Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 662508231.01.21 19:13

Geoinformatyka w leśnictwie

STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE LEŚNYM W KRAKOWIE
Specjalność / moduł: Geoinformatyka w leśnictwie

"By sprostać współczesnym wyzwaniom środowiskowym naszej Planety - potrzebujesz narzędzi geoinformatycznych, aby je zrozumieć".

Efektywne zarządzanie ekosystemami leśnymi, zajmującymi ok. 30% powierzchni Polski, wymaga szerokiego dostępu do informacji przestrzennej. Wiąże się to z potrzebą pozyskiwania, przetwarzania, analizy i udostępniania rosnącej ilości danych (Big Data). W związku z tym dla funkcjonowania współczesnego leśnictwa niezbędne są wdrożenia innowacyjnych technologii geoinformatycznych.

PGL Lasy Państwowe, Parki Narodowe, instytucje badawcze, agencje rządowe czy firmy prywatne korzystają w coraz większym stopniu z danych przestrzennych o ekosystemach leśnych zgromadzonych w systemach informacji przestrzennej (np. BDL) oraz pozyskiwanych w coraz większym stopniu z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych (lotniczych i satelitarnych), dronów (Bezzałogowe Statki Powietrze; BSP), Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS) czy systemów lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS) skanowania laserowego (LiDAR) .

W aspekcie zmieniających się warunków klimatycznych, siedliskowych oraz społeczno-gospodarczych, to właśnie technologie geoinformatyczne stają się kluczowymi narzędziami systemów podejmowania decyzji (ang. Decision Support Systems), które służą optymalizacji zarządzania lasami mającej na celu zapewnienie ich trwałości oraz wielofunkcyjnej roli wspierając jednocześnie kompleksowe rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z gospodarką leśną.

Powszechne wdrażanie technologii geoinformatycznych skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu: systemów GIS, GNSS, kartografii cyfrowej, baz danych przestrzennych (LMN i SILP), teledetekcji, skanowania laserowego, fotogrametrii cyfrowej i modelowania opartego na zaawansowanych metodach statystycznych.

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rosnącemu zapotrzebowaniu na tego typu specjalistów, na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie powołano moduł pod nazwą "Geoinformatyka w leśnictwie" przeznaczony zarówno dla osób, które pragną realizować swoje pasje zawodowe na stanowiskach ekspertów ds. geoinformatyki w instytucjach naukowo-badawczych, w PGL Lasy Państwowe, Parkach Narodowych, RDOŚ, jak również w firmach prywatnych obsługujących sektor leśnictwa.

Szczegóły: https://wl.urk.edu.pl/index/site/4938#gwl
Facebook: https://www.facebook.com/geoinformatykawlesnictwie

Piotr Wężyk