Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Amazonia 2013

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM, SGP
Wykonawcy projektu: SGP, dr hab. inż. Piotr Wężyk (WL UR)
Projekt realizowany w 2013 roku.

Sponsorzy: Esri Polska, ArcanaGIS, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Leśny UR w Krakowie, GPS.PL, PGC, Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica

Wsparcie: SGP, RapidEye GmbH

Przejdź do serwisu mapowego

Celem projektu AMAZONIA 2013 jest rozpoznanie środowiska geograficznego, tzn. przyrody nieożywionej i ożywionej oraz działalności człowieka w rejonie największej i najdostojniejszej rzeki świata – Amazonki - w okolicach Manaus i międzyrzecza: Rio Solimoes, Rio Negro oraz Rio Purus. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP).

Przedmiotem zainteresowań uczestników będą:

 • Geologia i geomorfologia doliny Amazonki,
 • Obieg wody, hydrologia i hydrodynamika Amazonki,
 • Charakterystyka obiegu materii w strefie równikowej,
 • Procesy fluwialne – kształtowanie terasy zalewowej Amazonki,
 • Geneza jezior amazońskich,
 • Klimat doliny Amazonki,
 • Wiek, struktura i dynamika lasu tropikalnego Amazonii,
 • Bioróżnorodność strefy równikowej, ekosystemy leśne, ekosystemy wodne, zjawisko piętrowości doliny Amazonki,
 • Gleby doliny Amazonki - erozja gleb,
 • Stosunki społeczno-religijno-kulturowo-polityczne Amazonii,
 • Manaus – miasto w dżungli,
 • Niekontrolowane i planowe przekształcanie środowiska geograficznego w Amazonii (wylesienia, eksploatacja bogactw mineralnych, urbanizacja) oraz skutki w skali regionalnej i globalnej,
 • Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki w Amazonii.

Szczegółowe badania prowadzone przez członków wyprawy:

 • obserwacja uwarunkowań przyrodniczych funkcjonowania koryt rzecznych rzek Rio Solimos, Rio Negro oraz Rio Purus;
 • przeprowadzenie badań hydrologicznych i hydrochemicznych w korytach ww. rzek;
 • rozpoznanie związków pomiędzy morfologią koryta rzecznego a morfologią przyległej strefy równi zalewowej - konstrukcja prognoz zachowania się rzeki w warunkach prze-pływu wielkich wód;
 • identyfikacja form rzeźby występujących w obrębie równi zalewowych oraz analiza procesów, które doprowadziły do ich powstania;
 • przeprowadzenie badań sedymentologicznych pokryw akumulacyjnych na różnych poziomach w dolinach ww. rzek;
 • datowanie powalonych pni drzew w osadach aluwialnych;
 • analiza porównawcza struktury pionowej i poziomej formacji leśnych Varzea oraz Igapo wzdłuż wybranych transektów (typ formacji, cechy taksacyjne, typy gleb i pokryw osadowych);
 • klasyfikacja obiektowa obrazów satelitarnych: RapidEye, CBERS-2, LANDSAT 5,7,8 - dolin ww. rzek w oparciu o pola treningowe (pomiar GNSS) pod kątem morfologii dolin, pokryw osadowych, klas pokrycia terenu i użytkowania ziemi, formacji leśnych Varzea i Igapo oraz wylesień i obszarów erozji;
 • obserwacje z zakresu geomorfologii kulturowej w dolinach ww. rzek.

Warsztaty Amazonia 2013 są kontynuacją projektu rozpoczętego w 2012 roku podczas pory deszczowej i wysokich stanów rzek (http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/Amazonia2012/index.htm)

Galerie zdjęć związane z projektem

Odnośniki

wróć do listy projektów