Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: wszystkie lata
Wybrany autor: dr inż. Paweł Hawryło

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 31

 • 3
 • 9
 • 3
 • 3
 • 8
 • 3
 • 2
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021521
Przewoźna P., Hawryło P., Zięba-Kulawik K., Inglot A., Mączka K., Wężyk P., Matczak P., 2021. Use of Bi-Temporal ALS Point Clouds for Tree Removal Detection on Private Property in Racibórz, Poland. Remote Sensing, Special Issue 3D Point Clouds in Forest Remote Sensing, 13(4), 767; doi.org/10.3390/rs13040767

508
Węgrzyn M.H., Fałowska P., Kołodziejczyk J., Alzayany K., Wężyk P., Zięba-Kulawik K., Hawryło P., Turowska A., Grzesiak B., Lipnicki L., Wietrzyk-Pełka P., 2021. Tree height as the main factor causing disappearance of the terricolous lichens in the lichen Scots pine forests. Science of the Total Environment, Vol. 771, 144834, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144834

494
Socha J., Hawryło P., Pierzchalski M., Stereńczak K., Krok G., Wężyk P., Tymińska-Czabańska L., 2019. An allometric area-based approach—a cost-effective method for stand volume estimation based on ALS and NFI data. Forestry, https://doi.org/10.1093/forestry/cpz062

496
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., Zięba-Kulawik K., Winczek M., Siedlarczyk E., Kurzawiński A., Rydzyk J., Kmiecik J., Gilewski W., Szparadowska M., Warchoł A., Turowska A., 2019. USING LIDAR POINT CLOUDS IN DETERMINATION OF THE SCOTS PINE STANDS SPATIAL STRUCTURE MEANING IN THE CONSERVATION OF LICHEN COMMUNITIES IN "BORY TUCHOLSKIE" NATIONAL PARK. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, Vol. 31, pp. 85-103; http://doi.org/10.2478/apcrs-2019-0007

490
Wężyk P., Hawryło P., Zięba-Kulawik K., 2019. Post-hurricane forest mapping in Bory Tucholskie (northern Poland) using random forest based up-scaling approach of ALS and photogrammetry-based CHM to KOMPSAT-3 and PlanetScope imagery. Trends in earth observation - Volume 1: Earth observation advancements in a changing world, Publisher: Italian Society of Remote Sensing (AIT).

423
Hawryło P., Bednarz B., Wężyk P., Szostak M., 2018. Estimating defoliation of Scots pine stands using machine learning methods and vegetation indices of Sentinel-2. European Journal of Remote Sensing, VOL. 51, NO. 1, 194-205, DOI: https://doi.org/10.1080/22797254.2017.1417745

426
Hawryło P., Wężyk P., 2018. Predicting Growing Stock Volume of Scots Pine Stands Using Sentinel-2 Satellite Imagery and Airborne Image-Derived Point Clouds. Forests, Volume 9 Issue 5

430
Osmólska A., Hawryło P., 2018. Using a GEOBIA framework for integrating different data sources and classification methods in context of land use/land cover mapping. Geodesy and Cartography, Vol. 67 No. 1, pp. 99-116

417
Szostak M., Hawryło P., Piela D., 2018. Using of Sentinel-2 images for automation of the forest succession detection. European Journal of Remote Sensing,VOL. 51, NO. 1, 142-149, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/22797254.2017.1412272

429
Szostak M., Wężyk P., Király G., Hawryło P., Bednarski A., 2018. Automation in the assessment of forest succession dynamics using airborne laser scanning data. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 Conference Proceedings, Vol. 18.Issue 2.3. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing.Section Photogrammetry and Remote Sensing Cartography and GIS, pp.41-48. ISBN 978-619-7408-41-6, ISSN 1314-2704. 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria, www.sgem.org., https://doi.org/10.5593/sgem2018/2.3

425
Wezyk P., Hawrylo P., Janus B., Weidenbach M., Szostak M., 2018. Forest cover changes in Gorce NP (Poland) using photointerpretation of analogue photographs and GEOBIA of orthophotos and nDSM based on image-matching based approach. European Journal of Remote Sensing, Volume 51 Issue 1

474
Wężyk P., Hawryło P., Zięba-Kulawik K., Szostak M., Kuzera J., Turowska A., Bura M., Wietrzyk P., Kołodziejczyk J., Fałowska P., Węgrzyn M., 2018. Wykorzystanie chmur punktów LiDAR w ochronie czynnej borów chrobotkowych w Parku Narodowym "Bory Tucholskie". Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 30, s. 27-41, ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477, DOI: 10.14681/afkit.2018.002

487
Zaleski T., Bodziarczyk J., Wężyk P., Gąsiorek M., Hawryło P., Józefowska A., Kajdas B., Mazurek R., Szostak M., Wanic T., Zadrożny P., Zięba-Kulawik K., 2018. Wpływ naturalnej sukcesji leśnej na właściwości gleb w strefie ekotonowej (między lasem i łąką) w Pienińskim Parku Narodowym – wstępne wyniki badań. Pieniny – Przyroda i Człowiek 15: 3–20 (2018).

414
Hawryło P., 2017. Określanie wybranych cech drzewostanów sosnowych z wykorzystaniem chmur punktów pozyskanych w procesie automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych. Sylwan, 161(9):707-714

410
Hawryło P., Tompalski P., Wężyk P., 2017. Area-based estimation of growing stock volume in Scots pine stands using ALS and airborne image-based point clouds. Forestry, Volume 90, Issue 5, Pages: 686-696, DOI:10.1093/forestry/cpx026.

424
Wanic T., Bodziarczyk J., Gąsiorek M., Hawryło P., Józefowska A., Kajdas B., Mazurek R., Szostak M., Usień M., Wężyk P., Zadrożny P., Zięba-Kulawik K., Zaleski T., 2017. Trophic conditions of forest soils of the Pieniny National Park, southern Poland. SOIL SCIENCE ANNUAL, Vol. 68 No. 4/2017: 205-211, DOI: 10.1515/ssa-2017-0026

332
Szostak M., Wężyk P., Hawryło P., Puchała M., 2016. Monitoring the secondary forest succession and land cover/use changes of the Błędów Desert (Poland) using geospatial analyses QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 35(3), 2016, pp. 5-13.

373
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., 2016. Determination of the number of trees in the Bory Tucholskie National Park using crown delineation of the canopy height models derived from aerial photos matching and airborne laser scanning data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 28, pp. 137-156, DOI: 10.14681/afkit.2016.011

331
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., Pierzchalski P., de Kok R., 2016. Using GEOBIA and data fusion approach for land use and land cover mapping. QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 35(1), 2016, pp. 93-104.

311
Będkowski K., Brach M., Hawryło P., Kwaśny Ł., Olenderek T., Strzeliński P., Szostak M., Szymański P, Tracz W., Wężyk P , 2015. Geomatics education of foresters at agriculture universities. [W]: Jażdżewska I. , 2015 : GIS in higher education in Poland – curriculums, issues, discussion.

301
Szostak M., Wężyk P., Hawryło P.,Pietrzykowski M., 2015. The analysis of spatial and temporal changes of land cover and land use in the reclaimed areas with the application of airborne orthophotomaps and LANDSAT images. GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 75-86

302
Szostak M., Wężyk P., Pająk M., Hawryło P., Lisańczuk M., 2015. Determination of the spatial structure of vegetation on the repository of the mine “Fryderyk” in Tarnowskie Góry, based on airborne laser scanning from the ISOK project and digital orthophotomaps. GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 87-99

306
Szostak M., Wężyk P., Puchała M. Hawryło P. , 2015. Przestrzenno-czasowe zmiany pokrycia i użytkowania terenu Pustyni Błędowskiej. W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 103-113

308
Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Hawryło P., Ratajczak M., Pierzchalski M., Szwed P. , 2015. Charakterystyka morfometryczna oraz struktura przestrzenna roślinności na zrekultywowanym obszarze KWB „Bełchatów” – analizy danych z lotniczego skanowania laserowego W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 133-145

303
Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Pierzchalski M., Szwed P, Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Landscape monitoring of post-industrial areas using LiDAR and GIS technology. GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 125-137

328
Wężyk P., Szostak M., Rysiak P. Zięba K., Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Dąb Bartek 3D – naziemne skanowanie laserowe 3D pomników przyrody – nowy wymiar edukacji przyrodniczej. Studia i Materiały CEPL, R.17, Zeszyt 43/2/2015, s.7-15

309
Wężyk P., Szostak M., Rysiak P. Zięba K., Hawryło P., Ratajczak M. , 2015. Wstępne wyniki opracowań chmur punktów 3D pochodzących z naziemnego skanowania laserowego dębu Bartek w Zagnańsku. W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 147-161

329
Wężyk P., Szostak M.. Zięba K., Rysiak P., Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Preliminary results of the monumental tree monitoring based on terrestrial laser scanning - a case study of the Oak Bartek in Zagnańsk (Poland). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii iTeledetekcji, Vol.27, s.185-199

291
Hawrylo, P., Wężyk, P., 2014. Land cover maps of the western part of Krakow using geographic Object based image analysis of RapidEye imagery, aerial orthophotos and ALS data. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 3, No 2S, 677-681.

293
Tompalski, P., Wężyk, P., Weidenbach, M., de Kok, R., Hawryło, P., 2014. A comparison of LiDAR and image-derived canopy height models for individual tree crown segmentation with Object based image analysis. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 3, No 2S, 667-670.

292
Wężyk, P., Hawrylo, P., Szostak, M., Pierzchalski, M., de Kok, R., 2014. The land use and land cover (LULC) map of the water catchments areas in south Poland, based on the GEOBIA multi-stage approach of BlackBridge RapidEye, Landsat and vector data, as an essential part of the SaLMaR project. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 3, No 2S, 293-297.