Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 662508215.02.17 14:10

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek 2017

Informacja o przyznaniu Stypendium im. Anny Pasek w IX Edycji konkursu 2016/2017

Tegoroczną Laureatką IX Edycji Konkursu Stypendialnego Fundacji im. Anny Pasek została Pani mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik, studentka studiów doktoranckich II roku na WL UR (opiekun: dr hab. inż. Piotr Wężyk; Laboratorium Geomatyki, Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi).

Stypendium w wysokości 25.000 zł, podzielone jest na dwie nierozerwalne części, tj.: grant badawczy - 15.000 zł, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego, oraz stypendium personalne - 10.000 zł, pozostające w gestii Stypendysty.

Misją Fundacji im. Anny Pasek oraz prestiżowego Stypendium jest wspieranie wyróżniających się naukowo młodych doktorantów, podejmujących badania o znaczeniu praktycznym, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska.

Celem wyróżnionych badań doktorantki jest określenie głównych kierunków przemian dokonujących się w strukturze krajobrazów Tatrzańskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego oraz monitorowanie rozpadających się drzewostanów świerkowych w aspekcie bezpieczeństwa na szlakach turystycznych. Badania będą realizowany przy wykorzystaniu teledetekcji lotniczej i satelitarnej a także technologii LiDAR. Projekt zakłada stworzenie i opublikowanie bezpłatnej aplikacji mobilnej (Android oraz iOS) – „BEZPIECZNY SZLAK”. z interaktywną mapą wskazującą zagrożone fragmenty szlaków turystycznych upadkiem martwych lub zamierających drzew.

Uroczyste wręczenie Stypendium za najlepszy projekt badawczy w roku akademickim 2016/2017 odbyło się 10 lutego 2017 r. w Będzinie (siedziba Fundacji).

Więcej informacji

Galeria zdjęć z wręczenia nagrody


Piotr Wężyk