Strona główna | Program

Program Krakowskiego Dnia GIS.

Środa, 14.11.2012

09.00 - 11.45

Sesja edukacji

GeoWarsztaty i prezentacje dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Hall Wydziału Leśnego UR.

 • Demonstracje w Laboratorium Geomatyki (s. 104, 106, (I. piętro) oraz sala 033 i Sala Klubowa (parter))
 • Geo-Quizy dla dzieci i młodzieży (korytarze WL UR)
 • Warsztaty - Dotyk Ziemi (wystawa skał i minerałów, parter)
 • Warsztaty "Żywioły oczami Turnera" - Gabriela Magdalena Wiśniewska, EKO-EDU-ART, współpraca z MNK
 • Geocaching dla najmłodszych - Studenckie Koło Naukowe Geografów UP Kraków (teren kampusu)
 • Muzeum Gleb, Wydz. Leśny UR
 • Warsztaty GIS w ocenie zagrożenia lawinowego - Paweł Chrustek, Adrian Zelga, Fundacja im. Anny Pasek
 • Na tropie wilka - Zastosowanie GIS w monitoringu zwierząt - dr Paweł Struś, UP; Iza Stachowicz
 • Moja pierwsza mapa w GIS. Czyli czym są warstwy GIS? - Marta Samulowska, Esri Polska
 • Warsztaty "HydroFun", Koło Naukowe "Szuwarek", Politechnika Krakowska
 • Stoiska Kół Naukowych
 • Pomiar pola powierzchni z wykorzystaniem GPS MAP76, dr inż. Monika Mika, WISiG UR
 • Mapa Kognitywna - Studenckie Koło Naukowe Geografów UP Kraków
 • Gry przygotowane przez Koło Naukowe Geodetów UR: Gra na azymuty, GeoZAGADKI, Znajdź i Zmierz (ZiZ), GeoOlimpiada
 • Konkursy i quizy

09.00 - 16.00 Demonstracje, stoiska wystawiennicze firm sektora geoinformatycznego, demonstracja pojazdów specjalistycznych.
Wystawa zdjęć: Islandia wyspa lodu i ognia, Fundacja im. Anny Pasek.
09.00 - 16.00Giełda pracy (dam/szukam pracy - tablice informacyjne)
10.00 - 10.50

Sesja techniczna (Aula Centrum Kongresowego UR).

 • System Precyzyjnego Pozycjonowania Satelitarnego w Małopolsce - Łukasz Wojnowski UMWM
 • Technologie geoinformacyjne w systemie ratownictwa GOPR - Rafał Chrustek Grupa Podhalańska GOPR
 • Pomiary zapory nad jeziorem Solińskim - Kolo Naukowe Geodetów, UR
 • Pomiary batymetryczne - GIS pod turniami - Adam Inglot Centrum GIS UG oraz KNG Dalhta AGH
10.50 - 15.40

Sesja referatowa - "Żywioły Ziemi" (Aula Centrum Kongresowego UR).

Otwarcie sesji plenarnej 10.50 - 11.30

 • Uroczyste otwarcie Krakowskiego GIS Day 2012 - Maciej Sztampke, Dyrektor Działu Marketingu i Edukacji, Esri Polska
 • Nowe trendy w technologii nawigacji satelitarnej i orientacji inercyjnej 3D - Eryk Lipiński, GPS.PL (Złoty Sponsor)

Żywioł Ziemia (11.30 - 12.20)

 • Wprowadzenie do malarstwa W. Turnera - Anna Grzelak, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Praktyczne wdrożenia Geomatyki w Lasach Państwowych - Krzysztof Okła, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
 • Rola usług geoinformacyjnych w udostępnianiu informacji o środowisku - Anna Strojek-Zawadzka, Paweł Seremak, GDOŚ Warszawa
 • Monitoring powierzchniowy osuwisk przy użyciu skaningu laserowego - Zbigniew Perski, Tomasz Wojciechowski PIG-PIB Oddział Karpacki

Żywioł Powietrze (12.20 - 13.30)

 • Wprowadzenie do malarstwa W. Turnera - Anna Grzelak, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Monitoring środowiska w oparciu o zobrazowania hiperspektralne - Bogdan Zagajewski UW
 • Zespół Obserwacji Ziemi w CBK - Stanisław Lewiński CBK Warszawa
 • Wykorzystanie narzędzi GIS do celów ochrony środowiska - Anna Machalska WIOŚ Kraków
 • Zanieczyszczenia powietrza na mapie w serwisie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) - Justyna Bachowska UMWM

13.30 - przerwa (30 min.)

13:30 - 13.40: Pamiątkowe zobrazowanie z UAV - RoboKopter


Żywioł Woda (14.00 - 15.05)

 • Wprowadzenie do malarstwa W. Turnera - Anna Grzelak, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - nowoczesna technologia geoinformatyczna w walce z żywiołami - Piotr Woźniak, GUGiK Warszawa
 • Jak powstaje i jak wykorzystać mapę podziału hydrograficznego Polski? - Rataj Celina, Tomasz Walczykiewicz, Barszczyńska Małgorzata, Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodno-gospodarczych IMGW-PIB; Jaromir Borzuchowski, MGGP SA
 • Analiza lawiny śnieżnej z Uhrocia Kasprowego w dniu 25.03.2009. - Maciej Karzyński, Dział służby Pomiarowo-Obserwacyjnej IMGW-PIB w Krakowie; Paweł Chrustek, Fundacja im. Anny Pasek
 • Brzeg morski - walka żywiołów - Joanna Dudzińska-Nowak WNoZ INoM US

Żywioł Ogień (15.05 - 15.40)

 • Wprowadzenie do malarstwa W. Turnera - Anna Grzelak, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Systemy wspomagania decyzji podczas prowadzenia działań ratowniczych - KW PSP w Krakowie - st. kpt. mgr inż. Jarosław Pozierak (Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie)
 • Ocena zróżnicowania temperatury powierzchni terenu (LST) na obszarze Krakowa i okolic z zastosowaniem danych satelitarnych Landsat oraz technik GIS. Walawender Jakub, Ośrodek Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB
16.00 - 18.45

Sesja warsztatowa

(Sale dydaktyczne, Wydział Leśny, Al. 29 Listopada 46, UR).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie.