Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 662508220.08.17 14:16

Studia Doktoranckie III stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Witajcie w przestrzenii 3-D ekosystemów leśnych !!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mgr i mgr inż. na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie (III Stopnia) na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - a szczególnie kandydatów zainteresowanych wykorzystaniem w swych dysertacjach - technologii geoinformatycznych w zarządzaniu i monitorowaniu środowiska leśnego.

Kontakt dla kandydatów zainteresowanych geoinformatyką: dr hab. inż. Piotr Wężyk (p.wezyk@ur.krakow.pl)
http://www.geo.ur.krakow.pl/index.php?show=tematy_dr

Proponowane tematy prac doktorskich:

1. Monitorowanie trwałości zasobów leśnych w oparciu o analizy serii codziennych zobrazowań z poziomu nanosatelitów.
2. Ocena zniszczeń drzewostanów Borów Tucholskich przez huraganowe wiatry w oparciu o zobrazowania satelitarne PlanetScope.
3. Modelowanie biomasy pozrębowej przeznaczonej na cele energetyczne z wykorzystaniem chmur punktów 3D ALS LiDAR.
4. Obrazy teledetekcyjne SENTINEL-2 (ESA) w monitorowaniu zasobów leśnych świata / Polski.
5. Określenie kondycji zdrowotnej drzew i drzewostanów na podstawie danych wielo- i hiperspektralnych pozyskiwanych z platform UAV (BSP).
6. Wykorzystanie technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz fotogrametrii cyfrowej (stereo-matching) w procesie inwentaryzacji i monitoringu zasobów leśnych.
7. Opracowanie metody automatycznego wyznaczenia górnej granicy lasu w oparciu o analizy chmur punktów ALS oraz VHRS.
8. Opracowanie automatycznego procesu aktualizacji baz danych LMN oraz ortofotomapy lotniczej metodami GEOBIA z użyciem geodanych teledetekcyjnych i GIS.
9. Opracowanie kombinowanej metody określania biomasy drzewostanów przy wykorzystaniu technologii LiDAR (ALS, TLS, MLS), zobrazowań radarowych, optycznych, wielo i hiperspektralnych.
10. Wykorzystanie autonomicznych robotów w pracach związanych z inwentaryzacją i monitorowaiem drzew i drzewostanów.
11. Modelowanie 3D drzew i drzewostanów na podstawie przetwarzania chmur punktów TLS oraz z dopasowania zdjęć.
12. Aplikacyjność zobrazowań satelitarnych oraz danych 3D dla potrzeb audytów krajobrazowych.
13. Przemiany krajobrazów Polski w aspekcie zmieniającej się lesistości w tym procesów wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych i rozpadu drzewostanów.
14. Modelowanie jakości życia w mieście z uwzględnieniem dynamiki przemian 3D zieleni miejskiej.


Nabór na Studia Doktoranckie odbywa się raz w roku w pierwszej połowie września.
Szczegóły: http://ur.krakow.pl/index/site/13
Piotr Wężyk