Strona główna | Program

Ziemia

Z żywiołem "Ziemia" związane są w szczególności:

Generowanie numerycznych modeli wysokościowych: NMT, NMPT, zNMPT; określanie objętości mas ziemnych, erozja, osuwiska, geologia, leśnictwo, rolnictwo, obszary chronione

Fragment programu związany z Żywiołem:

Żywioł Ziemia (11.30 - 12.20)

  • Wprowadzenie do malarstwa W. Turnera - Anna Grzelak, Muzeum Narodowe w Krakowie
  • Praktyczne wdrożenia Geomatyki w Lasach Państwowych - Krzysztof Okła, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
  • Rola usług geoinformacyjnych w udostępnianiu informacji o środowisku - Anna Strojek-Zawadzka, Paweł Seremak, GDOŚ Warszawa
  • Monitoring powierzchniowy osuwisk przy użyciu skaningu laserowego - Zbigniew Perski, Tomasz Wojciechowski PIG-PIB Oddział Karpacki

Żywioł w malarstwie Turnera

J.M.W. Turner - Szczyt Pic del'Oeillette i wąwóz Gorges du Guiers Mort - widok w kierunku St. Laurent du Pont, 1802. Ołówek, gwasz i akwarela na papierze. 56,5 × 72,8 cm. Digital Image (c) Tate, London 2010.

Podobnie jak innymi żywiołami, Turner interesował się żywiołem ziemi i wszystkimi jego aspektami, co jest widoczne w całej jego twórczości. Dzieła artysty wyraźnie dowodzą, że jego znajomość różnych rodzajów skał wynikała z orientacji w geologii i w toczonych wówczas dyskusjach naukowych. Dyskusje te dotyczyły ni mniej, ni więcej tylko stworzenia świata. W Niemczech popularność zyskał wtedy neptunizm – teoria głosząca, że skały utworzyły się w wyniku sedymentacji, czyli są osadami powstałymi w wodzie, Brytyjczycy natomiast byli zwolennikami plutonizmu, według którego Ziemia ukształtowałą sie pod wpływem przemieszczania się i krzepnięcia magmy. Wierność, z jaką Turner przedstawił formacje skalne i działanie erozji, świadczy o jego żywym zainteresowaniu tymi zagadnieniami.

źródło: Katalog towarzyszący wystawie "Turner. Malarz żywiołów" w Muzeum narodowym w Krakowie. Bucerius Kunst Forum, Hamburg. Czerwiec - Wrzesień 2011. Hamburg - Kraków - Margate, 2011 - 2012