Strona główna | Program

Program Krakowskiego Dnia GIS.

Środa, 15.11.2017


08.30 - 09.30

SESJA OTWIERAJĄCA (Chairman: dr hab. inż. Piotr Wężyk)

08:30-08:50 - Otwarcie wystawy "200 lat kartografii leśnej" - Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie - prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski; Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji - prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński; Artur Sawicki (IBL); Krzysztof Okła (Hall Wydziału Leśnego UR - I piętro)


08:50-09:00 - Otwarcie Krakowskiego GIS day 2017 - JM Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR w Krakowie - Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś; Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie - prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski; Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji - prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński; Gospodarz Krakowskiego GISday 2017 - dr hab. inż. Piotr Wężyk (Aula Centrum Kongresowego UR)


09:00-09:30 - Georewolucja - Wykład Inauguracyjny - Piotr Morańda, Esri Polska (Aula Centrum Kongresowego UR)


09.30 - 10.50

SESJA REFERATOWA - HISTORIA (Aula Centrum Kongresowego UR) - Chairman: dr hab. inż. Piotr Wężyk

09:30-09:50 - Czas, geografia i GIS - prof. dr hab. Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej


09.50-10.10 - Kartografia historyczna – od rysunków i map historycznych do BDOT10K - dr inż. Kazimierz Bujakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


10:10-10:30 - Początki urządzania lasu w Polsce. Puszcza Kozienicka - mgr inż. Krzysztof Okła


10:30-10:50 - Digitalizacja zabytków - spotkania przeszłości z przyszłością - dr inż. Bartosz Mitka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji


10:50-11:10 - "Czas zmienia las - Bank Danych o Lasach" - Artur Michorczyk, BULiGL, Kierownik Pracowni Studiów i Technologii Produkcji


11.10 - 12.30

GeoEXPO (Hall Wydziału Leśnego UR - PARTER)

(Demonstracje, stoiska wystawiennicze firm sektora geoinformatycznego, demonstracja sprzętów specjalistycznych, stoiska Kół Naukowych; Wystawa zdjęć: "200 lat kartografii leśnej")


11.30 - 12.15

Warsztaty: "Czas zmienia las - Bank Danych o Lasach" - Artur Michorczyk, BULiGL, Kierownik Pracowni Studiów i Technologii Produkcji (Aula Centrum Kongresowego UR)

11.30 - 12.15

Spotkanie PAU - Komisja Geoinformatyki (Sala Klubowa WL - PARTER)

09.30 - 12.30

SESJA EDUKACYJNA (Hall Wydziału Leśnego - PARTER)

UWAGA!!! Obowiązuje rejestracja grup młodzieży na Warsztaty w SESJI EDUKACYJNEJ poprzez FORMULARZ ONLINE (KLIKNIJ W CELU REJESTRACJI GRUPY)

Warsztaty "Gleba jako świadek historii" (Piotr Pacanowski, Centrum Edukacji Gleboznawczej, Muzeum Gleb);

Warsztaty: "TerraSpec: TerraSpec Halo - szybka analiza mineralogiczna" (Szymon Stolarek, PANalytical) - Muzeum Gleb;

Gry przygotowane przez Koła Naukowe; Geo-Quizy dla młodzieży:

- "Czas w las" (Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników - UR);

- "Parki Narodowe Małopolski" (Sekcja Edukacji Leśnej - UR);

- "GIS w badaniach wędrówek zwierząt" (Sekcja Edukacji Leśnej - UR)

- "Fotointerpretacja i stereoskopia w systemach GIS" (KNG Dahlta - AGH);

- "Czas płynie jak rzeka" (Koło Naukowe "Szuwarek" - PK);

- "Czas zatrzymany" (KNGK Geoinformatyka - AGH);

- "Czas i przestrzeń" (Studenckie Koło Naukowe Geografów - UP);

- "Mapy historyczne" (Koło Geografów - UJ);

- "Geo-podróż w czasie" (Koło Naukowe Geodetów - UR);

- "Miasta - wczoraj i dziś" - Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej "LOCUS" - UR;

- Pinpoint Game "Poszukaj i połącz";

Wystawa zdjęć: "200 lat kartografii leśnej" (Hall Wydziału Leśnego - I PIĘTRO);

Warsztat: "Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako geoportal o znaczeniu regionalnym" - Justyna Kuczek, MIIP (11:30-12:15 - sala komputerowa 154, I PIĘTRO - obowiązuje dodatkowa rejestracja na warsztaty

12.30 - 13.30

SESJA REFERATOWA (ENG) - Remote Sensing / Photogrammetry (Aula Centrum Kongresowego UR) - Chairman: prof. dr hab. Jacek Kozak

12:30-13:00 - Local tasking in EUSI and the potential of VHR imagery - Arnaud Durand, M.Sc., EUSI DigitalGlobe, Germany


13:00-13:30 - Save your time with Phase One 190MP aerial system - dr Yuri Raizman, PhaseOne, Israel


13.30 - 13.50

Przerwa / Pamiątkowe zdjęcie z UAV (Parking przed Wydziałem Leśnym UR; operator: dr. inż. Izabela Piech, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, UR)

13.50 - 14.10

SESJA SPONSORSKA (Aula Centrum Kongresowego UR)

13:50-14:00 - ASD Inc., a PANalytical Company - FieldSpec the Gold Standard in Field Spectroradiometers - Szymon Stolarek (PANalytical),

14:00-14:10 - NaviGate - Profesjonalna inwentaryzacja przyrodnicza w GIS - Jacek Mucha (NaviGate)


14.10 - 15.30

SESJA REFERATOWA - CZAS (Aula Centrum Kongresowego UR) - Chairman: prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

14:10-14:30 - Panta rhei, czyli Kraków na obrazach satelitarnych - dr hab. inż. Piotr Wężyk, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


14:30-14:50 - Czas i globalne systemy nawigacji satelitarnej - dr hab. inż. Jacek Kurdys, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


14:50-15:10 - Wpływ parametru czasu na proces cyfrowej generalizacji kartograficznej - prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak*, dr inż. Michał Lupa**, *Komisja Geoinformatyki PAU; **AGH - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


15:10-15:30 - Czas na zieleń - mgr inż. Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


15.30 - 15.50

Uroczyste przekazanie GLOBU GISday (Aula Centrum Kongresowego UR)

dr hab. inż. Piotr Wężyk; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny


15.50 - 16.00

Przerwa

16.15 - 17.30

Warsztat/Prezentacja: SILPweb: "Przegląd aplikacji geomatycznych w Lasach Państwowych (SILP web, Galigeo, mLAS)" - (Dariusz Szmigiel - RDLP Kraków; Daniel Kusper - Nadleśnictwo Nowy Targ, Karol Szlachta - RDLP Kraków) - Aula Centrum Kongresowego UR

16.00 - 19.00

SESJA WARSZTATOWA

Obowiązuje rejestracja na Warsztaty poprzez FORMULARZ ONLINE (KLIKNIJ W CELU REJESTRACJI)


Godz. 16.00-17:30

  • Warsztat LiDAR: "Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego w zarządzaniu środowiskiem" (Mateusz Maślanka, Adrian Kujda; ProGea 4D) - sala warsztatowa 154 (I piętro)
  • Warsztat Planet: "Planet Labs - Image every day" (Kinga Wenglorz, ProGea 4D, Kraków) - sala warsztatowa 156 (I piętro)
  • Warsztat TerraSpec: "TerraSpec Halo - szybka analiza mineralogiczna (Szymon Stolarek, PANalytical)" - Muzeum Gleb (Parter)
  • Warsztat GPS: "Techniki pomiarów GPS/GNSS" (Jacek Mucha, NaviGate) - Hall Wydziału Leśnego/ Parking przed Wydziałem Leśnym
  • 16:00-16:45 - Warsztat BIM: "Czas na BIM" (dr inż. Artur Warchoł, mgr inż. Piotr Pezdek, ProGea 4D, Kraków) - sala warsztatowa V EDU (Parter)

Godz. 17.40-19:00

  • Warsztat Stereomatching: "Modelowania 3D na podstawie zdjęć" (dr inż. Bartosz Mitka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) - sala warsztatowa 154 (I piętro)
  • Warsztat Teledetekcja: "Wprowadzenie do przetwarzania obrazów satelitarnych" (Wojtek Łachowski, Katarzyna Staszyńska; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - sala 156 (I piętro)
  • Warsztat Python: "Podstawy Pythona" (Małgorzata Niewiem, AGH) - sala warsztatowa 110 (I piętro)

19.00

Zakończenie GISday 2017Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie.