Strona główna | Program

Woda

Z żywiołem "Woda" związane są w szczególności:

Modelowanie hydrologiczne, hydrodynamiczne i morfologiczne, mapy ryzyka powodziowego, batymetria, zjawiska meteorologiczne

Fragment programu związany z Żywiołem:

Żywioł Woda (14.00 - 15.05)

  • Wprowadzenie do malarstwa W. Turnera - Anna Grzelak, Muzeum Narodowe w Krakowie
  • Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - nowoczesna technologia geoinformatyczna w walce z żywiołami - Piotr Woźniak, GUGiK Warszawa
  • Jak powstaje i jak wykorzystać mapę podziału hydrograficznego Polski? - Rataj Celina, Tomasz Walczykiewicz, Barszczyńska Małgorzata, Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodno-gospodarczych IMGW-PIB; Jaromir Borzuchowski, MGGP SA
  • Analiza lawiny śnieżnej z Uhrocia Kasprowego w dniu 25.03.2009. - Maciej Karzyński, Dział służby Pomiarowo-Obserwacyjnej IMGW-PIB w Krakowie; Paweł Chrustek, Fundacja im. Anny Pasek
  • Brzeg morski - walka żywiołów - Joanna Dudzińska-Nowak WNoZ INoM US

Żywioł w malarstwie Turnera

J.M.W. Turner - Ramsgate, z cyklu Porty Anglii, 1826-1828. Ołówek i akwarela na papierze. 16 × 23,2 cm. Digital Image (c) Tate, London 2010.

W starożytności i epoce renesansu żywioł wody uważano za element życiodajny. Turner jednak ukazywał przede wszystkim jego groźne aspekty, które niezwykle go fascynowały. Opierające sie sile wody porty, wywrócone podczas sztormu statki i latarnie – wszystko doświadcza na jego płótnach żywiołowego naporu fal. Tę niekończącą się walkę Turner powiązał z tradycją siedemnastowiecznego holenderskiego malarstwa marynistycznego. Z topograficzną wiernością malował do dziś łatwo rozpoznawalne porty, klify i latarnie morskie, a także wzburzone sztormem morze. Wydobywał w ten sposób efekt naoczności, dzięki któremu żywioł sprawiał wrażenie namacalnego. Zabiegi te pozwolily malarzowi wykraczać poza opartą na dystansie estetykę wzniosłości i uczynić widza naocznym świadkiem wyobrażonej sceny.
źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie