Strona główna | Program

Tematyka tegorocznego "Krakowskiego Gis Day" oscylować będzie wokół Żywiołów Ziemi. Zaproszeni goście poruszać będą niezmiernie ważne tematy związane z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych w zarządzaniu i ochronie środowiska naszej Planety. Tematyka prezentacji, warsztatów oraz gier i zabaw dotyczyć będzie czterech Żywiołów: Powietrza, Wody, Ognia i Ziemi. W tym roku zaproponujemy alternatywne podejście do poznawania Ziemi poprzez szeroko rozumiana sztukę i technologię.

Na podstronach poświęconych poszczególnym żywiołom, tj. w modułach: "Ziemia", "Powietrze", Woda" oraz "Ogień", prezentujemy dzieła znanego angielskiego malarza Williama Turnera, określanego przez historyków mianem "Malarza żywiołów".

W filozofii klasycznej teoria czterech żywiołów ziemi sięga około V wieku p.n.e. Zgodnie z koncepcją Empedoklesa: ogień, ziemia, powietrze i woda to cztery korzenie wszechrzeczy. Do charakterystycznych stanów skupienia, znanym nam dziś jako stan stały ciekły i gazowy, starożytni Grecy dodawali jeszcze stan "ognisty". W starożytnej Grecji rozpowszechnione były dwie przeciwstawne teorie stworzenia. Jedna zakładała, że świat wyłonił się z wody, druga teoria - że powstał z ognia. To właśnie można porównać do dyskusji toczonej w czasach twórczości angielskiego malarza (Joseph Mallord) Williama Turnera (1775-1851) – prekursora impresjonizmu.

źródło: Katalog towarzyszący wystawie "Turner. Malarz żywiołów" w Muzeum narodowym w Krakowie. Bucerius Kunst Forum, Hamburg. Czerwiec - Wrzesień 2011. Hamburg - Kraków - Margate, 2011 - 2012