Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082
Letnia Szkoła Geoinformacji
"GEO-GORCE 2012"


Laboratorium Geomatyki (KEkL, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) przy wsparciu firmy Esri Polska oraz Fundacji im. Anny Pasek, bazując na doświadczeniach zdobytych przy realizacji interdyscyplinarnego obozu naukowego "Prage-Lato 2010" (Piemont, Włochy) - ogłasza nabór uczestników nowej Letniej Szkoły Geoinformacji pod nazwą "GEO-GORCE 2012".

Cele: demonstracja procesu realizacji kompleksowych projektów środowiskowych związanych z obszarem górskim przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii geoinformacyjnych, realizowana poprzez: wprowadzenie do technologii GIS i teledetekcji (w tym lotniczego i naziemnego skanowania laserowego), przeprowadzenie certyfikowanych warsztatów z: poszczególnych funkcji oprogramowania ArcGIS Esri i rozszerzeń do ArcGIS (zostaną wybrane na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania przez uczestników) oraz środowiska ENVI; integracja społeczności akademickiej z poszczególnych ośrodków akademickich z zakresu Geoinformacji (np. geografia, leśnictwo, gospodarka przestrzenna, geologia, geodezja, teledetekcja, historia, gospodarka, itp.).

Wykładowcy, specjaliści oraz instruktorzy: do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostaną pracownicy naukowi z polskich Uczelni i jednostek badawczych a także specjaliści z firmy Esri (www.esripolska.com.pl) a także instruktorzy z Fundacji im. Anny Pasek (annapasek.org) i ratownicy górscy (GOPR).

Uczestnicy: studenci uczestniczący w pracach Kół Naukowych. Planujemy reprezentację ok. 10-12 Uczelni, w składzie maksymalnie 2-3 osób z każdego Koła Naukowego/Sekcji.

Zasady rekrutacji: poszczególne reprezentacje zostaną wyłonione w drodze oceny zgłaszanego projektu środowiskowego, jaki zespół chciałby realizować w Gorcach lub najbliższej okolicy (np. Spisz) z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych. W tym celu należy wypełnić formularz elektroniczny (Karta Zgłoszenia Projektu).

Miejsce: Przełęcz Knurowska (846 m n.p.m.), gospodarstwo agroturystyczne (www.przeleczknurowska.pl).

Termin: 26.08.2012 - 01.09.2012. Dojazd uczestników w niedzielę (lub wcześniejsza samodzielna rezerwacja); szkolenia, warsztaty, wykłady, prace terenowe i kameralne będą realizowane od poniedziałku do czwartku, zakończenie obozu prezentacjami grup tematycznych odbędzie się w piątek (31.08.2012). Zgłoszenia projektów (http://geo.ur.krakow.pl) do dnia 22.06.2012 roku do godz. 12.00.

Opłata: całkowity koszt uczestnictwa (obejmujący koszty certyfikowanych warsztatów, wykładów, materiałów, noclegów i wyżywienia) wynosi: 295,00 PLN za 1 osobę przy wpłacie do końca czerwca (po tym terminie, do dnia 15.07.2012, opłata będzie wynosiła 400,00 PLN ).
Wpłaty na konto bankowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: BPH S.A. 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem GEOGORCE2012


Program obozu: Pobierz

Komunikat nr 1 do pobrania (pdf)


Kontakt e-mail: geogorce2012@gmail.com