Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2016
Wybrany autor: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof.UR

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 269

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 12
 • 13
 • 9
 • 9
 • 11
 • 10
 • 14
 • 13
 • 9
 • 18
 • 14
 • 16
 • 7
 • 12
 • 7
 • 23
 • 8
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021358
Bajorek K., Wężyk P., Czajka K., Szerszeń K., Jędrzejczak E., 2016. Zarządzanie i monitorowanie zieleni miejskiej na przykładzie wdrożenia aplikacji R3 TREES w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie. W: Pokrycie Terenu i przewietrzanie Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, pp.43-53

363
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", Kraków, s.522, ISBN 978-83-918196-6-1

364
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MAPA POKRYCIA I SZORSTKOŚCI TERENU. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", ISBN 978-83-918196-6-1

365
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MAPA ROŚLINNOŚCI RZECZYWISTEJ. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", ISBN 978-83-918196-6-1

366
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MAPA ZIELENI I WARUNKOW PRZEWIETRZANIA. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", ISBN 978-83-918196-6-1

367
Bajorek-Zydroń K. (Ed.), Wężyk P. (Ed.), 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MAPA WALORYZACJI PRZYRODNICZEJ KRAKOWA. MONIT-AIR "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie", ISBN 978-83-918196-6-1

332
Szostak M., Wężyk P., Hawryło P., Puchała M., 2016. Monitoring the secondary forest succession and land cover/use changes of the Błędów Desert (Poland) using geospatial analyses QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 35(3), 2016, pp. 5-13.

368
Warchoł A., Szwed P., Wężyk P., 2016. Integracja technologii lotniczego, mobilnego i naziemnego skanowania laserowego w procesie inwentaryzacji zieleni miejskiej wybranych fragmentów Krakowa. W: Pokrycie terenu i przewietrzanie KrakowaUrząd Miasta Krakowa, 2016, pp.67-79

362
Wężyk P., 2016. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Las Polski, 12/2016

357
Wężyk P., Cisło-Lesicka U., Bajorek K., Roeland de Kok, 2016. Kartowanie pokrycia i użytkowania terenu okolic Krakowa z wykorzystaniem klasyfikacji OBIA oraz danych teledetekcyjnych i GIS. W: Pokrycie Terenu i przewietrzanie Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, 2016, pp.13-29

373
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., 2016. Determination of the number of trees in the Bory Tucholskie National Park using crown delineation of the canopy height models derived from aerial photos matching and airborne laser scanning data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 28, pp. 137-156, DOI: 10.14681/afkit.2016.011

331
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., Pierzchalski P., de Kok R., 2016. Using GEOBIA and data fusion approach for land use and land cover mapping. QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 35(1), 2016, pp. 93-104.

359
Wężyk P., Miodońska A., 2016. Przestrzenne wskaźniki jakości życia w mieście na przykładzie Krakowa. W: Pokrycie Terenu i przewietrzanie Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, 2016, pp.97-111

333
Zięba K., Wężyk P., 2016. The landscape recomposition of the Festung Krakau – a new approach based on Airborne Laser Scanning point cloud processing and GIS spatial analyses CRACOW LANDSCAPE MONOGRAPHS VOL.3, 2016, pp. 183-191.

369
Zięba K., Wężyk P., 2016. Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego oraz analiz widocznooci GIS do oceny przemian krajobrazu warownego Twierdzy Kraków. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522. PTIP. Warszawa, Tom XIV, Zeszyt 5(75): 627-638

370
Zięba K., Wężyk P., 2016. Wykorzystanie danych skaningu laserowego do inwentaryzacji i modelowania 3D Twierdzy Kraków oraz wsparcia procesu rewaloryzacji zabytkowej architektury militarnej. Techniczno-społeczne oblicza XXI wieku, pod red. D.Gałuszki, G. Ptaszka, D. Żuchowskiej-Skiby, Kraków, ISBN: 978-83-65705-09-9, s.225-250