powietrze (12.20 - 13.30)

  • Wprowadzenie do malarstwa W. Turnera - Anna Grzelak, Muzeum Narodowe w Krakowie
  • Monitoring środowiska w oparciu o zobrazowania hiperspektralne - Bogdan Zagajewski UW
  • Zespół Obserwacji Ziemi w CBK - Stanisław Lewiński CBK Warszawa
  • Wykorzystanie narzędzi GIS do celów ochrony środowiska - Anna Machalska WIOŚ Kraków
  • Zanieczyszczenia powietrza na mapie w serwisie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) - Justyna Bachowska UMWM

Żywioł w malarstwie Turnera

J.M.W. Turner - Studium obłoków, po. 1830. Gwasz i akwarela na papierze. 19,2 × 27,5 cm. Digital Image, Copyright Tate, London 2010

Od wczesnego renesansu malarze próbowali znaleźć związki między niewidzialnym żywiołem powietrza a głębią przestrzeni w ukazywanym krajobrazie. Metoda perspektywy powietrznej posługiwał się efektem atmosferycznym do uzyskania jednolitości obrazu : obiekty odległe ukazywano jako bledsze i bardziej niebieskie, a elementy na pierwszym planie brunatne. Im dalej znajdował się obiekt, tym mniej miał szczegółów. W drugiej połowie XVIII wieku malarze angielscy doszli do przekonania, że sztywno ustalony kolor perspektywy powietrznej jest niedoskonały. Zdali sobie sprawę, że wygląd obiektów w krajobrazie zależy od światła, ruchu chmur i warunków pogodowych. Dobór barw i pociagnięcia pędzla wydobywały efekt ulotnej chwili. Owa cechująca naturę zmienność dała początek stylowi, który John Ruskin(1819-1900) określił mianem "służby chmurom".
źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie